Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 89 - 98, 30.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Azovtseva, M.A., Anisimova, D.M. ve Kolesnikov, V.V. (2018), Rusya Federasyonu’nda Denetim Piyasasının Güncel Durumu, Tambov Bölgesi Rusya Genç Bilim İnsanları Birliği Bilimsel Yayınları, (9), ss. 11-19.
 • Belova, E.L. ve Harlamova, M.V. (2016), Rusya’da Denetimin Güncel Gelişim Sorunları, Bölgesel Ekonomi: Yeni Sorunlar Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Kaluga/Rusya, ss. 156-160.
 • Bogataya, İ.N. (2017), Rusya’da Denetim Piyasasının Düzenlenmesiyle İlgili Güncel Durum Değerlendirilmesi ve Sorunlar, Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(3), ss. 51-68.
 • Budueva, K.D. (2016), Rusya’da Denetim Hizmeti Piyasasının İstatistiksel Analizi, Ogaryov Dergisi, 3(68), ss. 8-16.
 • Buzmakova, M.V. (2017), Denetim Faaliyetiyle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler, Bilim Simgesi Dergisi, 1(1), ss. 130-134.
 • Genjeeva, A.Y. (2017), Rusya Federasyonu’nda Finansal Denetimin Gelişim Perspektifleri ve Güncel Durum, XII. Rusya Bilimsel Pratik Konferansı, Penza/Rusya, ss. 12-14.
 • Glinkina, O.V. ve Petrakova, N.G. (2018), Rus İşletmelerinin Yabancı Denetim Şirketleri Tarafından Denetlenmesinin Yasaklanması, Fotinskiy Dergisi, 1(9), ss. 294-297.
 • Goreglyad, V.P. (2017), Modern Denetim: Sorunlar ve Perspektifler, Para ve Kredi Dergisi, (2), ss. 6-13.
 • Gubaydullina, D.D. ve Rudaleva, İ.A. (2015), Rusya Federasyonu’nda Denetim Hizmeti Piyasasının Durumu ve Gelişim Perspektiflerinin İncelenmesi, XXVII. Uluslararası Sosyal ve İktisadi Bilimler Konferansı, Moskova/Rusya, ss. 49-53.
 • İlyina, A.V., Yureva, L.V. ve Timofeeva, A.M. (2018), Rusya’da Denetim Faaliyetinin Geliştirilmesinin Vektörü: Gelişimin Koşul ve Eğiliminin Analizi, Perm Ekonomi Üniversitesi Dergisi, 13(4), ss. 654-668.
 • İsakov, A.V. (2016), Rusya Denetim Piyasasının Analizi, Uluslararası Bilimsel Dergi, (2), ss. 86-90. Kizilov, A.N. ve Mironova, O.A. (2018), Rusya’da Denetim Mesleğinin Oluşum ve Gelişiminin Tarihsel Yönleri, Ekonominin Yenilikçi Gelişimi Dergisi, 5(47), ss. 274-280.
 • Koretskaya, M.K. ve Nemtsova, N.V. (2017), Rusya’da Denetim Faaliyetinin Oluşumu ve Gelişimi, Rusya Ekonomisinin Potansiyeli ve Uygulamasının Yenilikçi Yolları isimli III. Uluslararası Genç Bilim Adamları Kongresi, Omsk/Rusya, ss. 274-278.
 • Lavrova, N.A. (2016), Modern Çağda Rusya’da Denetim Piyasasının Gelişim Dinamiği, Ekonominin Güncel Gelişim Sorunları isimli Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Omsk/Rusya, ss. 493-497.
 • Mamaev, T.A. (2019), Günümüzde Rusya’da Denetim, Ekonomi, Ticaret, Yenilik isimli VI. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Penza/Rusya, ss. 117-119.
 • Melnik, M.V. (2018), Muhasebeleştirme, Analiz ve Denetimdeki Yenilikler, Muhasebe, Analiz ve Denetim Dergisi, 5(1), ss. 110- 124.
 • Muradova, S.S. (2018), Rusya ve Batı’da Denetimin Özelliklerinin Karşılaştırılması, Ekonominin Vektörü Dergisi, 5(23), ss. 7-17.
 • Popova, S.A. ve Semenova, A.N. (2017), Rusya Federasyonu’nda Denetim Piyasasının Güncel Durumunun İncelenmesi, Ekonomik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (2), ss. 18-25.
 • Roşektaeva, U.Y. (2017), Rusya’da Denetim Piyasasının Modern Durumu, Güney Yönetim Enstitüsü Bilimsel Dergisi, (2), ss. 63-68.
 • Sultanova, V.A. ve Hudoerov, E.D. (2017), Rusya’da Denetimin Tarihi ve Geleceği, X. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Penza/Rusya, ss. 88-90.
 • Şilo, R.V. ve Biryukova, L.A. (2018), Günümüz Rusya’sında Denetim: Temel Sorunlar ve Eğilimler, Modern Araştırmalar Dergisi, 10(25), ss. 264-266.
 • Tislenko, J.A. (2018), Rusya Federasyonu’nda Denetim Faaliyetinin Düzenlenme Sorunları, II. Rusya Bilimsel Pratik Konferansı, Kerç/Rusya, ss. 107-113.
 • Tokareva, N.B. ve Domraçeva, L.P. (2017), Rusya Federasyonu’nda Denetim Faaliyetinin Oluşum Tarihi, Yıllık Bilimsel Pratik Konferansı, Kirov/Rusya, ss. 4146-4155.
 • Turbanov, A.V. ve Lisovskaya, İ.A. (2015), Rusya Denetim Hizmetleri Piyasası: Eğilim, Sorun ve Gelişim Yönleri, Para ve Kredi Dergisi, (2), ss. 14-21.
 • Utyaşev, İ.Z. (2010), Dünya Krizi ve Modern Denetim, Başkurt Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), ss. 72-90.
 • İnternet-1: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/ Erişim tarihi: 29.12.2019

