Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 258 - 263 2020-01-31

Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma
An Investigation on Problem of Raw Material at Small and Medium Sized Furniture Firms in Mersin Province, Turkey

Hasan SERİN [1] , Yunus SAHIN [2]


Hammadde tedariki üretim işletmelerinin temel faaliyetlerindendir. Arzulanan nitelik ve miktarda hammadde tedariki sağlamak, işletmelerin müşteri isteklerini karşılayabilmeleri ve dolayısıyla yaşamlarını devam ettirebilmeleri kritik bir öneme sahiptir. Ana faaliyet konusu üretim olan mobilya işletmeleri temel olarak orman ürünlerini hammadde olarak kullanmaktadırlar. Masif odun, liflevha, yongalevha ve tabakalı ağaç malzeme üretim sürecine giren önemli hammadde bileşenlerindendir. Bu hammaddelerin yetersizliği ve özel tüketim alanlarının oluşması mobilya işletmeleri için hammadde sorunlarını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada Mersin ilindeki küçük ve orta ölçekli mobilya işletmelerinin karşılaştıkları hammadde sorunları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında işletmelerin hammadde temin problemleri, hammadde stokları, hammadde öncelikleri, en fazla kullandıkları hammaddeler, hammadde kullanım amaçları, çeşitli hammadde türlerini kullanma ve kullanmama nedenleri, hammadde sipariş süreçleri ve hammadde Ar-Ge faaliyetleri irdelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda mobilya işletmelerinin hammadde tedarik problemleriyle ilgili genelde sorun yaşamadıklarını ifade ederken, sermaye yetersizliği gibi birkaç sebepten dolayı hammadde stokundan kaçınıldığı ve firmaların %95’i siparişe yönelik üretim yaptığı ortaya çıkmıştır.

Raw material supplying in desired quantity and quality has a significance for firms at customer requests of respondence and sustaining their lives. Supply of raw material is one of the main events of production firms. Firms of furniture which their basic events are production essentially use products of forest as a raw material. Glued laminated timber, fiberboard, particleboard, and solid wood are significant raw material components in process of manufacture. Lack of these raw materials and generating of particular consumption fields have found out problems of raw material for furniture firms. In this study, problems of raw material that small and medium sized furniture firms in Mersin province, Turkey are investigated. At this research, certain issues are analyzed such as marketing, raw material stocks, raw material problems, usually used raw materials, intended use of raw materials. As results of this study, these are expressed that furniture firms don’t have problems of raw material supply, can’t keep out stock of raw material because of several reasons clearly undercapitalization and 95,8% of firms product in reference to order.

 • [1] Akyüz, İ., 2006. Mobilya Satın Almada Tüketici Davranışlarını Etkileyen Psikolojik, Sosyo-Psikolojik ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin İncelenmesi. Doktora Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon. 415s.
 • [2] Yurdakul, Ü., Çolak, M., Çetin, T., 2013. Mobilya Endüstrisinde Kullanılan Hammaddeler ve Tedarikinde Karşılaşılan Sorunlar. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(2): 220-227.
 • [3] Yılmaz, N. N., 2014. Türkiye Ev Mobilyası Sektörünün Değer Zinciri Yaklaşımıyla İncelenmesi. T.C. Kalkınma Bakanlığı, Uzmanlık Tezi. 193s.
 • [4] Erdem, T., 2007. Mobilya Tarihine Genel Bakış ve Art Deco. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 135s.
 • [5] OKA, 2013. Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı.
 • [6] Dalgakıran, A. B., 2016. Üretim İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Yaklaşımı Sorunları ve Çözüm Önerileri: Örnek Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 68s.
 • [7] TOBB, 2017. Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Sektör Raporu.
 • [8] Akyüz, K. C., Serin, H., Akyüz, İ., Cındık, H., 2003. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Orman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin Hammadde Tercihleri ve Tedarik Sorunları. Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, (1-2), 68-75.
 • [9] Akyüz K.C., İ. Akyüz, H. Serin, H. Cındık 2004. “Batı Akdeniz Bölgesinde Yer AlanOrman Ürünleri Sanayi İşletmelerinin İhracat Problemleri”, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, A(1): 97–110.
 • [10] Akyüz, K.C., Külahlı, C., Yıldırım, İ., Balaban, Y., 2013. Using of advanced manufacturing technologies in forest products industry enterprises in İnegöl. Turkish Journal of Forestry 14:113-120.
 • [11] Akyüz, K.C., Gedik, T. ve Akyüz, İ., 2010. "Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan İşletmelerinin Rekabet Stratejileri ve Kalite Anlayışları", Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, c. 2, s. 4, ss. 65-82.
 • [12] Yıldırım, İ., Akyüz, K.C., Gedik, T., Balaban, Y., ve Çabuk, Y., 2008. "Türkiye Ahşap Levha Endüstrisinin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Rekabet Edebilirliği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Dergisi, c.10, s. 13, ss.11-22.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4359-0074
Yazar: Hasan SERİN
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5193-5098
Yazar: Yunus SAHIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { dubited643127, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {258 - 263}, doi = {}, title = {Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {SERİN, Hasan and SAHIN, Yunus} }
APA SERİN, H , SAHIN, Y . (2020). Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 258-263 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/643127
MLA SERİN, H , SAHIN, Y . "Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 258-263 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dubited/issue/49725/643127>
Chicago SERİN, H , SAHIN, Y . "Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2020 ): 258-263
RIS TY - JOUR T1 - Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma AU - Hasan SERİN , Yunus SAHIN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 258 EP - 263 VL - 8 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma %A Hasan SERİN , Yunus SAHIN %T Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma %D 2020 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD SERİN, Hasan , SAHIN, Yunus . "Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (Ocak 2020): 258-263 .
AMA SERİN H , SAHIN Y . Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma. DÜBİTED. 2020; 8(1): 258-263.
Vancouver SERİN H , SAHIN Y . Mersin İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İşletmelerinde Hammadde Sorunu Üzerine Bir Araştırma. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2020; 8(1): 263-258.