Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması

Yıl 2019, Cilt: 46 Sayı: 4, 667 - 675, 15.12.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.661242

Öz

Amaç: Bu çalışmada dijital blok anestezisi (DBA) (Group II) ile genel anestezi (GA) (Group I) altında yapılan el parmak replantasyonları; ameliyata alınma süresi, iskemi süresi ve ameliyat sonrası sağ kalım yönünden retrospektif olarak karşılaştırılmıştır. Literatürde DBA altında parmak replantosyonuna ait sadece 2 çalışmaya rastladık. Ancak GA ve DBA altında yapılan el parmak replantasyonalarının karşılaştırılmasına dair bir çalışmaya ise literatürde rastlamadık.
Yöntemler: Çalışmaya 2005-2014 yılları arasında kliniğimizde metakarpofalangeal (MF) eklem ve distali seviyesinden el parmak replantasyonu veya revaskülarizasyonu yapılan 50 hasta dahil edildi. Hastalar kullanılan anestezi yöntemine göre GA (Grup I) ya da DBA (Grup II) olarak iki gruba ayrıldı. Dijital blok işlemi için yarı-yarıya hazırlanmış 1-4 ml epinefrinsiz Lidocaine %2 ve Bupivacaine %0.5 kombinasyonu kullanıldı. Çalışmada, hasta dosyalarından, fotoğraflardan ve kliniğimizde düzenlenen replantasyon izlem formlarından her iki gruptaki hastalara ait demografik, ameliyat ve klinik izlem bilgileri elde edildi.
Bulgular: Hiçbir hastada GA ya da DBA’ne bağlı komplikasyon gelişmedi. Grup II'deki hastaların operasyona hazırlanma süreleri daha az bulunmuş, bu da ameliyata diğer gruba göre anlamlı derecede daha erken bir zamanda başlanmasını sağlamıştır (p=0.048). Grup II'deki parmakların iskemi sürelerinin anlamlı olarak daha kısa olduğu da gözlendi (p=0.003). Acil servise ulaştırılma (p<0.01), ameliyata başlama (p<0.01) ve ameliyat süresi (p<0.01) olmak üzere her üç değişkenin de iskemi süresini anlamlı şekilde etkilediği saptandı. Grup I deki replantasyonların başarısızlık oranı (% 39.3) Grup II deki başarısızlık oranının (% 19.2) iki katından fazlaydı.
Sonuç: DBA, sağladığı ek avantajlar yanında hastanın açlık süresinin dolma ve ameliyathanede bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için ameliyata alınma süresini, dolayısıyla iskemi süresini kısaltabilir ve başarı oranlarını artırabilir. Bu nedenle belirlenen koşulları sağlayan olgularda güvenle kullanılabilir.

Kaynakça

 • 1. Sears ED, Chung KC. Replantation of finger avulsion injuries: a systematic review of survival and functional outcomes. J Hand Surg Am. 2011; 36: 686-94.
 • 2. Fırat C, Aytekin AH, Erbatur S, Geyik Y, Elmas Ö. Our experiences on the replantations of zone 2 level in children. Dicle Medical Journal. 2012; 39: 276-9.
 • 3. Çelik F, Tüfek A, Yıldırım ZB, et al. Our experience on brachial plexus blockade in upper extremity surgery. Dicle Medical Journal. 2012; 39: 31-4.
 • 4. Tamai S. Twenty years’ experience of limb replantation. Review of 293 upper extremity replants. J Hand Surg Am. 1982; 7: 549-56.
 • 5. Chang DH, Ye SY, Chien LC, Ma H. Epidemiology of digital amputation and replantation in Taiwan: A population-based study. J Chin Med Assoc. 2015; 78: 597-602.
 • 6. Liu WH, Lok J, Lau MS, et al. Mechanism and epidemiology of paediatric finger injuries at Prince of Wales Hospital in Hong Kong. Hong Kong Med J. 2015; 21: 237-42.
 • 7. Oruç M, Gürsoy K, Özer K, et al. Eight years of clinical experience with digit replantation: Demographic characteristics and outcomes. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23: 311-6.
 • 8. Şakrak T, Mangır S, Körmutlu A, et al. Retrospective analysis of 1205 hand injury patients. Turk Plast Surg. 2009;17: 134-8.
 • 9. Külahçı Y, Bozkurt M, Şen H, ve ark. Mikrocerrahi ve Anestezi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 2009; 17: 97-104
 • 10. Fleisher LA. Risk of Anesthesia: Anesthesia 6th edition. Miller RD (ed). Philadelphia: Churchill Livingstone, 2005: 915-20.
 • 11. Bayar I, Demir C, Süğür T, Karslı B, Inanoğlu K. The use of neurostimulation with ultrasound-guided brachial plexus block: Does it increase success? Agri 2019; 31: 79–85.
 • 12. Bergman BD, Hebl JR, Kent J, Horlocker TT. Neurologic complications of 405 consecutive continuous axillary catheters. Anesth Analg. 2003; 96: 247-52. Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J (2019) 46 (4) : 667 - 675
 • 13. Neal JM, Rathmell JP. Complications in Regional Anesthesia and Pain Medicine. 1st edition. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007:157-63.
 • 14. Huang CC, Yang CC, Tai HC, et al. Digital replantation under digital block anesthesia. Republic of China Reconstructive Plastic Surgery Journal. 1999; 8: 41-7.
 • 15. Kour AK, Phone MH, Chia J, Pho RW. Digital replantations under local anaesthesia. Ann Acad Med Singapore. 1995; 24: 68-72.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hakan CINAL Bu kişi benim 0000-0002-9797-5730

Önder TAN Bu kişi benim 0000-0002-5706-0069

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 17 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 46 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA CINAL, H., & TAN, Ö. (2019). Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 46(4), 667-675. https://doi.org/10.5798/dicletip.661242
AMA CINAL H, TAN Ö. Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması. diclemedj. Aralık 2019;46(4):667-675. doi:10.5798/dicletip.661242
Chicago CINAL, Hakan, ve Önder TAN. “Dijital Blok Anestezisi Ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması”. Dicle Tıp Dergisi 46, sy. 4 (Aralık 2019): 667-75. https://doi.org/10.5798/dicletip.661242.
EndNote CINAL H, TAN Ö (01 Aralık 2019) Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi 46 4 667–675.
IEEE H. CINAL ve Ö. TAN, “Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması”, diclemedj, c. 46, sy. 4, ss. 667–675, 2019, doi: 10.5798/dicletip.661242.
ISNAD CINAL, Hakan - TAN, Önder. “Dijital Blok Anestezisi Ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması”. Dicle Tıp Dergisi 46/4 (Aralık 2019), 667-675. https://doi.org/10.5798/dicletip.661242.
JAMA CINAL H, TAN Ö. Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması. diclemedj. 2019;46:667–675.
MLA CINAL, Hakan ve Önder TAN. “Dijital Blok Anestezisi Ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması”. Dicle Tıp Dergisi, c. 46, sy. 4, 2019, ss. 667-75, doi:10.5798/dicletip.661242.
Vancouver CINAL H, TAN Ö. Dijital Blok Anestezisi ve Genel Anestezi Yöntemleri İle Yapılan El Parmak Replantasyonlarının Karşılaştırılması. diclemedj. 2019;46(4):667-75.