Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Slime Mould Algorithm and Hybrid Slime Mould Algorithms' Performance in Global Optimization Problems

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 4, 661 - 671, 03.01.2023
https://doi.org/10.24012/dumf.1177288

Öz

The Slime mould algorithm (SMA) is a relatively new metaheuristic technique that was just presented. While the performance of the newly proposed algorithms gives satisfactory results in optimization problems, combining a recently proposed algorithm with the components of different algorithms improves the performance of SMAs. In recent years, leader SMA (LSMA) and equilibrium optimizer SMA (ESMA) methods, in which SMA is combined with different algorithms, have been proposed. The advantages of the two proposed methods over SMA in different problems are shown. In this study, in order to eliminate the disadvantages of SMA, such as slow convergence rate and local optimum, the performances of the CEC2020 test functions were investigated together with the LSMA and ESMA methods proposed in recent years. The results obtained are statistically analyzed and given in detail in the study.

Kaynakça

 • Sayed, G.I., Khoriba, G., Haggag, M.H.: A novel chaotic salp swarm algorithm for global optimization and feature selection. Appl. Intell. 48, 3462–3481 (2018). https://doi.org/10.1007/s10489-018-1158-6.
 • Mirjalili, S., Mirjalili, S.M., Lewis, A.: Grey Wolf Optimizer. Adv. Eng. Softw. 69, 46–61 (2014). https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2013.12.007.
 • Faramarzi, A., Heidarinejad, M., Stephens, B.,Mirjalili, S.: Equilibrium optimizer: A novel optimization algorithm. Knowledge-Based Syst. 191, 105190 (2020). https://doi.org/10.1016/j.knosys.2019.105190.
 • Hashim, F.A., Hussain, K., Houssein, E.H., Mabrouk, M.S., Al-Atabany, W.: Archimedes optimization algorithm: a new metaheuristic algorithm for solving optimization problems. Appl. Intell. 51, 1531–1551 (2021). https://doi.org/10.1007/s10489-020-01893-z.
 • Dhiman, G., Kaur, A.: Spotted Hyena Optimizer for Solving Engineering Design Problems. Proc. - 2017 Int. Conf. Mach. Learn. Data Sci. MLDS 2017. 2018-Janua, 114–119 (2018). https://doi.org/10.1109/MLDS.2017.5.
 • Abualigah, L., Yousri, D., Abd Elaziz, M., Ewees, A.A., Al-qaness, M.A.A., Gandomi, A.H.: Aquila Optimizer: A novel meta-heuristic optimization algorithm. Comput. Ind. Eng. 157, 107250 (2021). https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107250.
 • Li, S., Chen, H., Wang, M., Heidari, A.A., Mirjalili, S.: Slime mould algorithm: A new method for stochastic optimization. Futur. Gener. Comput. Syst. 111, 300–323 (2020). https://doi.org/10.1016/j.future.2020.03.055.
 • Altay, E.V., Ncelenmes, İ.İ.: INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS USED IN SOLVING REAL-WORLD ENGINEERING DESIGN PROBLEMS. 6, (2022).
 • Fagan, F., Vuuren, J.H. Van: A unification of the prevalent views on exploitation, exploration, intensification and diversification. Int. J. Metaheuristics. 2, 294 (2013). https://doi.org/10.1504/ijmheur.2013.056407.
 • Thangaraj, R., Pant, M., Abraham, A., Bouvry, P.: Particle swarm optimization: Hybridization perspectives and experimental illustrations. Appl. Math. Comput. 217, 5208–5226 (2011). https://doi.org/10.1016/j.amc.2010.12.053.
 • Naik, M.K., Panda, R., Abraham, A.: Normalized square difference based multilevel thresholding technique for multispectral images using leader slime mould algorithm. J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci. (2020). https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.10.030.
 • Naik, M.K., Panda, R., Abraham, A.: An entropy minimization based multilevel colour thresholding technique for analysis of breast thermograms using equilibrium slime mould algorithm. Appl. Soft Comput. 113, 107955 (2021). https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107955.
 • Altay, O.: Chaotic slime mould optimization algorithm for global optimization. Springer Netherlands (2022). https://doi.org/10.1007/s10462-021-10100-5.
 • A.W., Hadi, A.A., Mohamed, A.K., Awad, N.H.: Evaluating the Performance of Adaptive GainingSharing Knowledge Based Algorithm on CEC 2020 Benchmark Problems. 2020 IEEE Congr. Evol. Comput. CEC 2020 - Conf. Proc. (2020). https://doi.org/10.1109/CEC48606.2020.9185901.
 • Varol Altay, E., Altay, O.: Güncel metasezgisel optimizasyon algoritmalarının CEC2020 test fonksiyonları ile karşılaştırılması. DÜMF Mühendislik Derg. 5, 729–741

Küresel Optimizasyon Problemlerinde Balçık Kalıp Algoritması ve Hibrit Balçık Kalıp Algoritmalarının Performansının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 13 Sayı: 4, 661 - 671, 03.01.2023
https://doi.org/10.24012/dumf.1177288

