Cilt: 46 Sayı: 1, 3.03.2019

Yıl: 2019

Olgu Sunumları

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

2. Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuklarda Tanı Anındaki Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

4. Pulmonary hamartoma: Retrospective analysis of 24 cases

Araştırma Makalesi

8. Ciprofloxacin is not a better choice in the patients with diabetes suffering urinary tract infection

Araştırma Makalesi

13. Arterial Thrombosis Secondary to Cardiac Catheterization in Neonates

Araştırma Makalesi

14. Alternative methods for the diagnosis of macroprolactinemia: urine prolactin level and serum / urine prolactin ratio

Araştırma Makalesi

18. Yenidoğan sepsisinde tam kan sayımı parametrelerinin tanısal değeri