Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 3, Sayfalar 1711 - 1726 2019-07-31

Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler)

Özlem ÖZDEMİR TAŞ [1] , Özgür YERLİ [2]


Günümüz şartlarında ve hayat mücadelesi içerisinde sürekli uğraştığımız ve bir o kadarda ayrılamadığımız doğanın; kırsaldan ziyade kentsel alanlardaki mücadelesi hep var olmuştur. Kent insanı; günlük yaşamında, çevresinde teknolojinin getirmiş olduğu değerlerle meşgul olurken etrafındaki güzelliklerin azaldığından habersiz yaşamaktadır. Kentli insanın yaşamı; hem yaya ulaşımı hem araç içi ulaşımı ile zaman geçirmektedir ve bunun psikolojik etkilerini ‘trafikte’ yaşamaktadır ve yaşatmaktadır. Kentsel yerleşim alanı içerisinde kullanılan bitkisel doku; günlük yaşamın stresli kaosunu hafifleterek, ekolojik, sosyolojik,  psikolojik açılardan kent insanına konforlu bir yaşam standardı sunmaktadır. Nüfus artışı, istihdam, göç ve ekonomik sebeplerden dolayı kent içerindeki ve kentin bir parçası olan yeşil doku azalmakta beton yüzeyler artmaktadır. İşte bu olguyu çürüten, gri dokuyu bozan, araç ve yaya trafiğine, çevresel ekolojiye, insan psikolojisine güç destek veren dikey bahçe dizaynları sorunlara çözüm olmakta ve kent yaşamını istenilen seviyeye taşımaktadır. Bu çalışma İstanbul metropolitan kentin en büyük sorunlarından biri olan araç ve yaya trafiğine olumlu yönde ivme kazandırabilecek dikey bahçelerin etkilerini araştırmak, Dikey bahçelerin bu yöndeki büyük sorunu küçültebileceğini ispatlamak ve kent silüetinin git gide azaldığı yeşil dokuyu günümüz mimarisine ve yapılaşmasına paralellik göstererek kent insanın daha kaliteli bir yaşam sunmak amacını taşımaktadır.  Ayrıca dikey bahçe uygulamalarında hangi tasarım ilke ve öğelerinin araç ve yaya trafiğinde olumlu etkilerini olacağını ortaya çıkarmayı hedeflemektir.

Son dönemlerde çok tercih edilen dikey bahçelerin, araç ve yaya trafiğindeki kullanımlarında kentliler üzerinde ne gibi görsel ve duygusal etkiler bıraktığını araştırmak için İstanbul kentinde hem yaya hem araç trafiğinin yoğun kullanıldığı alanlar (Taksim, Bakırköy, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Üsküdar, Levent, Sarıyer) seçilmiştir. Bu amaca yönelik olarak toplam 316 kişiye, hem yaya trafiği hem araç trafiği için 2 çeşit anket uygulanmıştır. Katılımcılara Yaya trafiği için; Rahatlatan / Dinlendiren / Gerginleştiren Renkler, yaya bölgelerinin kullanım saatleri, dikey bahçelerin ne gibi duygular uyandırdığı, dikey bahçelerin çevreye katkıları sorulmuştur. Katılımcılardan kendilerine gösterilen 10 farklı görseli, peyzaj tasarım ve ilkelerine göre değerlendirmesi ve puanlandırılması istenilmiştir. Ayrıca katılımcılara Araç trafiği için; Rahatlatan / Dinlendiren / Gerginleştiren Renkler, araç trafiğini kullanım saatleri, Trafik kazası yapıp yapmadıkları, Kaza yaptılar ise kaza nedenlerini, dikey bahçelerin ne gibi duygular uyandırdığı, dikey bahçelerin çevreye katkıları gibi sorular sorulmuştur. Katılımcılardan kendilerine gösterilen 10 farklı görseli, peyzaj tasarım ve ilkelerine göre değerlendirmesi ve puanlandırılması istenilmiştir. Buna göre dikey bahçe uygulamalarında hangi tasarım ilke ve öğelerinin araç ve yaya trafiğine olumlu etkilerinin olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 

