Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 260 - 266 2020-12-31

Boğmaca Benzeri Öksürük ile Başvuran Hastada İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu
Human Metapneumovirus Infection in a Patient Presenting with Pertussis Like Cough

Muhammet Mesut Nezir ENGİN [1] , Seda ERİŞEN KARACA [2] , Önder KILIÇASLAN [3] , Nadide SAV [4] , Kenan KOCABAY [5]


Hollanda’da 2001 yılında tanımlanan insan metapnömovirüs (hMPV) tek iplikli, zarflı ve negatif kutuplu RNA virüsüdür. Etkenin enfeksiyonunda en sık görülen semptomlar; burun akıntısı, ateş, öksürük, hipoksi, dispne, siyanoz ve hırıltıdır. Akut solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda prevalansı %6-16 arasında saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda 10 yaş altı çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında izole edilebilen virüsün etkili olduğu yaş aralığı 6 ay ile 2 yaş arasıdır. Bu raporda boğmaca bulgularıyla başvuran solunum sıkıntısı ve oksijen ihtiyacı nedeniyle takip edilen ve etken olarak hMPV enfeksiyonu saptanan 3 aylık erkek hasta, etkenin boğmaca benzeri öksürük yapabileceği vurgulanarak nadir görülmesinden dolayı tespit edilmesine dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Hidrasyon, oksijen tedavisi, salbutamol inhalasyonu ve ampirik antibiyotik tedavisi verilen hastamız tedavisinin 5.gününde şifa ile taburcu edilmiştir.
The human metapneumovirus (hMPV) identified in the Netherlands in 2001 is a single-stranded, enveloped and negative-polar RNA virus. The most common symptoms of infection of the agent; runny nose, fever, cough, hypoxia, dyspnea, cyanosis and wheezing. The prevalence was between 6-16% in patients with acute respiratory infection. In the studies, in studies conducted, the age range in which the virus, which can be isolated in respiratory infections in children under 10 years, is effective is between 6 months and 2 years. In this report, a 3-month-old male patient who presented with pertussis symptoms followed up due to respiratory distress and oxygen demand and was found to have hMPV infection; stressing that the causative agent may cause whooping cough is presented in order to draw attention to its detection due to its rarity. Our patient, who was given hydration, oxygen therapy, salbutamol inhalation and empirical antibiotic therapy, was discharged on the 5th day of treatment.
 • 1) Otar G, Kılıç A, Yıldız İ, Varkal MA, Devecioğlu E. Epidemiology of the Pertussis Infection. J Child 2014; 14(2):43-51.
 • 2) Waters V, Halperin SA. Bordetella pertussis. In: Bennett EJ, Dolin R Blaser MJ (eds). Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 8th ed. Philadephia: Elsevier Saunders, 2015:2619-28.
 • 3) Van den Hoogen BG, De Jong JC, Groen J, Kuiken T, De Groot R, Fouchier RA, et al. A newly discovered humanpneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease. Nat Med 2001;7:719-24.
 • 4) Özcan M, Yurdugül Y, Akpınar M, Altun D, Tunçbilek S, Sarıcı SÜ. Human metapneumovirus pneumonia: Case report. Journal of Dr. Behçet Uz Chidren’s Hospital 2016; 6(2):162-164.
 • 5) Altuntaş M, Durmuş SY, Teke TA, Kaman A, Öz FN, Tanır G. A Human Metapneumovirus Case Who Presented with Pertussis Like Illness. J Pediatr Inf 2019;13(3):155-157.
 • 6) Dare R, Sanghavi S, Bullotta A, Keightley MC, George KS, Wadowsky RM, et al. Diagnosis of human metapneumovirus infection in immunosuppressed lung transplant recipients and children evaluated for pertussis. J Clin Microbiol 2007;45:548-52.
 • 7) Mahmoudi S, Banar M, Pourakbari B, Alavi HS, Eshaghi H, Ahari AA, et al. Identification of etiologic agents of the pertussis-like syndrome in children by realtime PCR method. Prague Med Rep 2018;119:61-9.
 • 8) Aksoy Gökmen A, Çiçek C, Saz EU, Özananar Y, Duyu M. Detection of Human Metapneumovirus Prevalence in Pediatric Patients with Lower Respiratory Tract Infections. Bulletin of microbiology 2012; 46(4): 614-623.
 • 9) Yeşilbaş O, Şevketoğlu E, Kıhtır HS, Talip Petmezci M, Bato E, Balkaya S. A Case of Bronchiolitis Obliterans Secondary to Human Metapneumovirus Bronchiolitis. Bulletin of microbiology 2016; 50(2): 606-612.
 • 10) Panda S, Mohakud NK, Pena L, Kumar S. Human Metapneumovirus: review of an important respiratory pathogen. Int J of Inf Dis 2014;25:45-52.
 • 11) Özdemir Ö, Bircan O. Human Metapneumovirus Infection in a Patient with Recurrent Wheezing: Case Report. İstanbul Med J 2019;20(3):261-263.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0874-6857
Yazar: Muhammet Mesut Nezir ENGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8899-8412
Yazar: Seda ERİŞEN KARACA
Kurum: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9311-006X
Yazar: Önder KILIÇASLAN
Kurum: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1520-6426
Yazar: Nadide SAV
Kurum: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji BD
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4030-1145
Yazar: Kenan KOCABAY
Kurum: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 15 Temmuz 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Engi̇n, M , Eri̇şen Karaca, S , Kılıçaslan, Ö , Sav, N , Kocabay, K . (2020). Boğmaca Benzeri Öksürük ile Başvuran Hastada İnsan Metapnömovirüs Enfeksiyonu . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 260-266 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/731723