Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 535 - 545 2020-01-31

Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği
Web Based Plant Information System: The Case of Karadeniz Technical University Kanuni Campus

Kamber Can ALKİŞ [1] , Saliha ÜNVER OKAN [2]


Günümüzde, şehir yaşamındaki stres, beton çevre, trafik ve kirlilik gibi olumsuz yaşam koşulları nedeniyle insanların bu alanlardan uzaklaşarak doğanın sunduğu doğal güzelliklerden yararlanma istekleri artmaktadır. Eğlenme ya da dinlenme amaçlı olarak ziyaret edilen; milli park, tabiat parkı, botanik parkı ya da arboretum sahalarında insanlar çok sayıda ve farklı bitki türleriyle karşılaşırlar. Daha önce değişik milli park, botanik parkları ve üniversite kampüslerinde yapılan gözlemlerde ziyaretçilerin ve kullanıcıların/öğrencilerin birçoğunun alanda bulunan bitki türlerinin isim ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, gelişen teknoloji ile kullanımı yaygınlaşmakta olan “Open Data” kavramından esinlenerek bitkilerin botanik özelliklerini içeren kare kodlar oluşturulması ve kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla bu bilgilere direk ulaşımını sağlayan bir yazılım geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanı olarak çok sayıda değişik ağaç, ağaççık ve çalı türü barındıran Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü seçilmiştir. Kampüste en yaygın olarak bulunan 13 ağaç türünün botanik özellikleri, görselleri ve konumlarını içeren bir veri tabanı oluşturulmuş ve her biri için kare kod geliştirilmiştir. Yazılım, Karadeniz Teknik Üniversitesi web ara yüzünden yararlanarak Leaflet aracı yardımıyla HTML editörlerinden Visual Studio Code programında yazılmıştır. Kullanıcıların mobil cihazları ile kare kodların barındırdığı öznitelik bilgilerine ve OpenStreetMap açık kaynaklı kod sistemi ile konumsal bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında geliştirilen Web-BBS programı, çok sayıda ziyaretçi çeken değişik bitki müzeleri için örnek teşkil edecektir.

Nowadays, because of the negative life conditions such as stress, concrete environment, traffic and pollution in urban life, people's desire to benefit from the natural beauties offered by nature increases. People visit to relax in the national park, nature park, botanical park or arboretum areas where they encounter numerous and different plant species. In previous observations made in these areas and university campuses, it was observed that many of the visitors and users / students wanted to have information about the names and characteristics of the plant species in the area. In this study, it is aimed to create a code which includes botanical characteristics of the plants and to develop a program that allows the direct access of the users to this information via their mobile devices by utilizing open information systems, which are becoming more and more widespread. Karadeniz Technical University Kanuni Campus, which has many tree, tree and shrub species, was chosen as the study area. First of all, a database including the botanical characteristics, images and locations of the 13 most common tree species on campus has been created and the QR has been developed for each. The program is written in Visual Studio Code program from HTML editors using Leaflet tool by using web interface of Karadeniz Technical University. I was provided to access to attribute information in the QR using mobile devices and spatial information provided by the OpenStreetMap open source code system. The program developed within the scope of this study will serve as an example for various plant museums attracting many visitors.

