Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CHILD AND YOUTH LITERATURE IN TURKISH LESSONS

Yıl 2004, Sayı 123, 65 - 72, 01.03.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000007

Öz

Die Kinder- und Jugendliteratur spielt im Literaturunterrich eine grosse Rolle als eine Übergangsliteratur. So ist die Kinder-und Jugendliteratur als ein Mittel für literarische Sozialisation. Der Literaturunterricht in den Schulen soll geändert und neu aufgebaut werden. Die Lehrkräfte sollen mehr mit den Kinder- und Jugendliterarischen Texten im Unterricht arbeiten. Da die Lesesozialisation früh beginnt, sollte man eigentlich die kinderliterarischen Materialien brauchen. Später im Jugendalter sollte man dann die speziell jugendliterarischen bzw. adoleszenzliterarischen Texten verwenden.

Kaynakça

 • Abraham, Ulf: “Übergänge”, Literatur, Sozialisation und literarisches Lernen. Der westdeutsche Verlag GmbH, Opladen, Wiesbaden 1998, s.102
 • Asutay, Hikmet: “Çocuk-Gençlik Yazını ve Okuma Edimindeki İşlevi”. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 89- Mart 2000, s.37-43
 • ________: “Yazın Eğitimi- Çocuk ve Gençlik Yazınının Eğitimdeki İşlevi” A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı:70- Ağustos 1998, s.40-50
 • Çapoğlu Çakır, Meral: Lesesozialisation im Medienzeitalter, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1999, s. 173-177
 • Dahrendorf, Malte: “Funktion der Kinder- und Jugendliteratur zwischen Literatur und Lesekompetenz”. Zu einigen neueren jugendliteraturdidaktischen Konzepten; Beiträge Jugendliteratur und Medien, Juventa 4/1998
 • Doderer, Klaus: “Die Literatur der Jugend”; Jahresgabe 1990, Freundeskreis des Instituts für Jugendbuchforschung der J.W. Goethe Universität, Frankfurt/Main 1990
 • ________: “Literarische Jugendkultur”, Juventa V. Weinheim und München 1992
 • Ewers, Hans-Heino: “Vom guten Jugendbuch zur modernen Jugendliteratur”. Jugendliterarische Veränderungen seit den 70er Jahren – eine Bestandsaufnahme: Ralph Köhnen (Hg.): Wege zur Kultur. Perspektiven für einen Deutschunterricht. Frankfurt 1998
 • ________: “Kinderliterarische Erzählformen im Modernisierungsprozess”; Überlegungen zum Formenwandel westdeutscher epischer Kinderliteratur in: G. Lange/W. Steffens (Hrsg.); Moderne Formen des Erzählens in der Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart unter literarischen und didaktischen Aspekten, Königshausen & Neumann, Volkach e.V. 1995, s.11-24
 • Heidtmann, Horst: “Digital, multimedial, interaktiv”. KJL auf CD-ROM und im Internet. In: Renate Raecke (Hg.)/ “Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland”, Arbeitskreis für jugendliteratur e.V. München 1999, s. 262-267
 • Kuruyazıcı, Nilüfer: “Vorschläge zu einem Lernerorientierten Literaturunterricht”, Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara 1991 s. 159-164
 • Neydim, Necdet: Çocuk ve Edebiyat, Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk Figürleri, Bu Yayınları, İstanbul 1998
 • Polat, Tülin: Türkçe Dersleri I, Türkiye’nin Ders Kitapları, Cem Yayınevi, İstanbul 1991.
 • Tapan, Nilüfer: “Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Yeni Yaklaşım: Kültürlerarası Bildirişim Odaklı Yaklaşım” Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi IX, İstanbul 1995, s. 156

TÜRK DİLİ DERSLERİNDE ÇOCUK VE GENÇLİK YAZINI

Yıl 2004, Sayı 123, 65 - 72, 01.03.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000007

