Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 76 - 87 2015-01-30

Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri

Yusuf DEMİREL [1]


The compressive strength of concrete has vital importance for the structural integrity of the concrete systems. It is necessary to determine the compressive strength of different structural elements, both during the construction phase and after the completion of construction. As the standards and assessments for control and regulation of the strength of the concrete are renewed it has become even more important to determine them. Non-damaging determination of the concrete strength is crucial. For this purpose, determining the concrete strength with rebound hammer is the most useful method because of economical, practical and non-damaging reasons. At the previous studies, a discrepancy has been observed between the rebound hammer which has core specimens and the concrete strength. Rebound hammer is used without considering the correction factors in the readings. This reduces the usage and reliability of the rebound hammer. In this study, test members which have the strengths of fck=14, fck=20 and fck=24 in MPa and the loads of 0.013N0-0.1N0-0.2N0- 0.3N0-0.4N0-0.5N0-0.6 N0-0.7N0 are analyzed. During the test, data of rebound hammer of the least five pieces of the four concrete surface’s are observed and standard deviation analysis are performed. The resulting strength data which change with axial load levels are examined. According to the axial load level, a correlation is proposed for the data of rebound hammer. It is observed that the axial load level causes extra deviation. As a result, during the determination of the strength of concrete with rebound hammer, considering the axial load level as a correction factor is necessary

Betonun basınç dayanımı, betonarme sistemin yapısal bütünlüğü açısından hayati önem taşımaktadır. Gerek inşaat aşamasında gerekse inşaat tamamlandıktan sonra, farklı yapı elemanlarındaki basınç dayanımlarının bilinmesi, kontrol ve değerlendirme yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Standartların ve yönetmeliklerin değişimiyle kontrol ve değerlendirme için beton dayanımının tespiti daha da önem kazanmıştır.

Yapıya az hasar verecek şekilde, beton dayanımının bulunması önemlidir. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımı tespiti ekonomik, pratik ve hasarsız olması nedeniyle çok kullanışlı bir yöntemdir. Yapılan çalışmalarda, geri sıçramalı çekiç ile karot numunesinden bulunan beton dayanımı arasında tutarsızlıklar gözlenmiştir. Geri sıçramalı çekiç okumaları herhangi bir düzeltme faktör dikkate alınmadan kullanılmaktadır. Bu da geri sıçramalı çekicin kullanımını ve güvenirliğini azaltmaktadır.

Bu çalışmada, fck=14, fck=20 ve fck=24 MPa dayanımlara sahip deney elemanlarında 0.013N0-0.2N0-0.3N0-0.4N0-0.5N0-0.6N0-0.7N0 yük düzeylerinde her dört yüzeyinden en az beşer adet geri sıçramalı çekiç okuması alınmış, standart sapma analizi yapılmıştır. Elde edilen dayanımların, eksenel yük düzeyi ile değişimi irdelenmiştir. Eksenel yük düzeyinin de ayrı bir sapma yarattığı tespit edilmiştir. Eksenel yük düzeyine göre,  geri sıçramalı çekiç verileri için rekrasyon doğrusu bulunmuştur. Geri sıçramalı çekiç ile beton dayanımın elde edilmesinde eksenel yük düzeyinin de bir düzeltme faktörü olarak dikkate alması gerektiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Beton dayanımı tespiti, Geri sıçramalı çekiç, Eksenel yük düzeyi, Rekrasyon doğrusu

 • U.Ersoy, Betonarme: Temel İlkeleri ve Taşıma Gücü Hesabı, 1. Baskı, Evrim Yayınevi (1987).
 • Anonim, Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun, T.C. Resmi Gazete, No: 6306, Tarih: 31/5/2012.
 • Anonim, TS EN 12504-2 Yapılarda beton deneyleri Bölüm 2: Tahribatsız deneyler – Geri sıçrama değerinin tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Tarih: 27/12/2004.
 • Ş.Yazıcı, A. Burak Göktepe, S. Altun, V. Karaman, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1) (2006) 119-128.
 • Heidelberg cement, Determination and evaluation of concrete compressive strength on location Heidelberg, (2014).
 • A.M. Neville, Properties of Concrete,5. Edition, Kindle Edition (2012).
 • H.S. Shang,T.Hua Yi,L.S. Yang (2012), DOI:10.1155/2012/345214.
 • T.Y. Erdoğan, Beton, METU Yayınları (2003).
 • V.M. Malhotra, N.J. Carino, Handbook on nondestructive testıng of concrete, 2. Edition, ASTM international West conshohocken, (2004)
 • Anonim, ASTM C805 / C805M - 13a Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete, Committee No: C09.64, Tarih: 15/01/ 2014
 • K.Taşkın, Hasar görmüş önemli bir binanın onarım ve güçlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir-Türkiye,(2007).
 • E.Arıoğlu, N.Arıoğlu, Betonarme karot deneyleri ve değerlendirilmesi, Yapı Merkezi, Evrim yayınevi,(1998).
 • E.Öztekin, A.Suvakçı ve M. Öztürk, İstanbul Betonarme Betonları Üzerinde Nitelik Denetim Çalışması, Türkiye İnşaat Mühendisliği XII. Teknik Kongresi, Ankara-Türkiye, (1993) 597.
 • U Bellander, concrete strength in finished structure; Part 3, NON-destructive testing methods. Investigation in laboratory and in-situ, Swedish Cement and Concrete, (1991)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf DEMİREL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ocak 2015

Bibtex @ { dubited66256, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {76 - 87}, doi = {}, title = {Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Yusuf} }
APA DEMİREL, Y . (2015). Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 76-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/4809/66256
MLA DEMİREL, Y . "Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 76-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/4809/66256>
Chicago DEMİREL, Y . "Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015 ): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri AU - Yusuf DEMİREL Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri %A Yusuf DEMİREL %T Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri %D 2015 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİREL, Yusuf . "Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 / 1 (Ocak 2015): 76-87 .
AMA DEMİREL Y . Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri. DÜBİTED. 2015; 3(1): 76-87.
Vancouver DEMİREL Y . Farklı Beton Dayanımlarındaki Kolonlarda, Eksenel Yük Seviyelerine Göre Geri Sıçramalı Çekiç Verilerinin Korelasyonu İçin Deneysel Bir Öneri. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2015; 3(1): 87-76.