Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 46 Sayı: 4, 725 - 734, 15.12.2019
https://doi.org/10.5798/dicletip.661267

Öz

Amaç: Bu çalışmada, bilinen bazı boyama yöntemlerinin modifiye edilerek stria longitudinalis medialis ve lateralis’in histo-morfolojik olarak incelenmesi ve elde edilecek bulguların bundan sonra yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışmamızda, %10’luk formaldehit ile tespit edilmiş, makroskobik patolojisi gözlenmeyen, doku bütünlüğü bozulmamış yetişkin kadavra beyin hemisferleri arasından elde edilen dokular kullanıldı. Beş kadavra beyninden alınan örneklerden üçü uygun boyama metoduna ulaşabilmek amacıyla kullanıldı. Doku fiksasyon metodu, Hematoksilen-eozin boyama metodu ve Luxol fast blue boyama metodu uygulandı.
Bulgular: Histolojik olarak ilk defa corpus callosum (CC), indusium griseum (IG) ve stria longitudinalis (SL) aynı görüntü üzerinde tespit edildi. SL’in lifleri, vasküler ve morfolojik yapısı belirtildi.
Sonuç: Umuyoruz ki, SL ile ilgili histolojik, immünohistokimyasal ve anatomik yaklaşımlar ışığında yaptığımız bu girişim, bu konu üzerindeki bazı karanlık yönleri aydınlatacaktır. Böylece bizden sonra SL üzerinde çalışacak araştırmacıların istifadesine sunulmak üzere akademik bir hafıza oluşturacaktır.

Kaynakça

  • 1. Standring S, editor. Gray's anatomy: The anatomical basis of clinical practice, 40th edn. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2008. 2. Taner D, editör. Fonksiyonel nöroanatomi, 10. bs. Ankara: Odtü Yayıncılık, 2007. 3. O'Rahilly R, Müller F. The embryonic human brain: An atlas of developmental stages, 3rd edn. USA: John Wiley & Sons, 2006. 4. Shah A, Jhawar SS, Goel A. Analysis of the anatomy of the Papez circuit and adjoining limbic system by fiber dissection techniques. J Clin Neurosci. 2012; 19: 289-98. 5. Arıncı K, Elhan A. Anatomi, 4. bs. Ankara: Güneş Kitabevi, 2006. 6. Di leva A, Fathalla H, Cusimano MD, Tschabitscher M. The indusium griseum and the longitudinal striae of the corpus callosum. Cortex. 2015; 62: 34-40. 7. Di leva A, Tschabitscher M, Baena RRY. Lancisi's nerves and the seat of the soul. Neurosurgery. 2007; 60: 563-8. 8. Cunningham DJ. Cunningham's textbook of anatomy, 12th edn. New York: W. Wood, 1818. 9. Malobabic S, Puskas L, Vela A. Enlarged medial longitudinal (supracallosal) stria in one human brain. Acta Biol Med Exp. 1988; 13: 87-90. 10. Pavlovic S, Stefanovic N, Malobabic S, et al. Longitudinal striae of the human fornix: shape, relations and variations. Surg Radiol Anat. 2009; 31: 501-6. 11. Swanson LW. Neuroanatomical Terminology: a lexicon of classical origins and historical foundations, 1st edn. USA: Oxford University Press, 2014. 12. Morgane PJ, Galler JR, Mokler DJ. A review of systems and networks of the limbic forebrain/limbic midbrain. Progress in neurobiology. 2005; 75: 143-60 13. Nieuwenhuys R, Voogd J, Van Huijzen C. The human central nervous system: a synopsis and atlas, 4th edn. Berlin Heidelberg New York: Springer Science & Business Media, 2007. 14. Tubbs RS, Prekupec M, Loukas M, Hattab EM, Cohen-Gadol AA. The indusium griseum: anatomic study with potential application to callosotomy. Neurosurgery. 2013; 73: 312-6. Demirtaş İ., Kılıç K.D., Uyanıkgil Y., Yurttaş C. 734 15. Panikkath R, Panikkath D, Mojumder D, Nugent K. The alien hand syndrome. Proc (Baylor Univ Med Cent). 2014; 27: 219–20. 16. Bahuleyan B, Vogel TW, Robinson S, Cohen AR. Endoscopic total corpus callosotomy: cadaveric demonstration of a new approach. Pediatr Neurosurg. 2011; 47: 455-60. 17. Kashem MA, Etages HD, Kopitar-Jerala N, McGregor IS, Matsumoto I. Differential protein expression in the corpus callosum (body) of human alcoholic brain. J Neurochem. 2009; 110: 486-95. 18. Arroyo-Guijarro J, Prats-Galino A, Ruano-Gil D, Costa-Llobet C. Comparative study of the medial longitudinal striae of the hippocampus (formerly called “nerves of Lancisi”) in the fighting bull and domestic bull [in French]. Bulletin de l'Association des anatomistes. 1988; 72: 15-9. 19. Rollins NK. Diffusion imaging of the congenitally thickened corpus callosum. AJNR Am J Neuroradiol. 2013; 34: 660-5. 20. Nakada T. High-field, high-resolution MR imaging of the human indusium. AJNR Am J Neuroradiol. 1999; 20: 524-5. 21. Mark LP. Dr. Leighton Mark was invited to comment on this issue. AJNR Am J Neuroradiol. 2000; 21: 982-4. 22. Douet V, Chang L. Fornix as an imaging marker for episodic memory deficits in healthy aging and in various neurological disorders. Front Aging Neurosc. 2014; 6: 343. 23. Catani M, Dell’acqua F, De Schotten MT. A revised limbic system model for memory, emotion and behaviour. Neurosci Biobehav Rev. 2013; 37: 1724-37. 24. Magee KR, Olson RN. The effect of absence of the corpus callosum on the position of the hippocampus and on the formation of Probst's bundle. J Comp Neurol. 1961; 117: 371-82. 25. Schaller K, Cabrilo I. Corpus callosotomy. Acta Neurochir. 2016; 158: 155-60. 26. Kwee RM, Kwee TC. Virchow-Robin spaces at MR imaging. Radiographics. 2007; 27: 1071-86. 27. Biedroń A, Steczkowska M, Kubik A, Kaciński M2. Dilatation of Virchow–Robin spaces in children hospitalized at pediatric neurology department. Neurol Neurochir Pol. 2014; 48: 39-44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmet DEMİRTAŞ Bu kişi benim 0000-0001-5789-6985

