Konular

• Orman Mühendisliği
• Orman Ürünleri Transportu


Makaleler


K. ALKİŞ, S. ÜNVER OKAN
Web Tabanlı Bitki Bilgi Sitemi (BBS): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Yerleşkesi Örneği, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2020)
S. ÜNVER OKAN, H. ACAR, S. GÜMÜŞ, İ. ERGENÇ
Odun Hasat Faaliyetlerindeki Risklerin Ön Tehlike Analizi Metodu ile Değerlendirilmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, (2019)
S. ÜNVER OKAN, S. GÜMÜŞ
Endüstriyel odundaki sürütme zararlarının hasat mevsimine göre karşılaştırılması, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (2019)
S. GÜMÜŞ, T. HATAY, S. ÜNVER OKAN
Investigation of Relevance Between Landslide and Stand Areas on Open Source Web Map (Openlayers): Case Study in Trabzon Region, European Journal of Forest Engineering, (2019)
S. GÜMÜŞ, T. HATAY, S. ÜNVER OKAN, H. ACAR
A Research on Work Satisfaction of Forest Workers, European Journal of Forest Engineering, (2018)
S. ÜNVER OKAN
The Effects of Ground Based Skidding on Saplings during Forest Thinning Operations in Summer Season, Apiterapi ve Doğa Dergisi, (2018)
S. UNVER OKAN, S. GUMUS, H. ACAR
Evaluation of logging operations in terms of sustainable forest management, European Journal of Forest Engineering, (2017)
S. ÜNVER OKAN, H. ACAR
ORMAN DEPOLARINDAKİ OLASI RİSK ETMENLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2015)
S. ÜNVER OKAN, A. KAYA
ORMAN FİDANLIKLARINDA FİDAN REPİKAJ İŞLERİNDE ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, (2015)
H. ACAR, S. UNVER OKAN, K. UCUNCU
Assessment on Uphill Yarding with the Combination of Log Chute and Portable Winch, European Journal of Forest Engineering, (2015)
H. ACAR, S. ÜNVER
Tomrukların oluk içerisinde traktör gücü ile kontrollü kaydırılması (TOKK-T) yönteminde iş verimliliği, Türkiye Ormancılık Dergisi, (2012)
H. ACAR, S. ÜNVER
Tomrukların bölmeden çıkarılmasında TOKK-M sisteminin uygulanması, Türkiye Ormancılık Dergisi, (2012)