Hakkında

  • Dil, Konuşma ve Yutma Araştırmaları Dergisi (DKYAD) Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği’nin bir yayınıdır. Dernek adına imtiyaz sahibi dernek başkanı Prof. Dr. Ahmet Konrot'tur.
  • Dergi uluslararası hakemli, serbest erişimli, çevrimiçi ve ücretsizdir.
  • Dergi yılda 3 kez Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır. Türkçe ve İngilizce yazıları kabul eder.
  • Derginin e-posta adresi info@dkyad.com dur.
  • DKYAD”a gönderilen makaleler özgün, başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdırlar ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdırlar. Makalelerinin özgünlüğünden yazarlar sorumludurlar.
  • DKYAD’a gönderilen makalelerde intihal bulunmamalıdır. Dergi gerektiğinde değerlendirme öncesi ve sonrası iThenticate veya Turnitin gibi intihal belirleyen yazılımları kullanır.
  • Makale hazırlamak için web sayfasında ‘Yazar Rehberi’nin altındaki ‘Yazım Kuralları ve ‘Makale Şablonu’ndan yararlanılabilir.

21796         21795