 • [1] T. Yomralıoğlu, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, 1. Baskı, Trabzon, Türkiye: Seçil Ofset, 2000, ss. 1-1045.
 • [2] İ. Karataş ve İ. Kırbaş, “Özgür ve açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarının karşılaştırmalı değerlendirmesi”, XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB2015), Eskişehir, Türkiye, 2015, ss. 68-74.
 • [3] O. Özer ve K. Kalkan, “Harita gösterimlerinde yeni trendler ve teknolojiler”, 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), Adana, Türkiye, 2016, ss. 93-97.
 • [4] J. Van den Worm, “Web Map Design in Practice”, Web Cartography: Developments and Prospects (eds. M.-J. Kraak and A. Brown), 1. Baskı, London, England: Taylor & Francis, 2003, ss. 87-108.
 • [5] M. You, C.W. Chen, H. Liu ve H. Lin, “A Usability Evaluation of Web Map Zoom and Pan Functions”, International Journal of Design, c. 1, s. 1, ss. 15-25, 2007.
 • [6] F. Erdinç, Yeni Başlayanlar İçin JavaScript, 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Abaküs Kitap Yayın Pazarlama, ISBN: 978-605-9129-36-7, 2016.
 • [7] G. Filiz, D. Maktav, K. Kalkan ve O. Özer, “Mobil platformlar üzerinden gerçek zamanlı ekip takip sistemi”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2013. ss. 1-5.
 • [8] M. Haklay ve P. Weber, “OpenStreetMap: User Generated Street Maps”, Pervasive Computing IEEE, c. 7, s. 4, ss. 12-18, 2008.
 • [9] H. Kocaman. (2019, 23 Mayıs). Open Street Map nedir? [Online]. Erişim: https://www.hakankocaman.com/open-street-map-nedir
 • [10] H.C. Ünen, O.M. Yılmaz ve O. Güngör, “Özgür harita: OpenStreetMap”, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 2013, ss. 1-6.
 • [11] A. Gerber, O. Molefo ve A. Van der Merwe, “Documenting open source migration processes for re-use”, SAICSIT 2010 Conference - Fountains of Computing Research, 2010, ss. 75 – 85.
 • [12] F. Sarı, A. Erdi ve O.S. Kırtıloğlu, “İnternet tabanlı coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında Geoserver-Arcgıs server ve google map API entegrasyonu”, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2011, ss. 140-145.
 • [13] S. Çabuk, M. Erdoğan ve E. Önal, “Open Street Map Verilerinden Yararlanılarak 1/50K Ölçekli Harita Üretilebilirliğinin Araştırılması”, Harita Dergisi, c. 154, ss. 26-34, 2015.
 • [14] S. Çabuk, M. Erdoğan, O. Eker, M. Kaya, H. Ardıç ve E. Önal, “Topoğrafik veri üretiminde open street map verilerinin kullanımı”, TUFUAB VIII. Teknik Sempozyumu, Konya, Türkiye, 2015, ss. 316-319.
 • [15] Fortune. (2019, 15 Şubat). Foursquare just predicted chipotle's sales will plummet [Online]. Erişim: http://fortune.com/2016/04/15/chipotle-foursquare-swarm/ .
 • [16] K. Kalkan, “Konum ve Pazarlamanın Birleştiği Yer: Geo-Marketing”, Satın Alma Dergisi, c. 2, ss. 15, 2014.
 • [17] C. Aktaş ve B. Çaycı, “QR Kodun Mobil Eğitimde Yeni Eğitim Yöntemlerinin Geliştirilmesine Katkısı”, Global Media Journal, c. 119, ss. 1-19, 2013.
 • [18] A. Ramsden, The use of QR codes in education: A getting started guide for academics, Working Paper, Bath, UK, 2008, ss. 9.
 • [19] D. Lorenzi, J. Vaidya, S. Chunb, B. Shafiq ve V. Atluri, “Enhancing The Government Service Experience Through QR Codes on Mobile Platforms”, Government Information Quarterly, c. 31, ss. 6–16, 2014.
 • [20] C.Y. Law ve S. So, “QR Codes in Education”, Journal of Educational Technology Development and Exchange, c. 3, s. 1, ss. 85-100, 2010.
 • [21] A. Ramsden ve L. Jordan, Are students ready for QR codes? Findings from a student survey at the University of Bath, Working Paper, 1st Publication, Bath, UK, 2009, ss. 6.
 • [22] Z.A. Polat, “Karekod teknolojisinin mesleğimizdeki olası kullanımları üzerine düşünceler”, V. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Türkiye, 2014, ss. 1-8.
 • [23] R.S. Ulrich, R.F. Simons, B.D. Losito, E. Fiorito, M.A. Miles ve M. Zelson, “Stress Recovery During Exposure to Natural and Urban Environments”. Journal of Environmental Psychology, c. 11, ss. 201–230, 1991.
 • [24] Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi 2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu, 1. Baskı, Trabzon, Türkiye: KTÜ Matbası, 2019, ss. 1-97. Erişim: http://www.ktu.edu.tr/sgdb-ktuidarefaaliyetraporlari
