İntihal Kontrolü Politikası

DKYAD’a gönderilen makalelerde intihal bulunmamalıdır.

3 Ağustos 2023'e kadar gönderilen makaleler için hakemler ve/veya editörler gerekli gördüğünde dergi değerlendirme öncesi ve sonrasında iThenticate, Turnitin gibi intihal belirleyen yazılımlar kullanmıştır.

Bu tarih itibariyle (3 Ağustos 2023) intihal kontrolü politikası güncellenmiştir: Dergi Editör Kurulu'nun aldığı kararla dergiye gönderilen her makaleye intihal taraması yapılmasına karar verilmiştir. DKYAD'a gönderilen tüm makaleler dergi yazım kuralları, amaçları ve biçim yönünden uygun olması halinde intihal denetiminden geçirilmektedir. İntihal denetimi iThenticate, Turnitin gibi yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dergide maksimum benzerlik oranı %20 olarak kabul edilmektedir. Bu oranın aşılması durumunda, Editör Kurulu tarafından incelenen intihal denetim raporları yazar(lar) ile paylaşılır ve Kurul, yazar(lar)dan raporda yer alan hataların düzeltilmesini isteyebilir veya makaleyi yazar(lar)a iade edilebilir. Makalenin son hali tekrar intihal değerlendirmesine tabi tutulur.

Son Güncelleme Zamanı: 8.08.2023 14:37:27