Konular

• Tıp
• Biyoistatistik
• İstatistik
• Sağlık Bilimleri


Makaleler


Z. KARADUMAN, M. ARICAN, O. TURHAL, Y. TURHAN, K. SOLAK, M. AKKURT, Ş. CANGÜR
Rotator Manşet Onarımında İki Farklı Tekniğin Fonksiyonel ve Klinik Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Sütür Ankor ve Transosseöz Sharc-FT, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
P. YILDIZ GÜLHAN, M. ELVERİŞLİ, Ş. CANGÜR, E. GÜLEÇ BALBAY, B. BÜKEN
Obstrüktif Uyku Apnesi’nin Şiddet İçeren ve İçermeyen Davranışlar Üzerine Etkisi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2020)
N. TIĞLI, Ş. CANGÜR
ANKARA’DA FARKLI HAVA KALİTESİ İZLEME İSTASYONLARINDAN ELDE EDİLEN VERİLERİN KANTİL REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ, Nicel Bilimler Dergisi, (2019)
Z. KARADUMAN, O. TURHAL, Y. TURHAN, M. ARICAN, Ş. CANGÜR
Ön Çapraz Bağ Tamirinde Otojen Hamstring Tendon Grefti Kullanılarak Uygulanan Transtibial ve Anteromedial Portal Tekniklerin Karşılaştırılması, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
R. TEMİZKAN, M. ENGİN, N. BÜYÜK, Ö. KILIÇASLAN, Ş. CANGÜR, M. YILDIZ, K. KOCABAY
112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
O. TURHAL, Z. KARADUMAN, Y. TURHAN, C. GÜLER, Ş. CANGÜR, M. ARICAN
Anatomik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonun Femoral Tünel Oblisitesi İle İlişkisinin Klinik Olarak Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
F. AKCAN, S. ULUCANLI, Ş. CANGÜR, İ. ÜNLÜ
Tonsillektomi Sonrası Boy ve Kilo Değişimi Üzerine Etkili Faktörlerin Araştırılması, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
S. ANKARALİ, E. BEYAZCİCEK, E. KİLİNC, O. BEYAZCİCEK, K. OZKAN, A. CETİNKAYA, S. CANGUR, H. ANKARALİ
Gül Yağının Sıçanlarda Penisilin İle Tetiklenen Epileptiform Aktivite Üzerine Etkileri: Elektrofizyolojik Bir Çalışma, Konuralp Tıp Dergisi, (2018)
Ş. CANGÜR, M. SUNGUR, H. ANKARALI
Parametrik Olmayan Kovaryans Analizinde Kullanılan Metotlar, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2018)
M. SUNGUR, H. ANKARALI, Ş. CANGÜR, S. ATAOĞLU
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Başarıyı Etkileyen Risk Faktörleri, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2018)
S. ARSLAN, D. KONUK ŞENER, Ş. CANGÜR
Pediatri Hemşireliği Öğrencileri Klinik Rahatlık ve Endişe Değerlendirme Aracının Geçerlik ve Güvenirliği, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
H. ANKARALI, Ş. CANGÜR, M. SUNGUR, S. ATAOĞLU
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sınavlarda Soruların Geçerlik ve Güvenirlik Analizi, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2018)
M. ENGİN, R. TEMİZKAN, O. KİLİCASLAN, M. ASLANTAS, S. CANGUR, K. KOCABAY
Çocukluk çağında tekrarlayan hışıltı: Bir üçüncü basamak hastane verileri, Family Practice and Palliative Care, (2018)
M. SUNGUR, H. ANKARALI, Ş. CANGÜR
Web Tabanlı İstatistiksel Analiz: Faktöriyel Varyans Analizi ve Etkileşim Etkisinin Çoklu Karşılaştırma Yöntemi ile İncelenmesi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, (2017)
M. Sungur, H. Ankaralı, Ş. Cangür
Tek Değişkenli Modellerde Uygun Test İstatistiğinin Seçilmesi İçin Web Tabanlı Bir Kılavuz, Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, (2016)
Ö. PASİN, H. ANKARALI, Ş. CANGÜR, M. SUNGUR
Parametrik Olmayan Çok Değişkenli Varyans Analizi ve Sağlık Alanında Bir Uygulaması, Bilişim Teknolojileri Dergisi, (2016)
Ö. AKŞEHİRLİ, H. ANKARALI, Ş. CANGÜR, M. SUNGUR
Breiman Algoritması Kullanılarak Homojen Alt Grupların Belirlenmesi: Bir Uygulama, Bilişim Teknolojileri Dergisi, (2014)
Ş. CANGÜR, G. CİVAN, S. ÇOBAN, M. KOÇ, H. KARAKOÇ, S. BUDAK, E. İPEKÇİ, H. ANKARALI
Düzce İlinde Bedensel ve/veya Zihinsel Engelli Bireylere Sahip Ailelerin Toplumsal Yaşama Katılımlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2014)
N. DOĞAN, İ. DOĞAN, Ş. CANGÜR
Birinci Tür Hata’nın Kontrolünde Yanlış Bulgu Oranı (False Discovery Rate) Yaklaşımı, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2014)
Ş. CANGÜR, F. KARA, M. İLHAN, E. ÖZKAYA, T. UZUN, N. BAYKI, V. DEMİRCAN, H. ANKARALI
Düzce İlinde Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Bakış Açısı ve Beklentileri, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2013)
Ö. AKŞEHİRLİ, Ş. CANGÜR, H. ANKARALI, M. SUNGUR
2^4 Faktöriyel Tasarımların Sağlık Alanında Kullanımı, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2013)