BibTex RIS Kaynak Göster

İŞLETMELERDE MALİ TABLO HİLELERİ

Yıl 2011, Sayı: 8, 18 - 30, 13.07.2016

Öz

Bu çalışmada işletme yönetimleri tarafından yapılan hile türlerinden biri olan mali tablo hileleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma toplam dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konuya ilişkin giriş yapılmış olup, ikinci bölümde de genel olarak hile ve hatanın tanımı ile hile türleri belirtildikten sonra, üçüncü bölümde mali tablo hileleri, bu hilelerin doğası, bu hileyi işleyenlerin karakterisik özellikleri bu hile türlerine ilişikin istatistiklere yer verilmiş ve son bölümde ise konuya ilişkin kısa bir düşünce yer almaktadır

Kaynakça

 • Muranaka, Akira. Finanacial Statement Fraud and Organizational Factors. Brayn Scool Of Economics, 2004, s.16
 • Nejat Bozkurt, Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, T.C.Marmara Üniversitesi Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıl 9-Sayı 12, Nisan 2000,
 • Nejat Bozkurt, ‘İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler’, Yaklaşım Dergisi, Sayı 92 R.Howard Davia, C.Patrick Coggins, John C. Wideman, Joseph T. Kanstantin, Management Accountant’s Guide to Fraud Discovery and Control, John Wiley & Sons Inc., 1992,
 • K.M., Glasser, Auditing Made Simple, 1. Baskı, Bungay: Richard Clay Ltd., 1990, Osman Fikret Arkun, İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Saya Yayın ve Yardım Vakfı Yayınevi İşletmesi, Yayın 252, Çelçüt Matbaacılık, İstanbul 1975.
 • ARZOVA,S. B. ; “İşletmelerde Çalışanlar Tarafından Yapılan Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla İzlenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, Avcıol Basım-Yayın, Sayı:20, Ekim 2003. Türkçe Sözlük, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1998,
 • http://www.itkib.org.tr/hedef/200203_mart/arastirma1. htm, Nejat Bozkurt, Çalışanların Yaptıkları Yolsuzluklar, Bunların Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi. Söyler Halil. İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Hileler. www.alomaliye.com,2005
 • Erdoğan, Nurten. Hileler Karşılığında Denetçinin Sorumluluğu ve SAS No. 82, Muhasebe ve Denetime Bakış, Şubat 2002,
 • Leonard G. Weld, Peter M. Bergevin ve Lorraine Magrath, Anatomy Of A Financial Fraud. Kiracı, Murat. Hile Risk Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2005. Albercht Steve, Albercht O. Chad,Fraud Exemination, Thomson South Western,2003
Yıl 2011, Sayı: 8, 18 - 30, 13.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Muranaka, Akira. Finanacial Statement Fraud and Organizational Factors. Brayn Scool Of Economics, 2004, s.16
 • Nejat Bozkurt, Mali Tablolarda İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri, Muhasebe ve Finansman Dergisi, T.C.Marmara Üniversitesi Muhasebe Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıl 9-Sayı 12, Nisan 2000,
 • Nejat Bozkurt, ‘İşletme Çalışanları Tarafından Yapılan Hileleri Doğuran Nedenler’, Yaklaşım Dergisi, Sayı 92 R.Howard Davia, C.Patrick Coggins, John C. Wideman, Joseph T. Kanstantin, Management Accountant’s Guide to Fraud Discovery and Control, John Wiley & Sons Inc., 1992,
 • K.M., Glasser, Auditing Made Simple, 1. Baskı, Bungay: Richard Clay Ltd., 1990, Osman Fikret Arkun, İşletmelerde Muhasebe Denetimi, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Nihad Saya Yayın ve Yardım Vakfı Yayınevi İşletmesi, Yayın 252, Çelçüt Matbaacılık, İstanbul 1975.
 • ARZOVA,S. B. ; “İşletmelerde Çalışanlar Tarafından Yapılan Hilelerin Kırmızı Bayraklar Yoluyla İzlenmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MUFAD, Avcıol Basım-Yayın, Sayı:20, Ekim 2003. Türkçe Sözlük, Cilt 1, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara 1998,
 • http://www.itkib.org.tr/hedef/200203_mart/arastirma1. htm, Nejat Bozkurt, Çalışanların Yaptıkları Yolsuzluklar, Bunların Ortaya Çıkartılması ve Önlenmesi. Söyler Halil. İşletme Yönetimleri Tarafından Yapılan Hileler. www.alomaliye.com,2005
 • Erdoğan, Nurten. Hileler Karşılığında Denetçinin Sorumluluğu ve SAS No. 82, Muhasebe ve Denetime Bakış, Şubat 2002,
 • Leonard G. Weld, Peter M. Bergevin ve Lorraine Magrath, Anatomy Of A Financial Fraud. Kiracı, Murat. Hile Risk Değerlemesinin ve Hileleri Bulmanın Denetimin Etkinliğindeki Rolü ve Türkiye’deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak 2005. Albercht Steve, Albercht O. Chad,Fraud Exemination, Thomson South Western,2003
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA48KN82TK
Bölüm Makale
Yazarlar

Özgür Çatıkkaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 13 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Çatıkkaş, Ö. (2016). İŞLETMELERDE MALİ TABLO HİLELERİ. Denetişim(8), 18-30.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.