Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı dillerdeki metinler üzerinde yapılan duygu analizi çalışmalarının incelenmesi

Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3, 493 - 509, 30.09.2022
https://doi.org/10.24012/dumf.1143479

Öz

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte veri miktarı hızlı bir şekilde artmaktadır ancak bu veriler işlenmediği sürece bir anlam ifade etmemektedir. Bu sebeple bu büyük verilerin sistemler aracılığıyla hızlı bir şekilde bilgiye dönüştürülmesi ve insanlar tarafından kullanılabilir hale dönüştürülebilmesi hedeflenmektedir. Duygu analizi, bir metnin olumlu, olumsuz veya nötr gibi duygulardan hangisine daha yakın olduğunun sonucunun farklı yöntemler kullanılarak elde edilmesidir. Bu çalışmada son on yılda (2013-2022) yapılan duygu analizi çalışmaları ele alınmış, değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır. Bu amaçla sözlük tabanlı yaklaşım, makine öğrenmesi yaklaşımı ve hibrit yaklaşım yöntemleri kullanılarak duygu analizi yapılan 68 çalışma incelenmiştir. Çalışmalar ilk olarak duygu analizinde kullanılan yöntemlere göre, sonrasında verilerin elde edilme şekillerine ve incelenen metnin diline göre sınıflandırılmıştır. Bunlar dışında duygu analizinde kullanılan yöntemlere göre uygulanan adımlar detaylı olarak incelenmiştir. Duygu analizi çalışmalarında elde edilen başarı oranlarının artırılabilmesi için incelenen çalışmalar tablolar aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Her yöntem kendi içerisinde değerlendirilerek daha başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için incelenen kriterler ve elde edilen sonuçlar arasındaki bağlantılar araştırılmıştır

Kaynakça

  • Akgül, E, Ertano, C, Diri, B. Twitter Verileri İle Duygu Analizi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2016; 22(2): 106-110
  • Yurtalan, G, Koyuncu, M, Turhan, Ç. A. Polarity Calculation Approach For Lexicon-Based Turkish Sentiment Analysis. Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2019; 27(2): 1325-1339.
  • Yıldırım, S, Salman, Y. B, Ayvaz, S. Türkçe Duygu Kütüphanesi Geliştirme: Sosyal Medya Verileriyle Duygu Analizi Çalışması. Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2019; (16): 51-60.
  • Yoldaş, İ. N. Türkçe Metinlerde Duygu Analizi: Sözlük Tabanlı Yaklaşım Ve İnsanların Tepkilerinin Karşılaştırılması. Eskişehir Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilişim Dergisi, 2021; 2(1): 1-6.
  • Önal, M. Sözlüksel Benzeşim Yöntemi İle Android Tabanlı Duygu Analizi Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ, 2017.
  • Demir, Ö. Chawai, A. I. B. Doğan, B. Türkçe Metinlerde Sözlük Tabanli Yaklaşimla Duygu Analizi Ve Görselleştirme. International Periodical Of Recent Technologies In Applied Engineering, 2019; 1(2): 58-66.
  • Özdemir Akcan, E. Marka İmajı Üzerine Türkçe Duygu Sözlüğü Geliştirme Çalışması, Acta Infologica, 2021; 5(2): 415-433.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seda KILIÇER> (Sorumlu Yazar)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3464-6219
Türkiye


Ruya SAMLI>
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
0000-0002-8723-1228
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 13, Sayı 3

Kaynak Göster

IEEE S. Kılıçer ve R. Samlı , "Farklı dillerdeki metinler üzerinde yapılan duygu analizi çalışmalarının incelenmesi", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 3, ss. 493-509, Eyl. 2022, doi:10.24012/dumf.1143479
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456