Biyografi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hocam Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 31, 271 - 281, 30.11.2022

Öz

Tuncer Gülensoy, yurt içinde; Ankara, Fırat, Erciyes Üniversitelerinde, yurt dışında ise, Amerika’da, Texas Tech; Kırgızistan’da, Manas; Kıbrıs’ta, Girne Amerikan Üniversitelerinde görev yapmıştır. Altayisitik ve Mongolistik’ten Türk dilinin tarihi ve çağdaş lehçelerine, etimolojiden ağızlara, adbiliminden halkbilimine kadar Türkoloji’nin hemen her alanında birçok makale ve kitap yayınlamış, yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırmış ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Telif eserlerinin yanında çeşitli çeviri eserler de yayınlayan Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkolojisinin en çok öğrenci yetiştiren, en çok yazan ve tanınan hocalarından biridir.
30 Ocak 1939 tarihinde Uşak’ta doğmuş ve 11. 06. 2022 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.

Kaynakça

  • Buran, A. & Yıldırım, N. (2018). DOĞUMUNUN 80. YILINDA PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY . Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) , 2 (1) , 1-62 . DOI: 10.30563/turklad.432915

My teacher, Prof. Dr. Tuncer Gulensoy

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 31, 271 - 281, 30.11.2022

Öz

Tuncer Gülensoy, in the country; In Ankara, Fırat, Erciyes Universities, abroad, in the USA, Texas Tech; in Kyrgyzstan, Manas; He worked at Girne American Universities in Cyprus. He has published many articles and books in almost every field of Turcology, from Altaicistic and Mongolistic to historical and contemporary dialects of the Turkish language, from etymology to dialects, from onology to folklore, and has had master's and doctoral theses and trained many students. Tuncer Gülensoy, who has published various translated works besides his copyrighted works, is one of the most well-known and well-known professors of Turkish Turcology who educates the most students.
He was born on 30 January 1939 in Uşak and died on 11.06.2022 in Ankara.

Kaynakça

  • Buran, A. & Yıldırım, N. (2018). DOĞUMUNUN 80. YILINDA PROF. DR. TUNCER GÜLENSOY . Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD) , 2 (1) , 1-62 . DOI: 10.30563/turklad.432915
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dilbilim
Bölüm Nekroloji
Yazarlar

Ahmet Buran 0000-0002-8430-1008

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 16 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Buran, A. (2022). Hocam Prof. Dr. Tuncer Gülensoy. Dil Araştırmaları, 16(31), 271-281.