Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Bazalt Agrega Üretim Tesisinde Fine-Kinney, HRNS ve John-Ridley Risk Değerlendirme Metotları Kullanılarak Uygulamalı Karşılaştırılması

Yıl 2024, Cilt: 15 Sayı: 1, 201 - 208
https://doi.org/10.24012/dumf.1406953

Öz

Bu çalışmada bir bazalt agrega üretim entegre tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği risklerinin Fine-Kinney, HRNS ve John-Ridley risk değerlendirme metotları kullanılarak risk değerlendirmesi karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmada Fine-Kinney, HRNS ve John-Ridley risk değerlendirme yöntemleri ayrı ayrı uygulanarak kaza önleme ve kaza kontrolü için değerlendirmeler yapılmış, işyerinde bulunan çalışan sayısı dikkate alınarak işyeri riskleri değerlendirilmiş, kazaların belirlenmesi ve belirlenen süre içinde önlem alınması için gerekli risk faktörleri değerlendirilmiştir. Maden işyerlerinde ortaya çıkan risk ve tehlikelerin çok önemli olduğu ve çalışanların durumu göz önüne alındığında bu risklerin en kısa süre içerisinde önlenmesi veya ortadan kaldırılması çok önemlidir. Bu sebeple maden işyerinin durumu dikkate alındığında tespit edilen riskler için bir an önce önlem alınması gerektiği düşünülürse John-Ridley metodunun madencilik, agrega üretimi ve kırma eleme tesisleri gibi işyerlerinde diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiği bulunmuştur.

Teşekkür

Çalışmanın yapıldığı tesis yetkililerine, sorumlularına, çalışanlarına ilgilerinden ve yardımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Kaynakça

  • [1] Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gerekçesi. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0605.pdf. [Erişim Tarihi 01.03.2022].
  • [2] Anonim (b), 2021. 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=16925&Mevzuat-Tur=7&MevzuatTertip=5 [Erişim Tarihi 01.03.2022].
  • [3] Fine, W.T. 1971. Mathematical evaluations for controlling hazards. Journal of Safety Research. 3, 157-166.
  • [4] Kinney, G.F.,Wiruth, A.D. 1976.Practical Risk Analysis ForSafety Management. NWC Technical Publication 5865, Naval Weapons Center, China Lake CA, USA.
  • [5] Bilir S. ve Gürcanlı G.E., (2015), “Applicability of The Hazard Rating Number System in The Construction Industry”, The XXVIIth Annual Occupational Ergonomics and Safety Conference 28-29 Mayıs 2015, Nashville, Tennessee, USA.
  • [6] Ridley J. 1983. Safety at Work Seventh Edition. Butterworth-Heinemann is an imprint of Elsevier Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP, UK 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA
  • [7] Canpolat, E. 2005. Karacadağ (Diyarbakır) volkanı jeomorfolojisi. İstanbul Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
  • [8] Fidan, M.Y.,2023. ‘’Farklı İsg-Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Bazalt Agrega Üretim Tesisinde Uygulamalı Karşılaştırılması’’, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Yasin Fidan 0009-0000-8861-8419

Özgür Akkoyun 0000-0001-9103-8300

Erken Görünüm Tarihi 29 Mart 2024
Yayımlanma Tarihi
Gönderilme Tarihi 20 Aralık 2023
Kabul Tarihi 15 Ocak 2024
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 15 Sayı: 1

Kaynak Göster

IEEE M. Y. Fidan ve Ö. Akkoyun, “Bazalt Agrega Üretim Tesisinde Fine-Kinney, HRNS ve John-Ridley Risk Değerlendirme Metotları Kullanılarak Uygulamalı Karşılaştırılması”, DÜMF MD, c. 15, sy. 1, ss. 201–208, 2024, doi: 10.24012/dumf.1406953.
DUJE tarafından yayınlanan tüm makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu, orijinal eser ve kaynağın uygun şekilde belirtilmesi koşuluyla, herkesin eseri kopyalamasına, yeniden dağıtmasına, yeniden düzenlemesine, iletmesine ve uyarlamasına izin verir. 24456