Cilt: 46 Sayı: 2, 11.06.2019

Yıl: 2019

Olgu Sunumları

Olgu Sunumu

29. Primer Plazma Hücreli Lösemi: Olgu Sunumu

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

1. Diyarbakır İlindeki Gebe Kadınlarda Toksoplazma, Rubella ve Sitomegalovirus Seroprevalansı

Araştırma Makalesi

5. Yaralanma Sonrası Ekstremitelerin Yumuşak Dokusunda Gözlenen Yabancı Cisimlere Cerrahi Yaklaşım

Araştırma Makalesi

7. Diyabetik Makula Ödeminde Bevacizumab Tedavisi: Gerçek Bir Yaşam Çalışması

Araştırma Makalesi

11. İnme Sonrası Erken Mobilizasyon Hakkında Profesyonel Görüşlerin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

14. Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Göğüs Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastaların Etyolojik Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

16. Spinal veya Genel Anestezi ile Yapılan Elektif Sezeryanlar ve Anestezi Verilmeyen Normal Doğumların Neonatal Sonuçlarının Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

21. Obez Çocuk ve Adölesanlarda Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

22. Fetal Anomalilerde Beta-2 Mikroglobulin Düzeyleri ve Pre·Postnatal Ultrasonografi ile Tanı ve Takip

Original Articles

Araştırma Makalesi

9. Prognostic importance of primary tumor location in RAS mutant metastatic colorectal cancer

Araştırma Makalesi

12. Prevalence of Various Hemoglobinopathies-An Experience from Tertiary Care Centre

Araştırma Makalesi

13. The effect of Hashimoto's thyroiditis on platelets in terms of the their number, size, and distribution

Araştırma Makalesi

18. Thiol – Disulphide Homeostasis in Polycythemia Vera

Araştırma Makalesi

19. The Proper use of Inhalers in a Third Step Hospital and its Effect on Treatment: Original Study