Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çoklu bulut teknolojisi yönetimi için web tabanlı bir araç tasarımı ve geliştirilmesi

Yıl 2024, Cilt: 15 Sayı: 1, 77 - 86
https://doi.org/10.24012/dumf.1385760

Öz

Yazılım hizmeti sağlayıcıları, değişen ve gelişen teknoloji araçlarını takip etmekten ve geliştirici envanterlerini güncel tutmaktan sorumludur. Kuruluşlar genellikle kendi bünyelerinde değişen teknolojilere hızla adapte olabilmek için ekiplerini genişletmeyi ya da proje sürelerini uzatmayı tercih etmektedir. Fiziksel makinelerle başlayan yazılım sektörü, günümüzde sanallaştırma ve konteyner mimarisini takip etmektedir. Mikro servis mimarisinin şirketlerde yaygınlaşmasıyla birlikte konteynerler üzerinde çalışan uygulamaların sayısı ciddi oranda artmıştır. Bu durum konteynerlerin yönetilmesinde zaman, güvenlik, performans gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Konteyner yönetim araçlarından biri olan Kubernetes, bir komut satırı ara yüzü üzerinden haberleşerek konteynerleri yönetme imkânı sağlamaktadır. Bu çalışmada, birden fazla sektöre ve/veya işletmeye hizmet verirken hizmet olarak yazılım sağlayıcı kuruluşların değişen ihtiyaçlarına göre zaman ve ekip maliyeti konularını en aza indirmeyi hedefleyen bir yönetim aracının tasarlanması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Kubernetes kümeleme, bulut ortamında sanallaştırma ve çoklu bulut tabanlı bir mimaride geliştiricilerin altyapılarını yönetebilecekleri bir web uygulaması geliştirilmiştir. Kullanıcıların ilgili bulut sağlayıcılarından aldıkları erişim anahtarları ile uygulamaya giriş yapabilecekleri ve altyapılarını yönetebilecekleri kullanıcı dostu bir ara yüz tasarlanmıştır. Bu ara yüz ile son kullanıcıların ve geliştiricilerin istedikleri teknolojinin altyapı araçlarını hızlı bir şekilde yönetebildikleri ve basit bir dokümantasyon yöntemi ile birden fazla teknoloji arasında geçiş yapmakta zorlanmadıkları gözlemlenmiştir. Geliştirilen aracın bu alandaki araştırmalara örnek teşkil etmesi beklenmektedir.

Etik Beyan

Sayın editör, Makalemiz etik kurallara dikkat edilerek hazırlanmıştır. Çalışma doğası gereği etik kurul raporu gerektirmemektedir.

Kaynakça

 • 1] M. Köse, and E. Küçüksille, “Bilişim altyapısı üzerine sunucusuz mimari platformu inşa etme”. Mühendislik bilimleri ve tasarım dergisi, Vol. 9, no. 2, pp. 683-700, 2021. doi.org/10.21923/jesd.929649.
 • [2] C. Koçak, and F. Yardımcı, “Çoklu bulut servis sağlayıcıları üzerinde kubernetes platformu kullanılarak sunucusuz mimari geliştirilmesi”, 4th International Scientific Research Congress (IBAD - 2019) Proceedings, April 25-26, pp.42-51, 2009, doi: 10.21733/ibad.554904
 • [3] K. Noyes, “Docker: A ‘Shipping Container’ for Linux Code”,2013.[Online].Available:https://www.linux.com/news/docker-shipping-container-linux-code/
 • [4] P. Martin, and P. Martin, “Creating a cluster with kubeadm. kubernetes: preparing for the cka and ckad certifications”, 1-9,2021.
 • [5] Y. Çetiner, “Bulut bilişim ve örnek bir saas uygulaması”, Yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye, 2014.
 • [6] D. Catteddu, “Cloud computing: benefits, risks and recommendations for information security”,Web Application Security: Iberic Web Application Security Conference, IBWAS 2009, Madrid, Spain, December 10-11, 2009.
 • [7] J. P. Gouigoux, and D. Tamzalit, “From monolith to microservices: lessons learned on an industrial migration to a web-oriented architecture”, IEEE international conference on software architecture workshops (ICSAW),pp. 62-65, 2017.
 • [8] M. del Pilar Salas-Zárate, , G. Alor-Hernández, R. Valencia-García, , L. Rodríguez-Mazahua, A. Rodríguez-González, and J. L. L. Cuadrado, “Analyzing best practices on web development frameworks: the lift approach”, Science of computer programming, Vol. 102, pp. 1-19, 2015, doi.org/10.1016/j.scico.2014.12.004.
 • [9] H. Knoche, and W. Hasselbring, “Drivers and barriers for microservice adoption–a survey among professionals in germany”, Enterprise Modelling and Information Systems Architectures (EMISAJ)–International Journal of Conceptual Modeling: Vol. 14, Nr. 1,2019.
 • [10] C. Pahl, “Containerization and the paas cloud”. IEEE Cloud Computing, Vol. 2, no. 3, pp. 24-31,2015.
 • [11] M.F.S. Lazuardy, and D. Anggraini, “Modern front end web architectures with react. js and next. Js”, Research Journal of Advanced Engineering and Science, Vol. 7, no.1, pp.132-141, 2022.
 • [12] C. Pautasso, and E. Wilde, “RESTful web services: principles, patterns, emerging Technologies”. In Proceedings of the 19th international conference on World wide web, April,2010, pp. 1359-1360.
 • [13] S.S. Chang, “Go web programming”, Simon and Schuster,2016
 • [14] A. O’rinboev, “Analyzing the efficiency and performance optimization techniques of react. js ın modern web development”, Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, Vol. 2, no. 24, pp. 54-57, 2023.
 • [15] M. J. Scheepers, “Virtualization and containerization of application infrastructure: a comparison.” In 21st twente student conference on IT, Vol. 21, pp. 1-7, 2014.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Yazılımı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacer Özyurt 0000-0001-8621-2335

Yusuf Can Akıer 0009-0008-9926-268X

Özcan Özyurt 0000-0002-0047-6813

Erken Görünüm Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi
Gönderilme Tarihi 3 Kasım 2023
Kabul Tarihi 3 Şubat 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE H. Özyurt, Y. C. Akıer, ve Ö. Özyurt, “Çoklu bulut teknolojisi yönetimi için web tabanlı bir araç tasarımı ve geliştirilmesi”, DÜMF MD, c. 15, sy. 1, ss. 77–86, 2024, doi: 10.24012/dumf.1385760.
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456