Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 17 2020-01-31

İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi

Hasan Basri BAŞAĞA [1] , Deniz AFYON [2] , Gonca KAMBER YILMAZ [3]


Bu çalışmada, inşaat sektöründe hem yönetici hem çalışan olarak görev alabilen inşaat mühendislerinin yaptıkları iş ile ilgili memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak geliştirilen anket, Trabzon ve Rize’de kamu ve özel sektörde çalışan 214 inşaat mühendisine uygulanmıştır. Ankete katılım gösteren inşaat mühendislerinin demografik özellikleri ve iş doyum seviyelerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler; frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve T testinden yararlanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarında; inşaat mühendislerinin cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim düzeyleri, çalıştıkları sektör, son 10 yılda kaç farklı iş yeri değiştirdikleri ve haftalık çalışma süreleri ile içsel doyum, dışsal doyum ve toplam doyumları arasında anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Buna karşın, inşaat mühendislerinin yaş dağılımları ile içsel ve toplam doyumları arasında, mevcut işyerinde çalışma süreleri ile dışsal ve toplam doyumları arasında, aldıkları ücret ile içsel doyumları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

iş doyumu, inşaat sektörü, inşaat mühendisi, memnuniyet düzeyi, anket
 • [1] A. Kazaz, E. Manisali, S. Ulubeyli, “Effect of Basic Motivational Factors on Construction Workforce Productivity in Turkey,” Journal Of Civil Engineering and Management, c. 14, s. 2, ss. 95-106, 2008.
 • [2] W. F. Maloney, and J. M. McFillen, “Motivational Implications of Construction Work,” Journal of Construction Engineering and Management, c. 112, s. 1, ss. 137-151, 1986.
 • [3] O. Akkuş, “Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Görevli Rehber Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeylerinin Değerlendirilmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010.
 • [4] P. O. Olomoloiye, and S. O. Ogunlana, “A Survey of Construction Operative Motivation on Selected Sites in Nigeria,” Building and Environment, c. 23, s. 3, ss. 179-185, 1998.
 • [5] R. P. Shroff, and S. Sridhar, “Study of Motivators and Demotivators Affecting the Performance of Employees in the Construction Industry–An Exploratory Study,” International Journal of Construction Management, c. 11, s. 3, ss. 49-66, 2011.
 • [6] M. Tunçez, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Büroda Çalışan İnşaat Mühendisleri ve Mimarların Motivasyonu Üzerine Bir Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2007.
 • [7] B. Balaban, “Türk İnşaat Sektöründe Çalışanların Motivasyonu Üzerinde Kültürün Etkisi,” Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.
 • [8] G. Gümüşburun Ayalp, F. Arslan, “İnşaat Endüstrisinde Özel Sektörde Çalışan İnşaat Mühendislerini Demotive Eden Faktörler,” BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, c. 19, s. 2, ss. 153-168, 2017.
 • [9] G. Gümüşburun Ayalp, F. Arslan, “İnşaat Mühendislerini ve Mimarları Demotive Eden Kriterler,” Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, c. 7, s. 1, ss. 11-22, 2016.
 • [10] S. T. Ng, R. M. Skitmore, K. C. Lam, A. W. C. Poon, “Demotivating Factors Influencing the Productivity of Civil Engineering Projects,” International Journal of Project Management, c. 22, s. 2, ss. 139-146, 2004.
 • [11] G. L. Smithers, D. H. T. Walker, “The Effect of the Workplace on Motivation and Demotivation of Construction Professionals,” Construction Management and Economics, c. 18, s. 7, ss. 833-841, 2000.
 • [12] H. Giritli, B. Sertyesilisik, B. Horman, “An Investigation into Job Satisfaction and Organizational Commitment of Construction Personnel,” Global Advanced Research Journal of Social Science (GARJSS), c. 2, s. 1, ss. 1-11, 2013.
 • [13] M. Dhurup, J. Surujlal, D. M. Kabongo, “Finding Synergic Relationships in Teamwork, Organizational Commitment and Job Satisfaction: A Case Study of A Construction Organization in A Developing Country,” Procedia Economics and Finance, c. 35, ss. 485-492, 2016.