RUSYA FEDERASYONU DENETİM PİYASASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TEMEL GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 1, 89 - 98, 30.07.2020

Öz

Son dönemlerde dünya ekonomisinin küreselleşmesine yönelik yaşanan gelişmelere paralel olarak Rusya ekonomisinde de önemli bir gelişim kaydedilmiştir. Bu çerçevede işletme yönetiminde yenilikçi teknolojilerin ve yöntemlerin uygulanması, etkinlik, rekabet gücü, üretim ve hizmet kalitesinin artırılması ve uluslararası taleplerin karşılamasını bir zorunluluk haline getirmiştir. Rusya Federasyonu’nda son yirmi yıldır gelişmekte olan ve işletmelerin yönetim faaliyetinin etkililiğini artırarak sektörel piyasaların gelişimini destekleyen denetim piyasası bu gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu çalışmada yaşanan gelişmeler doğrultusunda Rusya Federasyonu’nda denetim piyasasının yıllar itibariyle gelişimi incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle ülkede denetim yapma yetkisi olan şirket sayısı, denetim şirketlerinin gelir hacmi, gelir hacminde gözlemlenen artış ve azalışlar, denetim şirketleri tarafından denetlenen şirket sayısı, denetim şirketlerinin faaliyet süreleri, küçük ve orta boy denetim şirketleri ve denetim şirketlerinin bölgesel dağılımıyla ilgili istatistiki bilgilere yer verilmiştir. Ardından bu göstergelere ilişkin yorumlar yapılarak, denetim piyasasında yaşanan sorunlar ele alınmıştır. Son olarak da ülkede denetim alanında karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Kaynakça

