Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİNİN ANALİZİ

Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2, 1 - 18, 18.07.2021
https://doi.org/10.31671/doujournal.972977

Öz

Bu çalışmada Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki Wagner Yasası çerçevesinde 2006Q1 – 2020Q4 dönemi için ARDL ve Doğrusal Olmayan ARDL (NARDL) yöntemleri ile araştırılmaktadır. NARDL yöntemi ile ekonomik büyümedeki pozitif ve negatif değişimlerin kamu harcamalarındaki etkisi ayrıştırılabilmektedir. ARDL yönteminden elde edilen bulgulara göre kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. NARDL yöntemine göre ise ekonominin genişleme ve daralma dönemlerinde kamu harcamaları asimetrik bir davranış sergilemektedir.

Kaynakça

 • Ahsan, S. M., Kwan, A. C. & Sahni, B. S. (1996). Cointegration and Wagner's hypothesis: time series evidence for Canada. Applied Economics, 28(8), 1055-1058.
 • Altunç, Ö. F. (2011). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye’ye ilişkin ampirik kanıtlar. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 145–157.
 • Ansari, M. I., Gordon, D. V. & Akuamoah, C. (1997). Keynes versus Wagner: public expenditure and national ıncome for three African countries. Applied Economics, 29(4), 543-550.
 • Apergis, N. (2015). Asymmetric real exchange rate pass-through and poverty in China: evidence from a nonlinear model. Applied Economics Letters, 22(12), 951–954.
 • Arısoy, İ. (2005). Wagner ve Keynes hipotezleri çerçevesinde Türkiye’de kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 63–80.
 • Aworinde, O. B. & Onakoya, A. B. (2015). Testing the validity of Wagner’s law in Nigeria: evidence from nonlinear causality. Ago-Iwoye Journal of Social and Behavioural Sciences, 217-231.
 • Babatunde, M. A. (2011). A bound testing analysis of Wagner's law in Nigeria: 1970–2006. Applied Economics, 43(21), 2843-2850.
 • Bağdiğen, M. & Beşer, B. (2009). Ekonomik büyüme ile kamu harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisinin Wagner tezi kapsamında bir analizi: Türkiye örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9), 1–17.
 • Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. Journal of Political Economy, 98(5–Part 2), 103–125.
 • Bildirici, M. E. & Turkmen, C. (2015). Nonlinear causality between oil and precious metals. Resources Policy, 46, 202-211.
 • Cavicchioli, M. & Pistoresi, B. (2016). Testing threshold cointegration in Wagner's law: the role of military spending. Economic Modelling, 59, 23-31.
 • Chang, T., Liu, W. & Caudill, S. B. (2004). A re-examination of Wagner's law for ten countries based on cointegration and error-correction modelling techniques. Applied Financial Economics, 14(8), 577-589.
 • Çelik, A. A. (2010). Ekonomik büyüme ile kamu harcamalarının nedensellik analizi: Suudi Arabistan, B. A. Emirlikleri ve Kuveyt Uygulaması (Yayımlanmamış doktora tezi) Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.
 • Diler, H. G. (2016). Kamu harcamaları – ekonomik Büyüme: Türkiye üzerine bir uygulama. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 3(1), 21–36.
 • Edizdoğan, N., Çetinkaya, Ö. ve Gümüş, E. (2012). Kamu maliyesi (4. Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi. Florio, M. & Colautti, S. (2005). A logistic growth theory of public expenditures : a study of five countries over 100 years. Public Choice, 122, 355–393.
 • Goffman, I. J. (1968). On the empirical testing of Wagner's law: a technical note. Public Finance, 23, 359-364.
 • Goffman, J. J. and Mahar, D. J. (1971). The growth of public expenditures in selected developing nations: six Caribbean countries. Public Finance/Finances Publiques, 26(1), 57–74.
 • Gövdeli, T. (2019). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme: Türkiye'de Wagner yasası ve Keynesyen hipotezin ampirik analizi. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 33(3).
 • Granger, C. W. J. & Yoon, G. (2002). Hidden cointegration (No. 2). Economics Working Paper Series. San Diego: University of California. Gupta, S. P. (1967). Public expenditure and economic growth: a time series analysis. Public Finance/Finances Publiques, 22(4), 423–461.
 • Güder, F., Yücekaya, P. & Şenyurt, A. (2016). Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye için Keynesyen görüş mü? Wagner kanunu mu geçerli? (2006-2015 Dönemi). ÇOMÜ Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 47–60.
 • Güngör, K. (2017). Avrupa Birliği ülkelerinde kamu harcamaları ve refah devleti bağlamında küresel krizin analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 267-285.
