Cilt: 46 Sayı: 4, 15.12.2019

Yıl: 2019

Olgu Sunumları

Olgu Sunumu

31. An Unusual Localization of Leiomyoma: Vaginal Leiomyoma

Olgu Sunumu

32. A Rare Cause of Acute Abdomen in A Child: Infected Mesenteric Cyst

Olgu Sunumu

33. Gallbladder Duplication in Two Cases

Derlemeler

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

1. Meme Kanserinde Brca-1 ve Brca-2’de Sık Görülen Polimorfizm Mutasyonların Bölgemizde Varlığı

Araştırma Makalesi

8. Akut ve Kronik Pulmoner Tromboembolide Cerrahi Tecrübelerimiz

Araştırma Makalesi

13. Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi

Araştırma Makalesi

14. Probable Interaction of MMP-2 and VEGF in Testicular Deteriorations Related to Aging

Araştırma Makalesi

15. Solid Organ Transplantasyonu Sonrası Post-Transplant Lenfoproliferatif Hastalıklar: Tek Merkez Deneyimi

Araştırma Makalesi

19. Obstrüktif Uyku Apne Sendromuna Sahip Türk Hastalarda Vitamin D Reseptör Polimorfizmlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

20. Etkin Eğitim Müdahalesi HIV Hastalarında Uyumu İlaç Pozolojisinden Bağımsız Olarak Etkiler mi?

Araştırma Makalesi

22. The Use Of Fasial Stımilator in Cochlear implant and Fasial Tumor Surgery

Original Articles

Araştırma Makalesi

5. Investigation of Pepsin in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Specimens

Araştırma Makalesi

7. The Effect of Low Dose Ketamine Infusion on Postoperative Acute and chronic Pain after Thoracotomy