Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE KAMU DENETİMİ VE İÇ DENETİMİN YERİ

Yıl 2018, Sayı: 18, 77 - 87, 28.12.2018

Öz

Bu çalışmada, 16 Nisan 2017 tarihindeki halkoylaması sonucu kabul edilen yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde yürütme erkinin yapısında meydana gelen değişiklikler çerçevesinde genel olarak yönetim sisteminin bir parçası konumunda olan teftiş birimleri ve iç denetim birimlerinin nasıl yeniden yapılandırılabileceği üzerine görüş ve önerilere yer verilmiştir. Yeni yönetim sisteminde yasama ve yürütme organları için ayrı seçim olmakta ve bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilmektedir. Başbakanlık ve bakanlar kurulu kavramları ortadan kalkmıştır. Yeni hükümet sistemi Cumhurbaşkanı ve ona bağlı yardımcıları ve bakanlardan oluşmaktadır. Bu yeni yönetim sistemi içinde iç denetim yapısında beklenen değişimler klasik denetim ve teftiş yapısında ortaya çıkan değişikliklerle birlikte ele alınmıştır. Öngördüğümüz çerçevede teftiş birimleri genel mevzuat çerçevesinde yasal uygunluk denetimleri ile disiplin soruşturmaları ve adli soruşturmaları yürütürken, iç denetim birimleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde uygunluk denetimi, performans denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi ve sistem denetimi yapacaktır. Yeni çıkan Cumhurbaşkanı Kararnamelerinde genel denetim ve teftiş birimlerine ilişkin düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun koordinasyonunda yürütülmesi hükme bağlanmıştır. İç denetime ilişkin yapılan düzenlemelerde de yeni yönetim sistemi ile birlikte 5018 sayılı Kanun kapsamında; iç denetim birimlerine kurumların teşkilat yapılarında yer verilmesi ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Cumhurbaşkanlığına bağlı yapılandırılması gibi bazı temel değişiklikler yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynakça

 • AKBULUT, N. (2015). Avrupa Birliği İlerleme Raporu-İç Denetim ve Teftiş Birimlerinde Görev Ayrımı. Denetişim Dergisi, 16 (s.34-38)
 • AKBULUT, Ö. (2007). Kamu Yönetiminde İşletmecilik Sorunu. Mülkiye Dergisi, 31 (s.84, s.254)
 • BOZ, S. (2017). Memur Disiplin Hukukuna Hakim olan Temel İlkeler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25/2 (s.15-41)
 • BOZKURT, N. (2009). İşletmelerin Kara Deliği, Hile, Çalışan Hileleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • ERYILMAZ, B. (2017). Bürokrasi ve Siyaset.
 • İDKK, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete (12/7/2006 tarih ve 26226 Nolu)
 • MİL, H. İ. ve GÜVERCİN A. (2015). Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Denetimin Türk Kamu Yönetiminde Resmî Belgeler Aracılığı İle İncelenmesi ve Reform Önerileri, İşletme Araştırmaları Dergisi.
 • ÖVGÜN, B. (2010). Devlet ve Planlama, Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • ÖZOĞLU, B., MERCAN C., ÇAKIROĞLU S. (2010). Bir Güvence ve Danışmanlık Hizmeti İç Denetim, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Yayınları.
 • PEHLİVANLI, D. 2010. Modern İç Denetim, İstanbul: Beta Yayıncılık
 • TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE) (2008). Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi (2007’deki değişikliklerle). İstanbul: The IIA Research Foundation, Deloitte.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • ERİM, O. (2017 Nisan 10) http://www.oncevatan.com.tr/roportaj/r-onur-erim-ile-adan-zye-baskanlik-sistemi-roportaji-h108251.html
 • GÖZLER, K. (2018 Ağustos 8). http://www.anayasa.gen.tr/neverland.htm

POSITION OF INTERNAL AUDIT IN THE FRAMEWORK OF PUBLIC AUDIT IN PRESIDENCY GOVERMENT SYSTEM

Yıl 2018, Sayı: 18, 77 - 87, 28.12.2018

Öz

In this article, it is pointed out views and propositions on how to reorganize inspection units and internal audit units

as a part of goverment system in general in the framework of changes occured by new Presidency Goverment System which has been approved as the result of the refrendum on 16 April 2018.

In new goverment system, there are seperate elections for legislation and goverment bodies and ministers are assigned by President. Concepts of Prime Minister and Council of Ministers have been removed. In new goverment system consist of President and his vice presidents and ministers. In this new goverment system prospective changes on internal audit system have been evaluated with the changes occured within the classical inspection and investigation system. In this framework, while inspections units perform legal relevance audit, diciplinary investigations and criminal investigations within the framework of general regulations, internal audit units carry out relevance audit, performance audit, financial audit, information technology audit and system audit within the framework of the Public Financial Management and Control Law no 5018. In new Presidential Enactments it has been settled that regulations on general inspection and investigation will be carried out by coordination of State Auditing Board of The Presidency. With this new goverment system, in framework of Law no 5018, there is need for some essential changes in the field of internal audit regulations such as; to count internal audit unit in their dependent instution’s organisation law and to set The Internal Audit Coordination Board within Presidency of Turkish Republic.

Kaynakça

 • AKBULUT, N. (2015). Avrupa Birliği İlerleme Raporu-İç Denetim ve Teftiş Birimlerinde Görev Ayrımı. Denetişim Dergisi, 16 (s.34-38)
 • AKBULUT, Ö. (2007). Kamu Yönetiminde İşletmecilik Sorunu. Mülkiye Dergisi, 31 (s.84, s.254)
 • BOZ, S. (2017). Memur Disiplin Hukukuna Hakim olan Temel İlkeler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 25/2 (s.15-41)
 • BOZKURT, N. (2009). İşletmelerin Kara Deliği, Hile, Çalışan Hileleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım.
 • ERYILMAZ, B. (2017). Bürokrasi ve Siyaset.
 • İDKK, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete (12/7/2006 tarih ve 26226 Nolu)
 • MİL, H. İ. ve GÜVERCİN A. (2015). Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Denetimin Türk Kamu Yönetiminde Resmî Belgeler Aracılığı İle İncelenmesi ve Reform Önerileri, İşletme Araştırmaları Dergisi.
 • ÖVGÜN, B. (2010). Devlet ve Planlama, Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.
 • ÖZOĞLU, B., MERCAN C., ÇAKIROĞLU S. (2010). Bir Güvence ve Danışmanlık Hizmeti İç Denetim, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Yayınları.
 • PEHLİVANLI, D. 2010. Modern İç Denetim, İstanbul: Beta Yayıncılık
 • TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE) (2008). Uluslararası İç Denetim Standartları Mesleki Uygulama Çerçevesi (2007’deki değişikliklerle). İstanbul: The IIA Research Foundation, Deloitte.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • ERİM, O. (2017 Nisan 10) http://www.oncevatan.com.tr/roportaj/r-onur-erim-ile-adan-zye-baskanlik-sistemi-roportaji-h108251.html
 • GÖZLER, K. (2018 Ağustos 8). http://www.anayasa.gen.tr/neverland.htm
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makale
Yazarlar

Nihat Akbulut 0000-0001-7335-7228

Osman Kaş Bu kişi benim 0000-0001-8454-4395

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 18

Kaynak Göster

APA Akbulut, N., & Kaş, O. (2018). CUMHURBAŞKANLIĞI YÖNETİM SİSTEMİNDE KAMU DENETİMİ VE İÇ DENETİMİN YERİ. Denetişim(18), 77-87.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.