Yıl 2018, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 66 2018-06-24

Validity and Reliability of Clinical Comfort and Worry Assessment Tool of Pediatric Nursing Student
Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği

Sevda ARSLAN [1] , Dilek KONUK ŞENER [2] , Şengül CANGÜR [3]


Aim: Nursing students are anxious and fearful for the first time to touch a newborn baby or care for a sick child during the rotation of the pediatric clinic. There is no tool in Turkey for pediatrics that can measure the concerns and comfort nursing students during clinical rotations. The aim of this study is to make the Turkish validity and reliability study of pediatric nursing students' clinical comfort and anxiety assessment tool in order to provide this measurement tool to Turkey’s nursing literature.

Material and Methods: This methodological study was conducted with 117 nursing school students who took pediatrics course between February and May 2015. Pediatric Nursing Students Clinical Comfort and Anxiety Assessment Tool is a two-dimensional, 11-items likert-type measurement tool for anxiety and comfort. Translation of the scale into Turkish and translation into the original language was carried out again, and expert opinion was taken and so language validity was made. Content validity was assessed by Davis technique. MINRES Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis were used to test the construct validity of the scale.

Results: The Davis content validity score of your scale is 0.97 and the content validity is acceptable. The variance explained of the two-dimensional model obtained by the MINRES Factor analysis is 54.69%. The first dimension (Worry) of the two factor model consists of 5 items and the second dimension (Comfort) consists of 6 items. As a result of construct validity analyses, the proposed model is significant (p=0.196). When the model fit indices are evaluated in a combined way, the proposed model generally shows good fit. Cronbach alpha coefficients of the scale were 0.89 for the anxiety subscale and 0.68 for the comfort subscale.

Conclusion: In this study, Pediatric Nursing Students Clinical Comfort and Worry Tool was shown to be a valid and reliable scale.

Amaç: Hemşirelik öğrencileri pediatri kliniği rotasyonu sırasında, ilk kez yenidoğan bir bebeğe dokunmak ya da hasta bir çocuğa bakım vermek konusunda endişe ve korku yaşamaktadırlar. Türkiye’de pediatri kliniği rotasyonu sırasında hemşirelik öğrencilerinin endişe ve konforlarını ölçebilecek bir ölçüm aracı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı,  Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak ve ülkemiz hemşirelik literatürüne bu ölçüm aracını kazandırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Metodolojik türde olan bu araştırma, Şubat-Mayıs 2015 tarihleri arasında pediatri dersi alan 117 hemşirelik yüksekokulu öğrencisi ile yapılmıştır. Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracı, endişe ve rahatlık olmak üzere iki boyut ve 11 maddeden oluşan likert tipinde bir ölçüm aracıdır. Ölçeğin Türkçe’ye çevirisi ve yeniden orijinal diline çevirisi yapılarak ayrıca uzman görüşleri alınarak dil geçerliği yapılmıştır. Davis tekniği ile içerik geçerliği değerlendirilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için de MINRES Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Güvenirlik için Cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyon değerleri kullanılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin Davis içerik geçerlik puanı 0.97’dir ve içerik geçerliği kabul edilebilir düzeydedir. MINRES Faktör analiziyle elde edilen iki boyutlu modelin açıklanma oranı %54.69’dur. Bu modelin ilk boyutu (Endişe) 5 maddeden ve ikinci boyutu (Rahatlık) 6 maddeden oluşmaktadır. Yapı geçerliği analizleri sonucunda önerilen model anlamlıdır (p=0.196). Modelin uyum indeksleri kombine bir şekilde değerlendirildiğinde, önerilen model genel olarak iyi uyum göstermektedir. Ölçeğin Cronbach alpha katsayıları endişe alt boyutu için 0.89, rahatlık alt boyutu için ise 0.68’dir.

Sonuç: Bu çalışmada Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Aracının geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu gösterilmiştir.

