e-ISSN: 2564-6664
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Balıkesir Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Balıkesir Medical Journal (BMedJ), 2017 yılında yayın hayatına başlamış, yapılan temel bilimler , klinik bilimler, deneysel araştırmaları ve alternatif tıp bilimleri başta olmak üzere sağlık bilimlerinin tüm alanlarında orijinal makale, derleme, vaka sunumu ve editöre mektup şeklindeki yayınları değerlendirmektedir.


BMedJ’nin yayın dili "Türkçe" ve "İngilizce"dir ve her dört ayda bir yayınlanmaktadır. BMedJ şu anda Academic Resource Index (ResearchBib), Academic Researches Index – ACARINDEX, Academindex, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), EuroPub, Google Scholar, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), SOBIAD, Scientific & Scholarly Research Database (Scilit), Türkiye Atıf Dizini ve Türk Medline tarafından indekslenmektedir. Siz değerli bilim insanlarının katkıları ile yakın zamanda ULAKBiM, PubMed ve Web of Science'da yer almayı hedeflemektedir.

Bu, açık erişimli bir dergidir, yani tüm içerik, kullanıcı veya kurumu tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir. Kullanıcıların, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine veya başka herhangi bir yasal amaç için kullanmasına izin verilmektedir.