Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-8628 | e-ISSN 2717-655X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |


Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Diş hekimliği bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez  ve dört ayda bir olmak üzere Nisan, Ağustos, Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Derginin amacı Türkiye’de ve yurtdışında diş hekimliği ve ilgili alanlarda yapılan nitelikli araştırma çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Dergide bu amaçlar doğrultusunda özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, biyografi yazıları ve makale biçimine getirilen toplantı bildirileri yayımlanır. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

Bu dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması şartı ile kabul edilir.

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

ISSN 2149-8628 | e-ISSN 2717-655X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Bülent Ecevit Üniversitesi |
Kapak Resmi


Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Diş hekimliği bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda üç kez  ve dört ayda bir olmak üzere Nisan, Ağustos, Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Derginin amacı Türkiye’de ve yurtdışında diş hekimliği ve ilgili alanlarda yapılan nitelikli araştırma çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Dergide bu amaçlar doğrultusunda özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, biyografi yazıları ve makale biçimine getirilen toplantı bildirileri yayımlanır. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

Bu dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması şartı ile kabul edilir.

Erken Görünümdeki Sayılar
Sayılar