İstanbul Kenti, Dikey Bahçeler, Araç ve Yaya trafiği
 • [1] P. Sharma, “Vertical gardens-an innovative element of green building”, Technology, International Conference (GYANODAY 2015), 2015, ss. 42-48.
 • [2] N.Yüksel, Dikey Bahçe Uygulamalarının Yurtdışı Ve İstanbul Örnekleri İle İrdelenmesi, e-kitap, 2013.
 • [3] H. Kaplan, Ö. Kaya, Askı geçit sistemi: kent merkezinde güvenik ulaşım mekanlarının düzenlemesindeki yeri, Ankara, Türkiye: Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2000.
 • [4] A. Sağlık, F. Erduran, E. “Sağlık, Bitkisel tasarımın karayolu trafik güvenliğindeki önemi: Çanakkale örneği Çanakkale”,3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyomu, Ankara, 2012, ss. 77-90.
 • [5] F. Canero and A. F.Salas, "Vertical greening systems and sustainable cities/ Luis Perez-Urrestaruz", Journal of Urban Technology,vol. 22, no. 4, pp.65-85, 2016.
 • [6] Anonim, (2019, 17 Haziran). Florafelt Vertical Garden Guide[Online]. Erişim: https://plantsonwalls.com/florafelt-vertical-garden-guide.
 • [7] A. Tüfekçi Sevinç, (2018, 2 Mayıs). Dikey Bahçeler [Online]. Erişim: http://www.arkitera.com.tr.
 • [8] H. S. Aşıkkutlu, H. Müderrisoğlu, “Rekreasyonel kısıtlayıcıların belirlenmesi, Ankara harikalar diyarı parkı örneği”,Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c.12, sayı 18, ss.11-19, 2010.
 • [9] C. Kahya, “Sakarya kent park ve Sakarya park örneklerinde kullanıcı memnuniyeti ve kalite karşılaştırması,” Yüksek lisans,Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Düzce Üniversitesi, Düzce, Türkiye, 2018.
 • [10] İ.Kılıç, A.Ural, Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi SPSS 12.0 for windows, 1. baskı, Ankara, Türkiye: Detay Yayıncılık, 2011, ss 272.
 • [11] Anonim. (2 Mayıs 2018). Dikey bahçeler [Online]. Erişim: http://emlakansiklopedisi.com/wiki/dikey-bahce.
 • [12] Anonim, (2 Mayıs 2018).Dikey Bahçe Sistemleri [Online]. Erişim: https://kroplarosy.wordpress.com/2012/03/07/dike-bahçe-sistemleri.
 • [13] Anonim, (2 Mayıs 2018). Duvar Bahçe. [online]. Erişim: http://www.avrupaparkbahçeler.com/duvar bahçe.php.2018.
 • [14] Anonim, (2 Mayıs 2018). Duvar Bahçe. [online]. Erişim: http://www.anadoluparkbahçeler.com/duvar bahçe.php.2018
 • [15] Anonim. (10 Mayıs 2019). Vertical gardening. [Online]. Erişim: http://agritech.tnau.ac.in/horticulture/horti_Landscaping_vertical%20gardening.html.
 • [16] A. Houston, ‘’Anket Hazırlama kılavuzu’’,İstatistik Merkezi.İstanbul, Türkiye, 2018.
 • [17] Ş.Büyüköztürk, Anket Geliştirme, Türkiye, Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 2005, ss. 3-10.
 • [18] H. Altınçekiç, "Peyzaj mimarlığında renk ve önemi", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 50 sayı B-2 ss. 79-83, 2000.
 • 19] C.Akkın, S.Eğilmez, F. Afrashi, "Renklerin insan davranış ve fizyolojisine etkileri", XXXVI. Türk Oftalmoloji Derneği.Kongresi,Türkiye, sayı 33, 2004, ss. 274-282.
 • [20] Anonim. (15 Aralık 2018). [Online]. Erişim: http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/TrafikKazalariOzeti2017.pdf
 • [21] Y.S.Şen, Türkiye ve dünyda trafik kazası nedenleri, alınabilecek önlemler ve ilgili istatistikler Ders Notları Ankara, 2013.
 • [22] D.,Özer ‘’Toplumsal düzenin oluşmasında renk ve iletişim’’ ODTÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, c.3, no.6, 2012.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1047-3827
Yazar: Özlem ÖZDEMİR TAŞ
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2104-3216
Yazar: Özgür YERLİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dubited538005, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1711 - 1726}, doi = {10.29130/dubited.538005}, title = {Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler)}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r Taş, Özlem and Yerli̇, Özgür} }
APA Özdemi̇r Taş, Ö , Yerli̇, Ö . (2019). Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler) . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 7 (3) , 1711-1726 . DOI: 10.29130/dubited.538005
MLA Özdemi̇r Taş, Ö , Yerli̇, Ö . "Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler)" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1711-1726 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/46290/538005>
Chicago Özdemi̇r Taş, Ö , Yerli̇, Ö . "Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler)". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 (2019 ): 1711-1726
RIS TY - JOUR T1 - Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler) AU - Özlem Özdemi̇r Taş , Özgür Yerli̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29130/dubited.538005 DO - 10.29130/dubited.538005 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1711 EP - 1726 VL - 7 IS - 3 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.538005 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.538005 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler) %A Özlem Özdemi̇r Taş , Özgür Yerli̇ %T Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler) %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 7 %N 3 %R doi: 10.29130/dubited.538005 %U 10.29130/dubited.538005
ISNAD Özdemi̇r Taş, Özlem , Yerli̇, Özgür . "Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler)". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 7 / 3 (Temmuz 2019): 1711-1726 . https://doi.org/10.29130/dubited.538005
AMA Özdemi̇r Taş Ö , Yerli̇ Ö . Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler). DÜBİTED. 2019; 7(3): 1711-1726.
Vancouver Özdemi̇r Taş Ö , Yerli̇ Ö . Dikey Bahçe Uygulamalarının Araç ve Yaya Trafiğine Etkileri (İstanbul Metropolünden Örnekler). Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(3): 1711-1726.