 • Halicioğlu, F. (2003). Testing Wagner’s law for Turkey, 1960-2000. Review of Middle East Economics and Finance, 1(2), 129–140.
 • Işık, N. & Alagöz, M. (2005). Kamu harcamaları ve büyüme arasındaki ilişki. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (24), 63–75.
 • Iyare, S. O. & Lorde, T. (2004). Co-integration, causality and Wagner's law: tests for selected Caribbean countries. Applied Economics Letters, 11(13), 815-825.
 • Katrakilidis, C. & Trachanas, E. (2012). What drives housing price dynamics in greece: new evidence from asymmetric ARDL cointegration. Economic Modelling, 29(4), 1064–1069.
 • Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Cambridge: Cambridge University Press
 • Kumar, S., Webber, D. J. & Fargher, S. (2012). Wagner's law revisited: cointegration and causality tests for New Zealand. Applied Economics, 44(5), 607-616.
 • Keho, Y. (2017). Threshold cointegration, asymmetric causality and Wagner’s law: the African experience revisited. International Journal of Economics and Finance, 9(5), 171-180.
 • Mann, A. J. (1980). Wagner’s law: econometric test for Mexico, 1925-1976, National Tax Journal, 33, 189-201.
 • Michas, N. A. (1975). Wagner’s law of public expenditures: what is appropriate measure- ment for a valid test. Public Finance/Finances Publiques, 30(1), 77–84.
 • Mohammadi, H., Cak, M. & Cak, D. (2008). Wagner’s hypothesis: new evidence from Turkey using the bounds testing approach. Journal of Economic Studies, 35(1), 94–106.
 • Murthy, N. R. V. (1994). Wagner’s law, spurious in mexico or misspecification: a reply. Public Finance/Finances Publiques, 49(2), pp. 295-303
 • Musgrave, R. A. (1969). Fiscal systems. New Haven and London: Yale University Press. Narayan, P. K., Nielsen, I. & Smyth, R. (2008). Panel Data, cointegration, causality and Wagner's law: empirical evidence from Chinese provinces. China Economic Review, 19(2), 297-307.
 • Oktayer, A. & Oktayer, N. (2013). Testing Wagner’s law for Turkey: evidence from a trivariate causality Analysis. Prague Economic Papers, 2, 284-301.
 • Peacock, A. T. & Wiseman, J. (1967). The growth of public expenditure in the United Kingdom (Vol. 1). Crows Nest: Allen & Unwin.
 • Peacock, A.T. and Wiseman, J. (1979). Approaches to the analysis of government expenditure growth. Public Finance Quarterly, 7(1), pp. 3-23.
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.
 • Pryor, Frederic L. (1968). Public expenditures in communist and capitalist nations. London: George Allen & Unwin.
 • Selen, U. & Eryiğit, K. (2009). Yapısal kırılmaların varlığında, Wagner kanunu Türkiye için geçerli mi? Maliye Dergisi, 156, 177–198.
 • Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Econometric Methods and Applications (Festschrift in Honor of Peter Schmidt). New York: Springer.
 • Şanlısoy, S. & Ekinci, R. (2019). Wagner yasasının testi: Kazakistan ekonomisi bulguları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(19), 428-451.
 • Taşseven, Ö. (2011). The Wagner’s law: time series evidence for Turkey, 1960-2006. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12(2), 304–316.
 • Telek, C. & Telek, A. (2016). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisinin Wagner ve Keynes hipotezi çerçevesinde incelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 ÖZ, 628–642.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS). (2021, 14 Mayıs). Erişim adresi https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/serieMarket.
 • Ulucak, R. & Şentürk Ulucak, Z. (2014). Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(23), 81-98.
 • Ulutürk, S. (1997). Kamu harcamalarının rolü, gelişimi ve etkileşimde bulunduğu değişkenler açısından kuramsal ve ampirik bir değerlendirmesi: Türkiye, 1963-1993 (Yayımlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uzuner, G., Bekun, F. V. & Akadiri, S. S. (2017). Public expenditures and economic growth: was Wagner right? Evidence from Turkey. Academic Journal of Economic Studies, 3(2), 36–40.
 • Wang, L., Peculea, A. D. & Xu, H. (2016). The relationship between public expenditure and economic growth in Romania: Does it obey Wagner's or Keynes's Law? Theoretical & Applied Economics, 3(608), 41-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hüseyin İÇEN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
0000-0002-8982-8386
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 22, Sayı 2

Kaynak Göster

APA İçen, H. (2021). TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİNİN ANALİZİ . Doğuş Üniversitesi Dergisi , 22 (2) , 1-18 . DOI: 10.31671/doujournal.972977