Dergi Kurulları

Editör

Doç. Dr. Murat BARTAN
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
murat.bartan@dpu.edu.tr

Alan Editörleri

Eğitim Yönetimi
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, kursad.yilmaz@dpu.edu.tr)
Ölçme ve Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi R. Serkan ARIK (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, rserkan.arik@dpu.edu.tr)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dr. Öğr. Üyesi Çınar KAYA (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, cinar.kaya@dpu.edu.tr)
Öğretim Teknolojileri
Doç. Dr. Turgay ALAKURT (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, turgay.alakurt@dpu.edu.tr)
Matematik Eğitimi
Doç. Dr. Seçil YEMEN KARPUZCU (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, secil.karpuzcu@dpu.edu.tr)
Fen Eğitimi
Prof. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ozge.aydin@dpu.edu.tr)
Okul Öncesi Eğitimi
Doç. Dr. Murat BARTAN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, murat.bartan@dpu.edu.tr)
Türkçe Eğitimi
Doç. Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, esra.karakus@dpu.edu.tr)
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Dr. Öğr. Üyesi Döndü ÖZDEMİR (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, dondu.ozden@dpu.edu.tr)
Coğrafya Eğitimi
Doç. Dr. Sibel IŞIK (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sibel.mercan@dpu.edu.tr)
Edebiyat Eğitimi
Doç. Dr. A. Derya ESKİMEN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, aysederya.eskimen@dpu.edu.tr)

Yayın Kurulu/Editorial Board

Prof. Dr. Baykal BİÇER (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Kürşad YILMAZ (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Özge AYDIN ŞENGÜL (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Fuat ARICI (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Beyhan ZABUN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Akmatali ALİMBEKOV (Manas Üniversitesi)
Doç. Dr. Murat BARTAN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Derya BAŞER (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Genç Osman İLHAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Hafize ER TÜRKÜRESİN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. Tuğba KAMALI ARSLANTAŞ (Aksaray Üniversitesi)
Doç. Dr. Guljan Qtorbayeva (Muhtar Auezov Güney Kazakistan Üniversitesi)
Doç. Dr. Kanışay KOCOGELDİYEVA (Manas Üniversitesi)
Doç. Dr. Aygül CALDANBAYEVA (Kırgızistan İ. Arabaev Kırgız Devlet Üniversitesi)
Öğr. Gör. Dr. Kadiyan BOOBEKOVA (Manas Üniversitesi)
Dr. Gulzada Çargınova (Kazak Kızlar Pedagoji Üniversitesi)

Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Buket DEDEOĞLU ORHUN (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, buket.orhun@dpu.edu.tr)

Teknik Editör

Dr. Öğr. Üyesi Enis H. BAŞER (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, enisharun.baser@dpu.edu.tr)

Sekretarya

Arş. Gör. Zarife KARAKOÇ (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
zarife.karakoc@dpu.edu.tr) 

Arş. Gör. Damla ARIKOĞLU (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
damla.arikoglu@dpu.edu.tr)
Son Güncelleme Zamanı: 9.05.2024 16:01:33