Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt: 46 Sayı: 2, 283 - 288, 11.06.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.574811

Öz

Amaç: Göğüs ağrısı, çocuk kardiyoloji polikliniklerine sık başvuru semptomlarındandır. Hastaların önemli bir bölümünde iyi bir anamnez ve fizik muayene ile etyoloji aydınlatılabilir. Hayatı tehdit eden göğüs ağrısı nedenlerinin sıklığı azdır. Bu çalışmada çocuklarda göğüs ağrısı nedenleri araştırılmış ve ayırıcı tanıda göz önünde bulundurulması gereken patolojilere dikkat çekilmiştir. 
Yöntemler: Çalışmaya Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine 1 Ekim 2017- 1 Aralık 2017 tarihleri arasında göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 134 hasta alındı. Hastaların dosya kayıtlarından ayrıntılı anamnezleri ve detaylı fizik muayane kayıtları incelendi ve etyolojiye yönelik incelemeler değerlendirildi.  
Bulgular: Hastaların yaşı 12,7±3,2 yıl (5-18 yaş) olup 78‘i (%58,2) erkekti. Göğüs ağrısı yakınmasının süresi ortalama 5,5 ay (1 gün-4 yıl), atakların süresi 1 saniye ile 3 saat arasında değişmekteydi. Hastaların %29’unda idiyopatik nedenli göğüs ağrısı düşünüldü. Göğüs ağrısının diğer nedenleri sırasıyla şunlardı: Kas-iskelet sistemi kaynaklı (%26), psikojenik (%12,6), sindirim sistemi patolojileri (%8,9), astım bronşiyale (%6,7), üst solunum yolu enfeksiyonu (%5,9), mitral kapak prolapsusu (%3,7), miyokardit (%2,2), ailevi akdeniz ateşi (%1,4) ve birer hastada nefrolityazis, göğüs travması, perikardit, göğüs deformitesi saptandı.  
Sonuç: Göğüs ağrısı adolesan dönemde daha fazla görülür. Göğüs ağrısını değerlendirirken anamnez ve fizik muayeneye önem verilmeli ve organik neden düşünülen hastalarda ileri incelemeler yapılmalıdır. Kardiyak kaynaklı göğüs ağrısı sıklığı azdır ve kardiyak patoloji düşünülen hastalarda çocuk kardiyoloji uzmanına danışılmalıdır. 

Kaynakça

 • 1. Sert A, Aypar E, Odabaş D, Gökçen C. Clinical characteristics and causes of chest pain in 380 children referred to a paediatric cardiology unit. Cardiology in the Young 2013; 23: 361–7.
 • 2. Collins SA, Griksaitis MJ, Legg JP. 15-minute consultation: A structured approach to the assessment of chest pain in a child. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2014; 99: 122–6.
 • 3. Yeh TK, Yeh J. Chest Pain in Pediatrics. Pediatr Ann 2015; 44:e274-8.
 • 4. Kane DA, Fulton DR, Saleeb S, Zhou J, Lock JE, Geggel RL. Needles in Hay: Chest Pain as the Presenting Symptom in Children with Serious Underlying Cardiac Pathology. Congenit Heart Dis 2010; 5: 366–73.
 • 5. Friedman KG, Alexander ME. Chest pain and syncope in children: a practical approach to the diagnosis of cardiac disease. J Pediatr 2013; 163: 896-901.
 • 6. Saleeb SF, Li WY, Warren SZ, Lock JE. Effectiveness of screening for life-threatening chest pain in children. Pediatrics 2011; 128: 1062-8.
 • 7. Güvenç O, Kaya F, Arslan D, Çimen D, Oran B. Göğüs Ağrısı Olan 441 Çocuk Hastanın Değerlendirilmesi/Evaluation of 441 Pediatric Patients with Chest Pain. Selçuk Tıp Derg 2014; 30: 159- 61.
 • 8. Ruigomez A, Rodriguez LA, Wallander MA, Johansson S, Jones R. Chest pain in general practice: incidence, comorbidity and mortality. Fam Pract 2006; 23: 167-74.
 • 9. Hanson CL, Hokanson JS. Etiology of chest pain inchildren and adolescents reffered to cardiology clinic. WMJ 2011; 11: 58-62.
 • 10. Hambrook JT, Kimball TR, Khoury P, Cnota J. Disparities exist in the Emergency Department evaluation of pediatric chest pain. Congenit Heart Dis 2010; 5: 285-91.
 • 11. Lin CH, Lin WC, Ho YJ. Children with chest pain visiting the emergency department. Pediatr Neonatol 2008; 49: 26-9.
 • 12. Alp H, Alp E. Çocuk Kardiyoloji Kliniğine Göğüs Ağrısı Nedeniyle Başvuran Çocukların Etiyolojik Değerlendirilmesi/Evaluation of the Etiology in Children with Chest Pain Who Admitted to Pediatric Cardiology Clinic. The Journal of Pediatric Research 2014; 1: 80-3.
 • 13. Öztürk K, Çetin İİ, Ekici F, Kocabaş A, Şaylı TR. Göğüs Ağrısı Yakınması ile Başvuran Çocukların Etiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi/Etiology of Chest Pain in Children. Turkish J Pediatr Dis 2015; 4: 248-53.
 • 14. Rowe BH, Dulberg CS, Peterson RG, Vlad P, Li MM. Characteristics of children presenting with chest pain to a pediatric emergency department. CMAJ 1990; 143: 388-94.
 • 15. Lipsitz JD, Gur M, Sonnet FM, et all. Psychopathology and disability in children with unexplained chest pain presenting to the pediatric emergency department. Pediatr Emerg Care 2010; 26: 830–6.
 • 16. Cava JR, Sayger PL. Chest pain in children and adolescents. Pediatr Clin North Am 2004; 51: 1553-68.
 • 17. Akın A, Bilici M, Söker M, Aldudak B, Meteroğlu F. Göğüs Ağrısı Çocuklardaki Malign Tümörlerin İlk Semptomu Olabilir: İki Olgu Sunumu/Chest Pain may be the First Symptom of Malignant Tumors in Children: Report of Two Cases. Dicle Med J 2016; 43: 162- 5.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pınar ÇİÇEK Bu kişi benim 0000-0002-3658-9617

