Yayın Koşulları

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ YAYIN KOŞULLARI

1. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, eğitim bilimleri alanının bütün alt başlıklarıyla ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren hakemli ve ücretsiz bir dergi olup, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa (Temmuz ve Aralık aylarında) yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. 

2. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisine gönderilen makaleler, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir basılı/elektronik mecraya sunulmamış olmalıdır. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi’ne sunulan ve/veya hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir mecraya yollanmış olması ve daha önce tıpkı veya benzerinin yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

3. Makaleler “Elektronik Posta Makale Başvuru Sistemi” üzerinden değerlendirilmektedir. Detaylı bilgi http://ebe.dpu.edu.tr adresli web sitemizde bulunmaktadır.

4. Dergi yayın koşulları gereği yayımlanmış her sayının 1. ve 3. makalelerinin ve eğer varsa ret olunan makalenin tüm süreci (yazardan gelen ilk hali, üç hakemden raporları ve yayınlanacak makaleler için makalenin düzeltilmiş, baskıya verilen son hali) sisteme yüklenecektir.  

 5. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi’ne sunulan makaleler öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır. Şekil ve içerik olarak uygun bulunan makaleler hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna sunulmaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerin hakemlik sürecine girip girmeyeceği 4 hafta içinde sonuçlandırılır. Makalelerin değerlendirme süresi 90 gündür

 6. Yayın Kurulu tarafından anonim olarak incelenen makalelere uygun bulunduğu takdirde hakem/ler tayin edilir. Her makale anonim bir metin olarak toplam iki hakeme gönderilir.  

7. Hakem/ler’den gelen raporlar doğrultusunda, makalenin yayınlanmasına, rapor çerçevesinde yazar/lar’dan düzeltme, ek bilgi ve kısaltma istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazar/lar’a bildirilmektedir. İki hakem raporu olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakemin raporunu beklemeksizin makale reddedilir.  

8. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin en geç 15 gün içerisinde yapılarak yayın kuruluna ulaştırılması gerekmektedir. 

9. Gönderilen bütün makalelerin başında, Türkçe başlık, Türkçe özet, İngilizce başlık, İngilizce özet yer almalıdır. Özetler 300 kelimeyi aşmamalıdır. Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir. Özet kısımlarının altında anahtar kelimeler (keywords) İngilizce ve Türkçe olarak yazılmalıdır. Özetlerde kısaltma kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler/keywords tercihen alana ait dizinlerden seçilerek verilmelidir.  Öz ve Abstract 10 punto olarak yazılmalı ve tek sayfaya sığdırılmalıdır. Giriş diğer sayfadan başlamalıdır.  

10. Yazarlar makale gönderim aşamasında etik kurul bilgisi gereken çalışmalarda ek dosya olarak Etik Kurul Onay Belgesi sunmalıdır. Her makale için ek dosya olarak intihal raporu (maksimum kaynakça ve doğrudan alıntılar hariç %20 benzerlik) yüklenmelidir.

11. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin iletişim formunda makalenin türü (Araştırma, olgu sunumu, Derleme vb.) belirtilmelidir.

12. Makaleye ait başlık (title) önce makale orjinal dilinde sonra diğer dilde, 12 punto, büyük harfli, bold ve sayfaya ortalı olarak yazılmalıdır. Özet/abstract aynı sırada, 10 punto, ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük, bold ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Çalışma daha önce sunulmuşsa, bir projeden veya tezden üretilmişse vs. makalenin başlığının sonuna (*) dipnotu konularak gerekli açıklama yapılmalıdır. 

13. “Elektronik Posta Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken iletişim formu ve makale başvuru formu doldurulur. Bu formlar dergimizin web sayfasında bulunmaktadır.  

14. “Elektronik Posta Makale Başvuru Sistemine” iletişimden sorumlu yazar, iletişim formunu, makale başvuru formunu ve yazar/ların isimlerinin yer aldığı makale (Microsoft Word 2007 ve üstü (docx) ) dosyalarını ekli olarak debder@dpu.edu.tr adresine e-mail göndererek başvuru yapabilir. Makale başlığının altına, sağa dayalı olarak,  Yazar/ların ilk harfler büyük diğer harfler küçük olacak şekilde tam adları yazılmalı ve ada dipnot ekleyerek unvan, kurum ve iletişim bilgisine dipnotta yer verilmelidir. E-mail gönderiminin konusu “makale başvurusu” olarak belirtilmelidir. 

15. Tüm makaleler; enstitümüz web sayfasında bulunan “makale yazım kılavuzu”na uygun olarak hazırlanmalıdır.

16. Makalelerde Türk Dil Kurumu’nun yazım kılavuzu ve yazım kuralları örnek alınmalıdır. Detaylı bilgi için Türk Dil Kurumu’nun web sayfasına bakınız: www.tdk.gov.tr. Yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözlükler kullanılmalıdır. Türkçe alışılmamış sözcükler kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilebilir. Metinde geçen yabancı kelimeler italik olmalıdır. 

17. İngilizce dilinde gönderilen makalelerin ve Türkçe gönderilen makalelerin İngilizce yazılmış bölümlerinin, gönderim öncesinde yetkin bir dil kontrolünden geçirilmiş olması gerekmektedir. İçerikten bağımsız olarak, dil yönüyle yetersiz olan makaleler iade/ret edilmektedir. Yazarların bu husussa azami dikkat göstermeleri önemlidir.

18. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazar/ları sorumludur. 

19. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların (yazılı ve elektronik ortam) yazarı/ları telif haklarını Dumlupınar Üniversitesi’ne devretmiş sayılır. 

20. Makale sunum ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm iletişim e-mail sistemi ile gerçekleştirilir.  Telefonla bilgi verilmez.

20. Gönderilen makaleler yukarıda belirtilen şartlara uygun olmadığı takdirde sürece sokulmadan editöryal ret verilecektir.


Creative Commons License

Son Güncelleme Zamanı: 25.06.2021 14:42:57