Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 86 - 90 2019-05-31

Innovative Approach in Nasogastric Drug Practice Teaching: NAZO-AR
Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR

Merdiye ŞENDİR [1] , Hamiyet KIZIL [2]


The concepts of augmented reality and virtual reality come into prominence in order to provide an advantage over traditional methods and technologies and to respond to the search for effective methods and environment to support and enrich education. Augmented reality technology is the environment in which people interact with virtual objects placed on a real-world environment through a variety of applications. Virtual Reality is a three-dimensional simulation model that gives the participants a real feeling and provides mutual communication with a dynamic environment created by computers. Nowadays change of nursing education requirement, decreased clinical practice, having a greater number of students and inadequate number of educators so advanced technology simulations and haptic devices with accessories that provide a sense of touch are becoming prevalent in nursing education. In this article, it was aimed to share information about virtual and augmented reality technology that are innovative teaching methods and also “Haptic Controlled Augmented Reality Simulation in Nasogastric Drug Practices Teaching” developed by researchers. The Nasogastric Drug-NGT skills implementation in the electronic environment will enable to live in the learning environment which student feels like a real world and gain artificial or virtual experience without risk in a vital activity and develop the ability to use the technology. In this context, it is proposed to increase the use of simulation in education and to base nursing applications on simulation. It is aimed to equip the students with technology by giving an innovative teaching method to nursing education with our program that we are developing.

Geleneksel yöntem ve teknolojilere göre avantaj sağlaması, eğitimi desteklemeye ve zenginleştirmeye yönelik etkili yöntem ve ortam arayışına cevap vermesi açısından eğitimde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kavramları ön plana çıkmaktadır. Artırılmış gerçeklik teknolojisi, çeşitli uygulamalar aracılığıyla insanların gerçek dünya ortamı üzerine yerleştirilen sanal nesneler ile etkileşime geçtikleri ortamlardır. Sanal Gerçeklik ise; katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, üç boyutlu bir benzetim modelidir. Günümüzde hemşirelik eğitim gereksinimlerinin değişmesi, klinik uygulamaların azalması, öğrenci sayısının fazla olması ve öğretim elemanı sayısının yetersiz olması sebebiyle ileri teknoloji içeren simülasyonlar ve dokunma hissini veren haptik cihaz ile donatılar hemşirelik eğitiminde yaygınlaşmaktadır. Bu makalede, yenilikçi öğretim metotlarından olan sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojisi ile araştırmacılar tarafından geliştirilmekte olan “Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Haptik Kontrollü Artırılmış Gerçeklik Simülasyon” hakkında bilgi paylaşımı amaçlanmıştır. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek Nazogastrik Tüp-NGT beceri uygulaması öğrencinin, hayati önem taşıyan bir aktivitede, gerçek ortamdaymış gibi hissederek risk almadan yapay veya sanal deneyim kazanacağı ve teknolojiyi kullanma becerisini geliştireceği bir öğrenme ortamı yaşamasını sağlayacaktır. Bu bağlamda, eğitimde simülasyon kullanımının arttırılması ve hemşirelik uygulamalarının simülasyona temellendirilmesi önerilmektedir. Geliştirmekte olduğumuz programımızla hemşirelik eğitimine inovatif bir öğretim metodu kazandırarak öğrencilerin teknoloji ile donatılması hedeflenmektedir.