Öz

Balçık kalıp algoritması (BKA), son zamanlarda önerilen nispeten yeni bir metasezgisel tekniktir. Yeni önerilen algoritmaların performansı optimizasyon problemlerinde tatmin edici sonuçlar verirken, yakın zamanda önerilen bir algoritmanın farklı algoritmaların bileşenleri ile birleştirilmesi BKA'ların performansını iyileştirmektedir. Son yıllarda, BKA'nın farklı algoritmalarla birleştirildiği lider SMA (LBKA) ve denge optimize edici SMA (DBKA) yöntemleri önerilmiştir. Önerilen iki yöntemin farklı problemlerde BKA'ya göre avantajları gösterilmiştir. Bu çalışmada, BKA'nın yavaş yakınsama hızı ve yerel optimum gibi dezavantajlarını ortadan kaldırmak için son yıllarda önerilen LBKA ve DBKA yöntemleri ile birlikte CEC'20 test fonksiyonlarının performansları araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiş ve çalışmada ayrıntılı olarak verilmiştir.

Kaynakça

 • Sayed, G.I., Khoriba, G., Haggag, M.H.: A novel chaotic salp swarm algorithm for global optimization and feature selection. Appl. Intell. 48, 3462–3481 (2018). https://doi.org/10.1007/s10489-018-1158-6.
 • Mirjalili, S., Mirjalili, S.M., Lewis, A.: Grey Wolf Optimizer. Adv. Eng. Softw. 69, 46–61 (2014). https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2013.12.007.
 • Faramarzi, A., Heidarinejad, M., Stephens, B.,Mirjalili, S.: Equilibrium optimizer: A novel optimization algorithm. Knowledge-Based Syst. 191, 105190 (2020). https://doi.org/10.1016/j.knosys.2019.105190.
 • Hashim, F.A., Hussain, K., Houssein, E.H., Mabrouk, M.S., Al-Atabany, W.: Archimedes optimization algorithm: a new metaheuristic algorithm for solving optimization problems. Appl. Intell. 51, 1531–1551 (2021). https://doi.org/10.1007/s10489-020-01893-z.
 • Dhiman, G., Kaur, A.: Spotted Hyena Optimizer for Solving Engineering Design Problems. Proc. - 2017 Int. Conf. Mach. Learn. Data Sci. MLDS 2017. 2018-Janua, 114–119 (2018). https://doi.org/10.1109/MLDS.2017.5.
 • Abualigah, L., Yousri, D., Abd Elaziz, M., Ewees, A.A., Al-qaness, M.A.A., Gandomi, A.H.: Aquila Optimizer: A novel meta-heuristic optimization algorithm. Comput. Ind. Eng. 157, 107250 (2021). https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107250.
 • Li, S., Chen, H., Wang, M., Heidari, A.A., Mirjalili, S.: Slime mould algorithm: A new method for stochastic optimization. Futur. Gener. Comput. Syst. 111, 300–323 (2020). https://doi.org/10.1016/j.future.2020.03.055.
 • Altay, E.V., Ncelenmes, İ.İ.: INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE OF METAHEURISTIC OPTIMIZATION ALGORITHMS USED IN SOLVING REAL-WORLD ENGINEERING DESIGN PROBLEMS. 6, (2022).
 • Fagan, F., Vuuren, J.H. Van: A unification of the prevalent views on exploitation, exploration, intensification and diversification. Int. J. Metaheuristics. 2, 294 (2013). https://doi.org/10.1504/ijmheur.2013.056407.
 • Thangaraj, R., Pant, M., Abraham, A., Bouvry, P.: Particle swarm optimization: Hybridization perspectives and experimental illustrations. Appl. Math. Comput. 217, 5208–5226 (2011). https://doi.org/10.1016/j.amc.2010.12.053.
 • Naik, M.K., Panda, R., Abraham, A.: Normalized square difference based multilevel thresholding technique for multispectral images using leader slime mould algorithm. J. King Saud Univ. - Comput. Inf. Sci. (2020). https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2020.10.030.
 • Naik, M.K., Panda, R., Abraham, A.: An entropy minimization based multilevel colour thresholding technique for analysis of breast thermograms using equilibrium slime mould algorithm. Appl. Soft Comput. 113, 107955 (2021). https://doi.org/10.1016/j.asoc.2021.107955.
 • Altay, O.: Chaotic slime mould optimization algorithm for global optimization. Springer Netherlands (2022). https://doi.org/10.1007/s10462-021-10100-5.
 • A.W., Hadi, A.A., Mohamed, A.K., Awad, N.H.: Evaluating the Performance of Adaptive GainingSharing Knowledge Based Algorithm on CEC 2020 Benchmark Problems. 2020 IEEE Congr. Evol. Comput. CEC 2020 - Conf. Proc. (2020). https://doi.org/10.1109/CEC48606.2020.9185901.
 • Varol Altay, E., Altay, O.: Güncel metasezgisel optimizasyon algoritmalarının CEC2020 test fonksiyonları ile karşılaştırılması. DÜMF Mühendislik Derg. 5, 729–741

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman ALTAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3989-2432
Türkiye


Elif VAROL ALTAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8087-2754
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

IEEE O. Altay ve E. Varol Altay , "Investigation of Slime Mould Algorithm and Hybrid Slime Mould Algorithms' Performance in Global Optimization Problems", Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, c. 13, sayı. 4, ss. 661-671, Oca. 2023, doi:10.24012/dumf.1177288
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456