 • 11. Zamanzadeh V, Abdollahzadeh F, Lotfi M, Aghazadeh A. Assessing clinical education fields from the viewpoints of nursing and midwifery instructors in Tabriz University of Medical Sciences, 2006. Iranian Journal of Medical Education. 2008;7(2): 299-307.
 • 12. Elliott M. The clinical environment: A source of stress for undergraduate nurses. Aust J Adv Nurs. 2002: 20, 34–38.
 • 13. Moscaritolo LM. Interventional strategies to decrease nursing student anxiety in the clinical learning environment. J Nurs Educ 2009; 48, 17–23.
 • 14. Levett-Jones T, Lathlean J, Higgins I, McMillan M. Staff-student relationships and their impact on nursing students’ belongingness and learning. J Adv Nurs. 2009; 65:316–24.
 • 15. Coetzee M. Learning to nurse children: Towards a model for nursing students. J Adv Nurs. 2004; 47, 639–648.
 • 16. Oermann MH, Standfest KM. Differences in stress and challenge in clinical practice among ADN and BSN students in varying clinical courses. J Nurs Educ. 1997; 36, 228–333.
 • 17. Lassche M, Al-Qaaydeh S, Macintosh C, Black M. (2013). Identifying changes in comfort and worry among pediatric nursing students following clinical rotations. J Pediatr Nurs. 2013; 28, 48–54
 • 18. Al-Qaaydeh S, Lassche M, Macintosh CI. Exploratory factor analysis of the Pediatric Nursing Student Clinical Comfort and Worry Assessment Tool. J Pediatr Nurs. 2012; 27:39–43.
 • 19. Oermann MH, Lukomski AP. (2001). Experiences of students in pediatric nursing clinical courses. J Spec Pediatr Nurs. 2001; 6, 65–72.
 • 20. Davis LL. Instrument review: getting the most from a panel of experts. Apply Nurs Res. 1992;5(4):194e7. http://dx.doi.org/10.1016/S0897-1897(05)80008-4
 • 1. Erdemir F. Hemşirenin rol ve işlevleri ve hemşirelik eğitiminin felsefesi. Cumhuriyet Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1998; 2(1):59-63.
 • 21. Cangur S, Ercan I. Comparison of Model Fit Indices Used In Structural Equation Modeling Under Multivariate Normality. Journal of Modern Applied Statistical Methods. 2015; 14(1): 152-167.
 • 22. Chen J. Morale and role strain of undergraduate nursing students in a pediatric clinical setting. J Nurs Res. 2010; 18, 144–153
 • 2. Karaca A, Yıldırım N, Ankaralı H, Açıkgöz F, Akkuş D. Hemşirelik öğrencileri için algılanan stres, biyo-psiko-sosyal cevap ve stresle başetme davranışları ölçeklerinin Türkçe’ye uyarlanması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2015; 6(1):15-25.
 • 3. Zengin N. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde öz-etkililik-yeterlilik algısı ve klinik uygulamada yaşanılan stresle ilişkisinin incelenmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007;10(1):49-57. 4. Kılıçhan B, Gülcihan Ç, Bayar B. Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaya yönelik düşünce ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi. TAF Prev Med Bull. 2009; 8(1):37-42.
 • 5. Luo Y, Wang H. Correlation research on psychologicial health impact on nursing students against stres, coping way and social support. Nurse Educ Today. 2009; 29(1):5-9.
 • 6. Timmins F, Corroon AM, Byrne G, Mooney B. The challenge of contemporary nurse education programmes. Perceived stressors of nursing students: Mental health and related lifestyle issues. J Psychiatr Nurs Ment Health Serv. 2011; 18(9):758-766.
 • 7. Changiz T, Malekpour A, Zargham-Boroujeni A. Stressors in clinical nursing education in Iran: A systematic review. Iran J Nurs Midwifery Res.. 2012;17(6): 399–407.
 • 8. Ağaçdiken S, Mumcu-Boğa N, Özdelikara A. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik eğitimine yönelik yaşadıkları stres düzeyinin belirlenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi. 2016; 1(1):1-19.
 • 9. Chan CK, So WK, Fong DY. Hong Kong baccalaureate nursing students’ stress and their coping strategies in clinical practice. Chan, C.K., So, W.K., Fong, D.Y. (2009). Hong Kong baccalaureate nursing students’ stress and their coping strategies in clinical practice. J Prof Nurs, 25:307–13.
 • 10. Sheu S, Lin HS, Hwang SL. Perceived stress and physio-psycho-social status of nursing students during their initial period of clinical practice: the effect of coping behaviors. Int J Nurs Stud.2002; 39: 165–75.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Sevda ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Dilek KONUK ŞENER
Ülke: Turkey


Yazar: Şengül CANGÜR
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { duzcesbed390976, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {61 - 66}, doi = {}, title = {Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Sevda and KONUK ŞENER, Dilek and CANGÜR, Şengül} }
APA ARSLAN, S , KONUK ŞENER, D , CANGÜR, Ş . (2018). Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (2) , 61-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/390976
MLA ARSLAN, S , KONUK ŞENER, D , CANGÜR, Ş . "Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 61-66 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/37762/390976>
Chicago ARSLAN, S , KONUK ŞENER, D , CANGÜR, Ş . "Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 61-66
RIS TY - JOUR T1 - Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği AU - Sevda ARSLAN , Dilek KONUK ŞENER , Şengül CANGÜR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 66 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği %A Sevda ARSLAN , Dilek KONUK ŞENER , Şengül CANGÜR %T Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği %D 2018 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD ARSLAN, Sevda , KONUK ŞENER, Dilek , CANGÜR, Şengül . "Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 2 (Haziran 2018): 61-66 .
AMA ARSLAN S , KONUK ŞENER D , CANGÜR Ş . Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2018; 8(2): 61-66.
Vancouver ARSLAN S , KONUK ŞENER D , CANGÜR Ş . Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(2): 66-61.