avatar
Hüseyin İçen Arş. Gör. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
Yayın 6 Hakemlik 4 CrossRef Atıf 3 TR Dizin Atıf 5
6 Yayın
4 Hakemlik
3 CrossRef Atıf
5 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

Ekonometri Panel Veri Analizi Zaman Serileri Analizi

Kurum

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ

Popüler Yayınları

0

1

267

Yayınlar

0

335

1

267

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİNİN ANALİZİ
Yayın Bilgisi: 2021 , Doğuş Üniversitesi Dergisi
DOI: 10.31671/doujournal.972977
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 715

0

715

Environmental Kuznets Curve in D8 Countries: Evidence from Panel Cointegration
DOI: 10.26650/ekoist.2020.32.0011
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 487

0

487

0

674

0

1782

Yayınlar

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİNİN ANALİZİ
Yayın Bilgisi: 2021 , Doğuş Üniversitesi Dergisi
DOI: 10.31671/doujournal.972977
ATIF 3 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 715

3

0

715

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.