 • [14] G. Tantekin Çelik, E. Laptalı Oral, “Türk İnşaat Sektörü Çalışanlarının Kişilik Özelliklerinin, Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini ile İlişkisi,” Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 28, s. 2, ss. 15-26, 2013.
 • [15] M. Leung, S. Ng, and S. Cheung, “Improving Satisfaction Through Conflict Stimulation and Resolution in Value Management in Construction Projects,” Journal of Management in Engineering, c. 18, s. 2, ss. 68-75, 2002.
 • [16] G. Ö. Ildız, “İnşaat Firmalarında Proje Müdürlerinin İş Yükü, İş Stresi, İş Tatmini ve Motivasyon İlişkisi,” Doktora Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2009.
 • [17] O. Genc, H. Coskun, “Job Satisfaction Level of Construction Industry Employees,” 3nd International Scientific Meeting E-GTZ, ss. 903-909, 2016.
 • [18] Ş. Kalaycı, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 5. Baskı, Ankara, Türkiye, 2010.
 • [19] D. J. Weiss, R. W. Dawis, G. W. England, L. H. Lofquist, Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire, 1967.
 • [20] B. Kanoğlu, “Çalışan Memnuniyeti ve Motivasyonuna Etki Eden Unsurlar: İstaç A.Ş. Örnek Uygulama,” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2007.
 • [21] Z. Odabaş, “İş Tatmini ve Bireysel Performans İlişkisi,” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2004.
 • [22] A. Aksungur, “Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi,” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, 2009.
 • [23] Ö. Aslan, N. Albayrak, “Hemşirelerde İş Doyumu,” Hastane Yönetimi Dergisi, c. 2, ss. 54-62, 2002.
 • [24] E. Yılmaz ve Z. Koçak, “Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Çalışanlarına Yönelik İş Doyumu Araştırması”. [Çevrimiçi]. Erişim Adresi: http://www.doa.gov.tr/cesitliyayinlar/cesitli%20yayin8.pdf.
 • [25] Y. Varışlı, “İnşaat Firmalarında Çalışanların İş Doyumu,” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2010.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6964-3309
Yazar: Hasan Basri BAŞAĞA
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4286-0634
Yazar: Deniz AFYON
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6894-6076
Yazar: Gonca KAMBER YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited604810, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {1 - 17}, doi = {10.29130/dubited.604810}, title = {İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Başağa, Hasan Basri and Afyon, Deniz and Kamber Yılmaz, Gonca} }
APA Başağa, H , Afyon, D , Kamber Yılmaz, G . (2020). İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 1-17 . DOI: 10.29130/dubited.604810
MLA Başağa, H , Afyon, D , Kamber Yılmaz, G . "İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi" . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/604810>
Chicago Başağa, H , Afyon, D , Kamber Yılmaz, G . "İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi AU - Hasan Basri Başağa , Deniz Afyon , Gonca Kamber Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29130/dubited.604810 DO - 10.29130/dubited.604810 T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - doi: 10.29130/dubited.604810 UR - https://doi.org/10.29130/dubited.604810 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi %A Hasan Basri Başağa , Deniz Afyon , Gonca Kamber Yılmaz %T İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R doi: 10.29130/dubited.604810 %U 10.29130/dubited.604810
ISNAD Başağa, Hasan Basri , Afyon, Deniz , Kamber Yılmaz, Gonca . "İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 1-17 . https://doi.org/10.29130/dubited.604810
AMA Başağa H , Afyon D , Kamber Yılmaz G . İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi. DÜBİTED. 2020; 8(1): 1-17.
Vancouver Başağa H , Afyon D , Kamber Yılmaz G . İnşaat Mühendisi Çalışanların İş Memnuniyet Düzeylerinin Trabzon ve Rize Ölçeğinde Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 1-17.