 • [25] T. Düzenli, E. Tarakçı Eren, H. Baltacı ve E. Aktürk, “Bitkisel Peyzaj Tasarımında Renk Tercihleri: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 11, s. 55, ss. 1082-1091, 2018.
 • [26] N. Güneroğlu ve M. Bekar, “Evaluation of Open Green Areas in Terms of Planting Design Criteria; The Case Study of KTÜ Kanuni Campus”, Social Sciences Studies Journal, c. 4, s. 16, ss. 1113-1120, 2018.
 • [27] E. Bayramoğlu, “Sürdürülebilir Peyzaj Düzenleme Yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün Xeriscape Açısından Değerlendirilmesi”, Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, c. 17, s. 2, ss. 119-127, 2016.
 • [28] H. Kahveci, C. Acar ve Ö.C. Hergül, “Doğu Karadeniz Kıyı Alanlarında Yetişen Perennial (Çok Yıllık Otsu) Bitkilerin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi”, International Journal of Social and Humanities Sciences Research, c. 5, s. 31, ss. 4568-4579, 2018.
 • [29] Y. Akman, O. Ketenoğlu, L. Kurt, F. Kurt ve S.T. Körüklü, Gymnospermae (Açık Tohumlular), 1. Baskı, İstanbul, Türkiye: Ajans-Türk Gazetecilik Matbaacılık. ISBN: 978-975-97436-2-0, 2012.
 • [30] G.M. Mamıkoğlu, Türkiye’nin Ağaç ve Çalıları, İstanbul, Türkiye: NTV Yayınları, ISBN: 978-605-5813- 49-9, 2010.
 • [31] G. Ceylan, Dış Mekan Süs Bitkileri Ve Peyzajda Kullanımları, İstanbul, Türkiye: Flora Yayınları, ISBN: 975-6884-03-7, 2004.
 • [32] R. Anşin ve Z.C. Özkan, Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, 2. Baskı, Trabzon, Türkiye: KTÜ Orman Fakültesi Yayınları, 1997, ss. 512.
 • [33] World Flora Online Consortium (WFOC). (2019, 27 Mayıs). An online flora of all known plants: Supporting the Global Strategy for Plant Conservation [Online]. Erişim: http://www.worldfloraonline.org/
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3331-384X
Yazar: Kamber Can ALKİŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9882-446X
Yazar: Saliha ÜNVER OKAN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen uygulamanın web sürümü (http://www.ktu.edu.tr/ormanmuhendisligi-onlabprojeler) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü web sayfasında OnLab adı altında oluşturulmuştur. Bu kapsamda bize destek olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Orman Fakültesi Dekanlığı ve Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığına teşekkür ederiz. Çalışma kapsamında kullanılan bitki türlerinin teşhisinde katkı sunan Doç. Dr. Sefa AKBULUT’a teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited594972, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {535 - 545}, doi = {10.29130/dubited.594972}, title = {Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği}, key = {cite}, author = {Alki̇ş, Kamber Can and Ünver Okan, Saliha} }
APA Alki̇ş, K , Ünver Okan, S . (2020). Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 535-545 . DOI: 10.29130/dubited.594972
MLA Alki̇ş, K , Ünver Okan, S . "Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 535-545 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/594972>
Chicago Alki̇ş, K , Ünver Okan, S . "Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 535-545
RIS TY - JOUR T1 - Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği AU - Kamber Can Alki̇ş , Saliha Ünver Okan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.594972 DO - 10.29130/dubited.594972 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 535 EP - 545 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.594972 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.594972 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği %A Kamber Can Alki̇ş , Saliha Ünver Okan %T Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.594972 %U 10.29130/dubited.594972
ISNAD Alki̇ş, Kamber Can , Ünver Okan, Saliha . "Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 535-545 . https://doi.org/10.29130/dubited.594972
AMA Alki̇ş K , Ünver Okan S . Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği. DÜBİTED. 2020; 8(1): 535-545.
Vancouver Alki̇ş K , Ünver Okan S . Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 535-545.