Öz

Çocuk ve gençlik yazını, yazın ve anadili derslerinde geçiş yazını olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda çocuk ve gençlik yazını, okuma alışkanlığı sürecinde bir tür geçiş aracıdır. Bu konu göz önüne alındığında, okullarımızdaki yazın derslerinin program ve içeriklerinin değiştirilerek yeniden yapılandırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler yazın derslerinde daha çok, çocuk ve gençlik yazını metinlerine yer vermelidirler. Okuma alışkanlığının erken yaşlarda başlaması, çocuk-gençlik yazını ürünlerinin ders materyali olarak kullanılmasını gerektirir. Daha ileri sınıflarda ise giderek gençlik yazını metinleri ve sonunda da yetişkin yazını ürünlerine yer verilmelidir

Kaynakça

 • Abraham, Ulf: “Übergänge”, Literatur, Sozialisation und literarisches Lernen. Der westdeutsche Verlag GmbH, Opladen, Wiesbaden 1998, s.102
 • Asutay, Hikmet: “Çocuk-Gençlik Yazını ve Okuma Edimindeki İşlevi”. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı: 89- Mart 2000, s.37-43
 • ________: “Yazın Eğitimi- Çocuk ve Gençlik Yazınının Eğitimdeki İşlevi” A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, Sayı:70- Ağustos 1998, s.40-50
 • Çapoğlu Çakır, Meral: Lesesozialisation im Medienzeitalter, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 1999, s. 173-177
 • Dahrendorf, Malte: “Funktion der Kinder- und Jugendliteratur zwischen Literatur und Lesekompetenz”. Zu einigen neueren jugendliteraturdidaktischen Konzepten; Beiträge Jugendliteratur und Medien, Juventa 4/1998
 • Doderer, Klaus: “Die Literatur der Jugend”; Jahresgabe 1990, Freundeskreis des Instituts für Jugendbuchforschung der J.W. Goethe Universität, Frankfurt/Main 1990
 • ________: “Literarische Jugendkultur”, Juventa V. Weinheim und München 1992
 • Ewers, Hans-Heino: “Vom guten Jugendbuch zur modernen Jugendliteratur”. Jugendliterarische Veränderungen seit den 70er Jahren – eine Bestandsaufnahme: Ralph Köhnen (Hg.): Wege zur Kultur. Perspektiven für einen Deutschunterricht. Frankfurt 1998
 • ________: “Kinderliterarische Erzählformen im Modernisierungsprozess”; Überlegungen zum Formenwandel westdeutscher epischer Kinderliteratur in: G. Lange/W. Steffens (Hrsg.); Moderne Formen des Erzählens in der Kinder- und Jugendliteratur der Gegenwart unter literarischen und didaktischen Aspekten, Königshausen & Neumann, Volkach e.V. 1995, s.11-24
 • Heidtmann, Horst: “Digital, multimedial, interaktiv”. KJL auf CD-ROM und im Internet. In: Renate Raecke (Hg.)/ “Kinder- und Jugendliteratur in Deutschland”, Arbeitskreis für jugendliteratur e.V. München 1999, s. 262-267
 • Kuruyazıcı, Nilüfer: “Vorschläge zu einem Lernerorientierten Literaturunterricht”, Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara 1991 s. 159-164
 • Neydim, Necdet: Çocuk ve Edebiyat, Çocukluğun Kısa Tarihi, Edebiyatta Çocuk Figürleri, Bu Yayınları, İstanbul 1998
 • Polat, Tülin: Türkçe Dersleri I, Türkiye’nin Ders Kitapları, Cem Yayınevi, İstanbul 1991.
 • Tapan, Nilüfer: “Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Yeni Yaklaşım: Kültürlerarası Bildirişim Odaklı Yaklaşım” Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi IX, İstanbul 1995, s. 156

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hikmet ASUTAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 123

Kaynak Göster

APA Asutay, H. (2004). CHILD AND YOUTH LITERATURE IN TURKISH LESSONS . Dil Dergisi , (123) , 65-72 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000007