Alper AKIN Bu kişi benim 0000-0003-1587-9559

Meki BİLİCİ Bu kişi benim 0000-0001-8316-7102

Mehmet TURE Bu kişi benim 0000-0001-8780-8122

Hasan BALIK Bu kişi benim 0000-0002-3373-1585

Kamil YILMAZ Bu kişi benim 0000-0001-5137-0501

Yayımlanma Tarihi 11 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 46 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÇİÇEK, P., AKIN, A., BİLİCİ, M., TURE, M., vd. (2019). Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi, 46(2), 283-288. https://doi.org/10.5798/dicletip.574811
AMA ÇİÇEK P, AKIN A, BİLİCİ M, TURE M, BALIK H, YILMAZ K. Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi. diclemedj. Haziran 2019;46(2):283-288. doi:10.5798/dicletip.574811
Chicago ÇİÇEK, Pınar, Alper AKIN, Meki BİLİCİ, Mehmet TURE, Hasan BALIK, ve Kamil YILMAZ. “Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti Ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi”. Dicle Tıp Dergisi 46, sy. 2 (Haziran 2019): 283-88. https://doi.org/10.5798/dicletip.574811.
EndNote ÇİÇEK P, AKIN A, BİLİCİ M, TURE M, BALIK H, YILMAZ K (01 Haziran 2019) Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi. Dicle Tıp Dergisi 46 2 283–288.
IEEE P. ÇİÇEK, A. AKIN, M. BİLİCİ, M. TURE, H. BALIK, ve K. YILMAZ, “Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi”, diclemedj, c. 46, sy. 2, ss. 283–288, 2019, doi: 10.5798/dicletip.574811.
ISNAD ÇİÇEK, Pınar vd. “Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti Ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi”. Dicle Tıp Dergisi 46/2 (Haziran 2019), 283-288. https://doi.org/10.5798/dicletip.574811.
JAMA ÇİÇEK P, AKIN A, BİLİCİ M, TURE M, BALIK H, YILMAZ K. Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi. diclemedj. 2019;46:283–288.
MLA ÇİÇEK, Pınar vd. “Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti Ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi”. Dicle Tıp Dergisi, c. 46, sy. 2, 2019, ss. 283-8, doi:10.5798/dicletip.574811.
Vancouver ÇİÇEK P, AKIN A, BİLİCİ M, TURE M, BALIK H, YILMAZ K. Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi. diclemedj. 2019;46(2):283-8.