Kubilay Doğan KILIÇ Bu kişi benim 0000-0002-9484-0777

Yiğit UYANIKGİL Bu kişi benim 0000-0002-4016-0522

Canan YURTTAŞ Bu kişi benim 0000-0001-8913-6921

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 46 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA DEMİRTAŞ, İ., KILIÇ, K. D., UYANIKGİL, Y., YURTTAŞ, C. (2019). Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi, 46(4), 725-734. https://doi.org/10.5798/dicletip.661267
AMA DEMİRTAŞ İ, KILIÇ KD, UYANIKGİL Y, YURTTAŞ C. Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi. diclemedj. Aralık 2019;46(4):725-734. doi:10.5798/dicletip.661267
Chicago DEMİRTAŞ, İsmet, Kubilay Doğan KILIÇ, Yiğit UYANIKGİL, ve Canan YURTTAŞ. “Stria Longitudinalis Medialis Ve lateralis’in Morfolojik Olarak Incelenmesi”. Dicle Tıp Dergisi 46, sy. 4 (Aralık 2019): 725-34. https://doi.org/10.5798/dicletip.661267.
EndNote DEMİRTAŞ İ, KILIÇ KD, UYANIKGİL Y, YURTTAŞ C (01 Aralık 2019) Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi 46 4 725–734.
IEEE İ. DEMİRTAŞ, K. D. KILIÇ, Y. UYANIKGİL, ve C. YURTTAŞ, “Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi”, diclemedj, c. 46, sy. 4, ss. 725–734, 2019, doi: 10.5798/dicletip.661267.
ISNAD DEMİRTAŞ, İsmet vd. “Stria Longitudinalis Medialis Ve lateralis’in Morfolojik Olarak Incelenmesi”. Dicle Tıp Dergisi 46/4 (Aralık 2019), 725-734. https://doi.org/10.5798/dicletip.661267.
JAMA DEMİRTAŞ İ, KILIÇ KD, UYANIKGİL Y, YURTTAŞ C. Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi. diclemedj. 2019;46:725–734.
MLA DEMİRTAŞ, İsmet vd. “Stria Longitudinalis Medialis Ve lateralis’in Morfolojik Olarak Incelenmesi”. Dicle Tıp Dergisi, c. 46, sy. 4, 2019, ss. 725-34, doi:10.5798/dicletip.661267.
Vancouver DEMİRTAŞ İ, KILIÇ KD, UYANIKGİL Y, YURTTAŞ C. Stria longitudinalis medialis ve lateralis’in morfolojik olarak incelenmesi. diclemedj. 2019;46(4):725-34.