Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 27 2015-01-30

Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması

Yusuf DEMİREL [1] , Recep AYDER [2]


Junctions, that the intersection and separation points of the roads are the elements which have the greatest concentration of highway traffic. Junctions, intersection and separation points of roads, are the elements which have the greatest concentration of the road traffic. Selection of the appropriate type of junction for the road, the parameters of capacity, safety and cost, has great importance. In the literature, some methods are developed to determine the junction type of the road, but any technique, which contains all of these parameters in a method together, has not been found. In this study, capacity and security tables and a model is developed to obtain the new junction's cost available. Also in this study, a computer software is developed for that all three parameters can be used together. With this model, it is possible to obtain the ability time for junction's capacity, when the annual average daily traffic database is added to model. Developed model is converted into a computer software. Also it raises the advantages for easy use, it makes security and to save data possible for working junctions on a database

Ulaşımda yüksek oranda kullanılan karayollarının ayrılma ve birleşme noktaları olan kavşaklar, karayolu trafiğinin en yoğun olduğu elemanlardır. Karayoluna uygun kavşak tipinin seçilebilmesi için kapasite, güvenlik ve maliyet parametrelerinin değerlendirilmesi büyük önem kazanmaktadır. Literatürde bu parametrelere dayalı olarak kavşak tipi belirlenmesi için çeşitli metotlar geliştirilmiştir. Ancak bunların tümünü bir arada içeren bir tekniğe rastlanmamıştır. Bu çalışmada kapasite ve güvenlik tabloları (kriterleri) oluşturulmuş, yeni kavşak tipi maliyetinin elde edilmesini sağlayan bir modeli geliştirilmiştir. Aynı zamanda çalışmada her üç parametrenin de birlikte kullanılabileceği bir yazılım da hazırlanmıştır. Bu model ile yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) verilerinin dahil edilmesi ile kavşakların kapasite yeterlilik süreleri de belirlenebilmektedir. Modelin bilgisayar ortamına aktarılmış olmasının da getirdiği kullanım kolaylığı ile, veri güvenliği ve çalışılan kavşaklara ait verilerin bir veri tabanı üzerinde saklanabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kapasite, Güvenlik, Maliyet, Kavşak, Karayolu

 • Ulaştırma Bakanlığı, “Ulaştırma Strateji Raporu”, Ulaştırma Bakanlığı, Ankara, 23-30 (2004).
 • Roundabouts: An Informational Guide ( FHWA-RD-00-067 ), U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Virginia, 2-181, (2000).
 • Bostancı, B., Trafik Adalarının Geometrik Dizaynı, 2. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, İstanbul, 2, (2005)
 • Design Manual, Chapter 915, Washigton State Department of Transportation, Washington, 1-27 , (2005).
 • Mendels, Franklin F., Industrialization and Population Pressure in Eighteenth-Century Flanders, The Journal of Economic History, Cambridge, 269, (1971)
 • Karayolu Tasarım El Kitabı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara, 127, (2005).
 • Uzunkaya, C., Türkiye’de Karayolu Ulaşımı Ve Geleceği, Karayolu 1. Ulusal Kongresi, Ankara, 1,1, (2008)
 • European Road Statistics 2011, European Union Road Federation, Brussels, 16, (2011).
 • European Road Statistics 2004, European Union Road Federation, Brussels, 64, (2004).
 • Karayolları Genel Müdürlüğü ,Trafik Kazaları Özeti 2011, Ankara, 1,16, (2011).
 • International Trafic Safety Data and Analysis Group, Road Safety Annual Report 2011, Paris, 9-22, (2011).
 • Sweroad, Karayolu Tasarımı Raporu, Ek-1 Kavşak Tipi Seçimi ile İlgili Olarak Önerilen Esaslar, Ankara , 3-15, (2000).
 • Mike Niederhauser,Maryland State Highway Administration Takoma Park,Intersection Feasibility Study,(2008)
 • Aydar, R. (2011), Karayolu Kavşaklarının Tipine Karar Verme Sürecinde Kapasite, Güvenlik ve Maliyet (KGM)
 • Parametrelerini Optimize Eden Bir Modelin Geliştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karayolu Tasarımı Raporu, Ek-2 Modern Dönel Kavşaklar İçin Önerilen Tasarım Esasları, Sweroad, Ankara, 2-10, (2000).
 • Çubuk, M.K., Köprülü Kavşak Tiplerinin Avantaj ve Dezavantajları, 2. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Ankara, 105-110, (1999)
 • Kayacı, K., Sehtiyancı, O., Kalaycı, A. S., “Hemzemin Kavşakların Kapasite, Güvenlik ve Uygulanabilirliğinin İncelenmesi, Dönel Kavşakların Önemi, Avrupa Birliği ve Dünyadaki Örneklerine Genel Bakış”, 3. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 72-86, (2005).
 • Modern Dönel Kavşaklar, Karayolları Genel Müdürlüğü, Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü, Ankara, (2009).
 • Highway Capacity Manual, Proposed Draft Chapter 17, Part C, Transportation Research Board, Washington , 51-58, (2006).
 • KTK Kapasite Ders Yayınları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Stratejik Planlama Şubesi Müdürlüğü, Ankara, 35-36,(2011).
 • Rodergersdts, B.W., Rodegerdts, L.A., “Capacity and Performance of Roundabouts: A Summary of Recommendations in the FHWA Roundabout Guide”, Fourth International Symposium on Highway Capacity, Maui, Hawaii, 422-433, (2000).
 • Trafik Güvenliği Kontrolü (Safety Audit) El Kitabı 2001, Karayolları Genel Müdürlüğü , Ankara, 1-17, (2011).
 • Trafik Güvenliği 2011, Karayolları Genel Müdürlüğü , Ankara, 1-24, (2011).
 • Turner S., Roozenburg, A.,”Roundabout Safety – Influence of Speed, Vısıbılıty and Design”, New Zeland Road Safety Research 2005, Wellington NZ, 4, (2006).
 • 19 Şubat 2014 Resmî Gazete İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik madde15
 • Overkamp, D.P ,Wijk, W.,Roundabouts –“Application and design, A practicalmanual, Ministry of Transport”, Public Works and Water Management, The Netherlands, 75, (2009).
 • Insurance Instutute For Highway Safety, Status Report, Arlington, 36 (7): 3 (2001).
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf DEMİREL

Yazar: Recep AYDER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2015

Bibtex @ { dubited66241, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {15 - 27}, doi = {}, title = {Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Yusuf and AYDER, Recep} }
APA DEMİREL, Y , AYDER, R . (2015). Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 15-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/4809/66241
MLA DEMİREL, Y , AYDER, R . "Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 15-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/4809/66241>
Chicago DEMİREL, Y , AYDER, R . "Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 15-27
RIS TY - JOUR T1 - Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması AU - Yusuf DEMİREL , Recep AYDER Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 27 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması %A Yusuf DEMİREL , Recep AYDER %T Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması %D 2015 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİREL, Yusuf , AYDER, Recep . "Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 / 1 (Ocak 2015): 15-27 .
AMA DEMİREL Y , AYDER R . Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması. DÜBİTED. 2015; 3(1): 15-27.
Vancouver DEMİREL Y , AYDER R . Kapasite, Güvenlik ve Maliyet Kriterleri İle Kavşak Tipinin Yazılım Desteğiyle Araştırılması. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2015; 3(1): 27-15.