Amaç ve Kapsam

Sosyal Bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen Türkçe ve yaygın olarak kullanılan diğer dillerdeki makaleleri yayımlayarak Türkiye'de ve dünyada bu alanda yapılmış çalışmalara katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Dergide sosyal bilimler kapsamına giren konulardaki özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştiriler ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir.

Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık