Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 46 Sayı: 1, 159 - 165, 03.03.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.534857

Öz

Amaç: Bu çalışmada
amacımız, ameliyat öncesi zonül veya kapsül zaafiyeti olan ve
fakoemülsifikasyon (FAKO) cerrahisi ile aynı seansta skleral askılı göz içi
lensi (GİL) yerleştirilmesi yaptığımız hastaların operasyon sonrası
oftalmolojik bulgularını değerlendirmektir. Yöntemler: Ameliyat
öncesinde hastaların Snellen eşeli ile görme keskinlikleri ölçüldü, ön ve arka
segmentler incelendi, göz içi basınçları aplanasyontonometri ile ölçüldü.
Kornea keratometri değerleri otorefraktokeratometre ile K1 ve K2 olarak en dik
ve en düz meridyenlerde ölçüldü. Ameliyatta aynı seansta FAKO cerrahisi ile
skleral askılı GİL yerleştirilmesi yapıldı. Hastalar en az 6 ay takip edildi.Bulgular: Çalışmaya
31 hastanın 36 gözü dahil edildi. Olguların 14’ü (%45,1) kadın, 17’si (%54,9)
erkek idi. Yaş ortalaması 51.7±24.0 (25-65) yıl idi. Olguların 16’sında (%44,5)
pseudoeksfoliasyona 10’unda (%27,8) travmaya ve 10’unda (%27,8)
MarfanSendromu’na bağlı zonülzaafiyeti vardı. Ortalama görme keskinlikleri
ameliyat öncesi 0.1±0.1 iken, ameliyat sonrası 6. ay da 0.6±0.3 idi (p≤0.000).
Göz içi basıncı değerlerinde ameliyat sonrası istatiksel olarak anlamlı düşüş
izlendi (p=0.036). Korneaların K1 ve K2 değerlerinde ameliyat sonrası
değişiklikler istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0.351; p=0.875 sırasıyla).
Gözlerin ameliyat sonrası ölçülen sferik değerleri ortalama +0.50±0.50D idi.
Ameliyat sırasında olgularda komplikasyona rastlanmadı. Ameliyat sonrası
dönemde ise beş (%13,9) olguda göz içi basıncı artışı ve iki olguda (%5,5)
vitre içi kanama oluştu.   Sonuç ve Yorum:
Katarakt cerrahisi ile aynı seansta skleral askılı GİL yerleştirilmesi erken
görsel rehabilitasyon için önemlidir. Ayni seansta fakoemülsifikasyon ve skleral
askılı GİL yerleştirilmesi ayrı seanslarda yapılan cerrahilere göre
komplikasyon oranlarını arttırmamıştır.

