Hakemler için

Yayın süreci, yazarların yanı sıra editör ve hakemlerin emeğine gerek gösterir. Bu süreçte editör kararına temel oluşturan en önemli bilgi hakemlerin raporlarına dayanır. Hakemler, makalede yer alan araştırma alanına hakim bilimcilerdir. Hakemlik sürecinde çalışmanın amacı, çalışmada kullanılan yöntemlerin amaca uygunluğu, sonuçların doğru verilişi ve doğru yorumlanışı ama hepsinden öte, çalışmanın orijinalliği değerlendirilmelidir. Çalışma yeni bilgi veriyor mu, bilime katkı sağlıyor mu, soruları hakemin üzerinde yoğunlaşması gereken ve objektif olarak cevaplaması gereken sorulardır. 

aSwNe7597benxjERn9WQ06Y6zKr5gDBwpsVL1uKr
 

Hakemlik sürecinde en önemli noktalardan birisi de gizliliktir. Günümüzde çoğu dergide hakemler ve yazarlar gizli tutulur. Ancak açıklık yönünde bir eğilim vardır. Bazı dergilerde yazarların kimliği hakemlere açılmıştır. Bazı dergilerde ise hem yazarlar, hem de hakemlerin kimlik bilgileri birbirlerine açıktır. Hakemlik sürecinde, kuşkusuz, etik kurallara dikkat edilmelidir. Günümüzde hakemlik süreci değişim halindedir. Gelecekte İnternet olanaklarıyla açık sisteme geçilme olasılığı vardır.

www.turkjbiochem.com/2012/212-214.pdf

Akademik bir dergi, hakem değerlendirme sistemine sahip olmalıdır. Makaleler en az iki hakem değerlendirmesinden geçmeli, kararlarda eşitlik olması durumunda yayın, üçüncü bir hakeme gönderilmelidir,


Creative Commons License

Son Güncelleme Zamanı: 10.05.2016 15:02:47