 • Azovtseva, M.A., Anisimova, D.M. ve Kolesnikov, V.V. (2018), Rusya Federasyonu’nda Denetim Piyasasının Güncel Durumu, Tambov Bölgesi Rusya Genç Bilim İnsanları Birliği Bilimsel Yayınları, (9), ss. 11-19.
 • Belova, E.L. ve Harlamova, M.V. (2016), Rusya’da Denetimin Güncel Gelişim Sorunları, Bölgesel Ekonomi: Yeni Sorunlar Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Kaluga/Rusya, ss. 156-160.
 • Bogataya, İ.N. (2017), Rusya’da Denetim Piyasasının Düzenlenmesiyle İlgili Güncel Durum Değerlendirilmesi ve Sorunlar, Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(3), ss. 51-68.
 • Budueva, K.D. (2016), Rusya’da Denetim Hizmeti Piyasasının İstatistiksel Analizi, Ogaryov Dergisi, 3(68), ss. 8-16.
 • Buzmakova, M.V. (2017), Denetim Faaliyetiyle İlgili Mevzuattaki Değişiklikler, Bilim Simgesi Dergisi, 1(1), ss. 130-134.
 • Genjeeva, A.Y. (2017), Rusya Federasyonu’nda Finansal Denetimin Gelişim Perspektifleri ve Güncel Durum, XII. Rusya Bilimsel Pratik Konferansı, Penza/Rusya, ss. 12-14.
 • Glinkina, O.V. ve Petrakova, N.G. (2018), Rus İşletmelerinin Yabancı Denetim Şirketleri Tarafından Denetlenmesinin Yasaklanması, Fotinskiy Dergisi, 1(9), ss. 294-297.
 • Goreglyad, V.P. (2017), Modern Denetim: Sorunlar ve Perspektifler, Para ve Kredi Dergisi, (2), ss. 6-13.
 • Gubaydullina, D.D. ve Rudaleva, İ.A. (2015), Rusya Federasyonu’nda Denetim Hizmeti Piyasasının Durumu ve Gelişim Perspektiflerinin İncelenmesi, XXVII. Uluslararası Sosyal ve İktisadi Bilimler Konferansı, Moskova/Rusya, ss. 49-53.
 • İlyina, A.V., Yureva, L.V. ve Timofeeva, A.M. (2018), Rusya’da Denetim Faaliyetinin Geliştirilmesinin Vektörü: Gelişimin Koşul ve Eğiliminin Analizi, Perm Ekonomi Üniversitesi Dergisi, 13(4), ss. 654-668.
 • İsakov, A.V. (2016), Rusya Denetim Piyasasının Analizi, Uluslararası Bilimsel Dergi, (2), ss. 86-90. Kizilov, A.N. ve Mironova, O.A. (2018), Rusya’da Denetim Mesleğinin Oluşum ve Gelişiminin Tarihsel Yönleri, Ekonominin Yenilikçi Gelişimi Dergisi, 5(47), ss. 274-280.
 • Koretskaya, M.K. ve Nemtsova, N.V. (2017), Rusya’da Denetim Faaliyetinin Oluşumu ve Gelişimi, Rusya Ekonomisinin Potansiyeli ve Uygulamasının Yenilikçi Yolları isimli III. Uluslararası Genç Bilim Adamları Kongresi, Omsk/Rusya, ss. 274-278.
 • Lavrova, N.A. (2016), Modern Çağda Rusya’da Denetim Piyasasının Gelişim Dinamiği, Ekonominin Güncel Gelişim Sorunları isimli Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Omsk/Rusya, ss. 493-497.
 • Mamaev, T.A. (2019), Günümüzde Rusya’da Denetim, Ekonomi, Ticaret, Yenilik isimli VI. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Penza/Rusya, ss. 117-119.
 • Melnik, M.V. (2018), Muhasebeleştirme, Analiz ve Denetimdeki Yenilikler, Muhasebe, Analiz ve Denetim Dergisi, 5(1), ss. 110- 124.
 • Muradova, S.S. (2018), Rusya ve Batı’da Denetimin Özelliklerinin Karşılaştırılması, Ekonominin Vektörü Dergisi, 5(23), ss. 7-17.
 • Popova, S.A. ve Semenova, A.N. (2017), Rusya Federasyonu’nda Denetim Piyasasının Güncel Durumunun İncelenmesi, Ekonomik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, (2), ss. 18-25.
 • Roşektaeva, U.Y. (2017), Rusya’da Denetim Piyasasının Modern Durumu, Güney Yönetim Enstitüsü Bilimsel Dergisi, (2), ss. 63-68.
 • Sultanova, V.A. ve Hudoerov, E.D. (2017), Rusya’da Denetimin Tarihi ve Geleceği, X. Uluslararası Bilimsel Pratik Konferansı, Penza/Rusya, ss. 88-90.
 • Şilo, R.V. ve Biryukova, L.A. (2018), Günümüz Rusya’sında Denetim: Temel Sorunlar ve Eğilimler, Modern Araştırmalar Dergisi, 10(25), ss. 264-266.
 • Tislenko, J.A. (2018), Rusya Federasyonu’nda Denetim Faaliyetinin Düzenlenme Sorunları, II. Rusya Bilimsel Pratik Konferansı, Kerç/Rusya, ss. 107-113.
 • Tokareva, N.B. ve Domraçeva, L.P. (2017), Rusya Federasyonu’nda Denetim Faaliyetinin Oluşum Tarihi, Yıllık Bilimsel Pratik Konferansı, Kirov/Rusya, ss. 4146-4155.
 • Turbanov, A.V. ve Lisovskaya, İ.A. (2015), Rusya Denetim Hizmetleri Piyasası: Eğilim, Sorun ve Gelişim Yönleri, Para ve Kredi Dergisi, (2), ss. 14-21.
 • Utyaşev, İ.Z. (2010), Dünya Krizi ve Modern Denetim, Başkurt Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(8), ss. 72-90.
 • İnternet-1: https://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/MainIndex/ Erişim tarihi: 29.12.2019
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Leyla Akgün 0000-0001-5876-0211

Duygu Arslantürk Çöllü Bu kişi benim 0000-0002-8023-3888

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akgün, L., & Arslantürk Çöllü, D. (2020). RUSYA FEDERASYONU DENETİM PİYASASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TEMEL GÖSTERGELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 89-98.