Kaynakça

 • 1. Mete M, Doğan M, Kaya V, et all. Katarakt Anketi 2003. Glo-Kat. 2006; 1: 209-13.
 • 2. Totan Y, Erdurmuş M, Yağcı R. Saydam lens subluksasyonu olan çocuklarda Artistan iris kıskaçlı afakik göz içi lens implantasyonu. Turk J Ophthalmol 2009; 39: 111-4.
 • 3. Gross JG, Kokame GT, Weinberg DV. Dislocated in-the-BagIntraocular Lens StudyGroup. In-the-bagintraocular lens dislocation. Am J Ophthalmol. 2004; 137: 630-5.
 • 4. Jensen AD, Cross HE, Paton D. Ocular complications in theWeil-Marchesanisyndrom. Am J Ophthalmol. 1974; 77: 261-9.
 • 5. Cross HE, Jensen AD. Ocular manifestation in the Marfan Syndrome And Homocystinuria. Am J Ophthalmol. 1973; 75: 405-20.
 • 6. Dick HB, Augustin AJ. Lens implant selection with absence of capsular support. Curr Opin Ophthalmol. 2001; 12: 47-57.
 • 7. Evereklioğlu C, Er H, Bekir NA, et all. Comparison of secondary implantation of flexibleopen-loopanteriorchamberandscleral-fixatedposteriorchamberintraocularlenses. J Cataract Refract Surg. 2003; 29: 301-8.
 • 8. Solomon K, Gussler JR, Gussler C, et all. Incidence and management of complications of transscleral ly sutured posterior chamber lenses. J Cataract Refract Surg. 1993; 19: 488-93.
 • 9. Ganesh A, Bialasiewicz AA, Al-Zuhaibi SM, et all. Visual rehabilitation buy scleral fixation of posterior chamberin traocularlenses in amblyo picap hakic children. Middle East Afr J Ophthalmol. 2008; 15: 61-5.
 • 10. Yurdakul NS, Maden A. Afak çocuklarda sekonder göz içi lens implantasyonu. Turk J Ophthalmol. 2010; 40: 295-9.
 • 11. Rainer G, Menapace R, Vass C, et all. Cornealshapechangesaftertemporalandsuperolateral3.0 mm clearcornealincisions. J CataractRefractSurg. 1999; 25: 1121-6.
 • 12. Barequet IS, Yu E, Vitale S, et all. Astigmatismoutcomes of horizontal temporal versus nasal clear corneal incision cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2004; 30: 418-23.
 • 13. Mallik VK, Kumar S, Kamboj R, et all. Comparison of astigmatism following manual small incision cataract surgery: superior versus temporal approach. Nepal J Ophthalmol. 2012; 4: 54-8.
 • 14. Stem MS, Todorich B, Woodward MA, et all. Scleral-FixatedIntraocular Lenses: Pastand Present. J Vitreoretin Dis. 2017; 1: 144-52.
 • 15. Kjeka O, Bohnstedt J, Meberg K, et all. Implantation of scleral fixated posterior chamber intraocular lenses in adults. Acta Ophthalmol. 2008; 86: 537-42.
 • 16. Kutucu P, Sarıcaoğlu S, Recep ÖF, ve ark. Lens luksasyonların daskleral fiksasyonlu göz içi lens implantasyonu. Turk J Ophthalmol. 2009; 39: 177-82.
 • 17. Balsak S, Kaydu A, Erdem S, et all. Brimonidine-timololversusbrinzolamide-timololfortreatment of elevated intraocular pressure after phacoemulsification surgery. Int Ophthalmol. 2018; 38: 1583-9.
 • 18. Türk A, Mollamehmetoğlu S, Erdöl H, ver ark. Skleralfiksasyonlu arka kamara göz içi lens implantasyonu sonuçları. Glo-Kat. 2011; 6: 149-54.
 • 19. Şahin A, Kamış Ü, Oltulu R, ve ark. Skleralfiksasyonlu göz içi lens implantasyonu sonuçlarımız. Selçuk Tıp Derg. 2009; 25: 144-9.
 • 20. Büyükortop N, Alp MN, Kural G. Skleralfiksasyonlu arka kamara lensi implantasyonu: Etyoloji ve cerrahi zamanlama yönünden güvenirlik ve görsel başarı. Glo-Kat. 2006; 1: 47-52.
 • 21. Maggi R, Maggi C. Suturlessscleralfixation of intraocularlenses. J Cataract Refract Surg. 1997; 23: 1289-94.
 • 22. Kumar DA, Agarwal A, Agarwal A, et all. Long-termassessment of tilt of gluedintaocularlenses: an optical coherence tomography analysis 5 yearsaftersurgery. Ophthalmology. 2015; 122: 48-55.
 • 23. Kaynak S, Ozbek Z, Pasa E, et all. Transscleralfixation of foldableintraocularlenses. J Cataract Refract Surg. 2004; 30: 854-57.
 • 24. Lee VY, Yuen HK, Kwok AK. Comparison of outcomes of primary and secondary implantation of scleral fixated posterior chamber intraocular lens. Br J Ophthalmol. 2003; 87: 1459-62.
 • 25. Yaniz-Akkaya Z, Burcu A, Uney GO, et all. Primary And Secondary Implantation of scleral- fixated posterior chamber intraocular lenses in adultpatients. Middle East Afr J Ophthalmol. 2014; 21: 44-9

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selahattin BALSAK 0000-0002-2269-474X

Zeynep Gürsel ÖZKURT Bu kişi benim 0000-0001-5711-4736

Yayımlanma Tarihi 3 Mart 2019
Gönderilme Tarihi 16 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 46 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA BALSAK, S., & ÖZKURT, Z. G. (2019). Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 46(1), 159-165. https://doi.org/10.5798/dicletip.534857
AMA BALSAK S, ÖZKURT ZG. Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi. diclemedj. Mart 2019;46(1):159-165. doi:10.5798/dicletip.534857
Chicago BALSAK, Selahattin, ve Zeynep Gürsel ÖZKURT. “Katarakt Cerrahisi Ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi”. Dicle Tıp Dergisi 46, sy. 1 (Mart 2019): 159-65. https://doi.org/10.5798/dicletip.534857.
EndNote BALSAK S, ÖZKURT ZG (01 Mart 2019) Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 46 1 159–165.
IEEE S. BALSAK ve Z. G. ÖZKURT, “Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi”, diclemedj, c. 46, sy. 1, ss. 159–165, 2019, doi: 10.5798/dicletip.534857.
ISNAD BALSAK, Selahattin - ÖZKURT, Zeynep Gürsel. “Katarakt Cerrahisi Ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi”. Dicle Tıp Dergisi 46/1 (Mart 2019), 159-165. https://doi.org/10.5798/dicletip.534857.
JAMA BALSAK S, ÖZKURT ZG. Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi. diclemedj. 2019;46:159–165.
MLA BALSAK, Selahattin ve Zeynep Gürsel ÖZKURT. “Katarakt Cerrahisi Ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi”. Dicle Tıp Dergisi, c. 46, sy. 1, 2019, ss. 159-65, doi:10.5798/dicletip.534857.
Vancouver BALSAK S, ÖZKURT ZG. Katarakt Cerrahisi ile Aynı Seansta Skleral Askılı Göz İçi Lens Yerleştirilmesi. diclemedj. 2019;46(1):159-65.