Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası


Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne çalışma gönderen araştırmacıların etik sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar aşağıdadır:


Yazarların Etik Sorumlulukları


Yazarların alıntı ve referans kurallarına uygun eserler ortaya koymaları beklenmektedir.
Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editör kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, gerekli izinlere (araştırma, etik vs.) sahip olmalıdır.
Yazarlar çalışmalarını süreci tamamlanmadan birden fazla dergiye yükleyemez. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergimize gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarında değişiklik (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


Kişisel verilerin korunması


Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla sorumludur. Editör kurulu; dergide yer alan yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumakla sorumludur.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Dergi politikamız gereği tüm çalışmaların "kör hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilediğine inanmaktayız. Bu süreç yayının dergimizin işlem süreçlerindeki güvenirliğini garanti edecektir. Dergimizde değerlendirme süreci çift-kör hakemlik ilkesiyle yürütülmektedir. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem değerlendirmeleri editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız


Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen e-posta yoluyla bildiriniz.