e-ISSN: 3023-5812
Başlangıç: 2023
Yayımcı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından yayımlanan İktisadi Araştırmalar Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. 

İktisadi Araştırmalar Dergisi için yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, ilk olarak Editör Kurulu, ön değerlendirmesinden geçmektedir. Makalelerin benzerlik oranı en fazla %15 oranında olmalıdır. Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör (double blind peer review) hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verilebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 15 gün

Makalelerin hakem süreci ortalama süre: 30 gün

Makalenin ortalama değerlendirme süresi: 45 gün

Bilgilendirme

88x31.png

     This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.