Makaleler


M. ENGİN, Ö. ÖZDEMİR
COVID-19 Hastalarında Potansiyel İmmünolojik Tedaviler, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2021)
M. ENGİN, S. ERİŞEN KARACA, Ö. KILIÇASLAN, N. SAV, K. KOCABAY
Boğmaca Benzeri Öksürük ile Başvuran Hastada İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, (2020)
R. TEMİZKAN, N. UNAL, M. ENGİN, O. KILICASLAN, K. KOCABAY
Erken adölesan dönemde Herpes Zoster enfeksiyonu: iki olgu sunumu ve tedavi yaklaşımının gözden geçirilmesi, Family Practice and Palliative Care, (2020)
M. ENGİN, Ö. KILIÇASLAN, M. ASLANTAŞ, K. KOCABAY
0-3 AY ARASI BEBEK SAHİBİ ANNELERİN ANNE SÜTÜ İLE BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences, (2020)
M. ENGİN, M. ASLANTAŞ, M. DOĞAN, Ö. KILIÇASLAN, İ. ARSLANOĞLU, K. KOCABAY
Yenidoğanda Hiperinsülinemik Hipoglisemi Olgusu, KCNJ11 geninde saptanan c.67A>G varyasyonu, Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, (2019)
R. TEMİZKAN, M. ENGİN, N. BÜYÜK, Ö. KILIÇASLAN, Ş. CANGÜR, M. YILDIZ, K. KOCABAY
112 Acil Sağlık Hizmeti Çalışanlarının Çalışma Koşulları, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çocuk Acil Servisi İle İlgili Beklenti ve Tutumlarının Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
M. ENGİN, R. TEMİZKAN, Ö. KILIÇASLAN, K. KOCABAY
Çocuk Acil Serviste Supraventriküler Taşikardi Yönetimi: Bir Olgu Sunumu, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, (2019)
M. ENGİN, A. ÖZKAN, Ö. KILIÇASKAN, F. KAYA, R. TEMİZKAN, K. KOCABAY
Yenidoğanda Uzamış Sarılığın Nadir ve Önemli Bir Sebebi: İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu, Sakarya Tıp Dergisi, (2018)
R. TEMİZKAN, M. ENGİN, H. GÜNEŞ, Ö. KILIÇASLAN, M. ASLANTAŞ, M. KAYA, K. KOCABAY
Down sendromlu cinsel olarak aktif olmayan bir gençte tubo-ovaryan apse: Olgu sunumu ve literatürün kısa bir gözden geçirilmesi, Journal of Surgery and Medicine, (2018)
M. ENGİN, N. ÜNAL, Ö. KILIÇASLAN, G. YALÇIN, İ. ARSLANOĞLU, İ. ARSLANOĞLU, K. KOCABAY
ALL’NİN NADİR BAŞVURU ŞEKLİ; DİABETES MELLİTUS ALL’s rare form of admission; Diabetes Mellitus, Bozok Tıp Dergisi, (2018)
M. Engin
Çocuk Acil Servisine başvuran nadir bir zehirlenme nedeni: Dieffenbachia süs bitkisi, Pamukkale Tıp Dergisi, (2018)
M. ENGİN, R. TEMİZKAN, O. KİLİCASLAN, M. ASLANTAS, S. CANGUR, K. KOCABAY
Çocukluk çağında tekrarlayan hışıltı: Bir üçüncü basamak hastane verileri, Family Practice and Palliative Care, (2018)
M. Engin, M. Özsüer, Ö. Kılıçaslan, K. Kocabay
Yenidoğanda endotrakeal yolla verilen adrenalin ile tedavi edilen pulmoner kanama: Olgu sunumu, Journal of Surgery and Medicine, (2018)
M. ENGİN, Ö. KILIÇASLAN, A. ÖZKAN, O. AY, K. KOCABAY
Yenidoğanda Nadir Görülen Solunum Sıkıntısı Olgusu: Kistik Adenomatoid Malformasyon, Sakarya Tıp Dergisi, (2018)
M. ASLANTAŞ, Ö. KILIÇASLAN, M. ENGİN, N. BÜYÜK, G. YALÇIN, H. ANKARALI, R. TEMİZKAN, K. KOCABAY
Akut viral gastroenterit olan çocuklarda Rotavirus ve Adenovirus prevalansı: Bir üçüncü basamak hastane verileri, Family Practice and Palliative Care, (2017)
M. ENGİN, N. ARIBAŞ ÖZ, Y. ŞENGÜN, F. TİMUR, K. KOCABAY
Sünnet sonrası prilokaine bağlı toksik methemoglobinemide oral metilen mavisi ve intravenöz askorbik asit ile hızlı tedavi: Bir olgu sunumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (2017)
R. TEMİZKAN, M. NEZİR, F. KAYA, M. ÇOLAK, K. KOCABAY
Çocuk Acil Kliniğine göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda akut miyokart enfarktüsünü taklit eden akut miyokardit olguları, Family Practice and Palliative Care, (2017)