 • 1. Irving SY, Lyman B, Northington L, Bartlett JA, Kemper C. Nasogastric tube placement and verification in children: Review of the current literature. Critical Care Nurse. 2014; 29(3): 267-76.
 • 2. Longo MA. Best evidence: Nasogastric tube placement verification. Journal of Pediatric Nursing. 2011; 26(4): 373-6.
 • 3. Ellett MLC, Cohen MD, Croffie JM, Lane KA, Austin JK, Perkins SM. Comparing bedside methods of determining placement of gastric tubes in children. Journal for Specialists in Pediatric Nursing. 2014; 19(1): 68-79.
 • 4. Kavakli AS, Ozturk NK, Karaveli A, Onuk AA, Ozyurek L, Inanoglu K. Comparison of different methods of nasogastric tube insertion in anesthetized and intubated patients. Revista Brasileira de Anestesiologia. 2017; 67(6): 578-83.
 • 5. Metin ZG, Özdemir L. Yoğun bakımda enteral pompa ile beslenen hastalarda gelişen komplikasyonlar ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2015; 2(2): 1-10.
 • 6. Güllüpınar B. Nazogastrik sondanın ölümcül komplikasyonu: Pnömotoraks. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 2013; 27(1): 59-63.
 • 7. Resmi Gazete.gov.tr [Internet]. Ankara: Resmi Gazete-Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik; 19.04.2011 [Son güncelleme tarihi: 19.04.2011; Erişim tarihi: 06.06.2018]. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm.
 • 8. Çelik N. Nazogastrik tüp ve hemşirelik girişimleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2013; 4(2): 75-80.
 • 9. Choi K-S, He X, Chiang VC-L, Deng Z. A virtual reality based simulator for learning nasogastric tube placement. Computers in Biology and Medicine. 2015; 57(1): 103-15.
 • 10. Dil S, Uzun M, Aykanat B. Innovation in nursing education. Journal of Human Sciences. 2012; 9(2): 1217-28.
 • 11. Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice. New York: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.
 • 12. Özel Erkan D. Web Tabanlı Hemşirelik Tanıları Mobil Öğrenme Sistemi [Doktora Tezi]. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sağlik Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi A.D.; 2016.
 • 13. Karadağ M, Çalışkan N, İşeri Ö. Simüle hasta kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Journal of Contemporary Medicine. 2015; 5(1): 36-44.
 • 14. Kim HY, Ko E, Lee ES. Effects of simulation-based education on communication skill and clinical competence in maternity nursing practicum. Korean Journal of Women Health Nursing. 2012; 18(4): 312-20.
 • 15. Leonard B, Shuhaibar EL, Chen R. Nursing student perceptions of intraprofessional team education using high-fidelity simulation. Journal of Nursing Education. 2010; 49(11): 628-31.
 • 16. Ann Cordeau M. The lived experience of clinical simulation of novice nursing students. International Journal for Human Caring. 2010; 14(2): 8-14.
 • 17. Berndt J, Dinndorf-Hogenson G, Herheim R, Hoover C, Lanc N, Neuwirth J, et al. Collaborative classroom simulation (CCS): An innovative pedagogy using simulation in nursing education. Nurs Educ Perspect. 2015; 36(6): 401-2.
 • 18. Johansson P, Petersson G, Saveman B-I, Nilsson G. Experience of mobile devices in nursing practice. Vård i Norden. 2012; 32(4): 50-4.
 • 19. Tsai PF, Kitch S, Beck C, Jakobs T, Rettiganti M, Jordan K, et al. Using an interactive video simulator to improve certified nursing assistants’ dressing assistance and nursing home residents’ dressing performance: A pilot study. Comput Inform Nurs. 2018; 36(4): 183-92.
 • 20. Fairén G, Marta F, Mariona MA. Virtual reality to teach anatomy. In: Jordi I, editor. Annual Conference of the European Association for Computer Graphics; 2017; Barcelona. Lyon: European Association for Computer Graphics (Eurographics) Education Papers; 2017. p. 51-8.
 • 21. Dreesmann N. Virtual Reality check: Are you ready? Journal of Gerontological Nursing. 2018; 44(3): 3-4.
 • 22. Vidal VL, Ohaeri BM, John P, Helen D. Virtual reality and the traditional method for phlebotomy training among college of nursing students in Kuwait: Implications for nursing education and practice. Journal of Infusion Nursing. 2013; 36(5): 349-55.
 • 23. Chiang VCL, Choi TKS, Ching SSY, Leung KLK. Evaluation of a virtual reality based interactive simulator with haptic feedback for learning NGT placement. Journal of Problem-Based Learning. 2017; 4(1): 25-34.
 • 24. Ferguson C, Davidson PM, Scott PJ, Jackson D, Hickman LD. Augmented reality, virtual reality and gaming: An integral part of nursing. Contemporary Nursing. 2015; 51(1): 1-4.
 • 25. Vaughn J, Lister M, Shaw RJ. Piloting augmented reality technology to enhance realism in clinical simulation. Comput Inform Nurs. 2016; 34(9): 402-5.
 • 26. Carlson KJ, Gagnon DJ. Augmented reality integrated simulation education in health care. Clinical Simulation in Nursing. 2016; 12(4): 123-7.
 • 27. Aebersold M, