BibTex RIS Kaynak Göster

KANADA’DA İÇ DENETİM Bir Kalite Güvence Değerlendirmesinin Sonuçları

Yıl 2009, Sayı: 1, 52 - 59, 14.07.2016

Öz

Kanada’da iç denetimin mevcut durumunu de-
ğerlendirmek amacıyla Kanada National Audit Office
(Kanada Sayıştayı) tarafından bir inceleme yapılmıştır.
Bu incelemede örnek olarak seçilen 5 kamu idaresinde
iç denetim uygulamaları ile ilgili olarak ayrıntılı incelemeler
yapılarak, iç denetim faaliyetinin standartlara
uygunluğu değerlendirilmiştir. Daha sonra Federal
Kanada kamu yönetiminde iç denetim ile ilgili genel
değerlendirmeler yapılarak, üst yönetimden gerekli
desteğin sağlanamaması, yetkin iç denetçilerin istihdam
edilememesi ve sınırlı seviyede güvence hizmeti
içeren denetim faaliyeti gerçekleştirilmesi gibi genel
sorunlara işaret edilmiştir. İç denetimin geliştirilmesi
için raporda öneriler getirilmiş ve Kanada Hazine Kurulu
Sekretaryası1
tarafından bu önerilere cevaplar
verilmiştir. En son olarak iç denetim uygulamalarının
iyileştirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumlu birim
olan ve Kanada Hazine Kurulu Sekretaryası içinde faaliyet
gösteren İç Denetim Mükemmeliyet Merkezi’nin
faaliyetleri ele alınarak karşı karşıya olduğu sorunlar
not edilmiş, iç denetçiler tarafından söz konusu birimin
çalışmalarının yetersiz bulunmasına ise özellikle
dikkat çekilmiştir.

Yıl 2009, Sayı: 1, 52 - 59, 14.07.2016

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47KS42RC
Bölüm Çeviri
Yazarlar

Mehmet Balcı Bu kişi benim

Fatih Sezer Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Balcı, M., & Sezer, F. (2016). KANADA’DA İÇ DENETİM Bir Kalite Güvence Değerlendirmesinin Sonuçları. Denetişim(1), 52-59.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.