ISSN: 2149-8628
e-ISSN: 2717-655X
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Diş hekimliği bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kişilere elektronik olarak ücretsiz ulaşmayı hedefleyen hakemli bir dergidir. En az iki hakem tarafından eserler değerlendirilmektedir. Dergi yılda üç kez  ve dört ayda bir olmak üzere Nisan, Ağustos, Aralık aylarında yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Derginin amacı Türkiye’de ve yurtdışında diş hekimliği ve ilgili alanlarda yapılan nitelikli araştırma çalışmalarını ulusal ve uluslararası bilim ortamına sunarak duyurmak, paylaşmak ve sürekli bir eğitim platformu oluşturarak bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Dergide bu amaçlar doğrultusunda özgün araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup, biyografi yazıları ve makale biçimine getirilen toplantı bildirileri , değerlendirme ve yayınlanma süreçleri hızlı bir şekilde değerlendirme yapılarak, en kısa süreçte dergimizde yayımlanmaktadır. Kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilmektedir.

Bu dergiye gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması şartı ile kabul edilmektedir.

2023 - Cilt: 9 Sayı: 2

Dergimize sadece Araştırma makalesi, vaka raporu ve Derleme türündeki yayınlarınızı dergimize gönderebilirsiniz. Dergimiz, Uluslararası ve ulusal indekslerce taranmaktadır.

Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi Europub, Asos index, ACAR index ve Google Scholar tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca, TR Dizin ve diğer indekslere başvuru yapılmıştır..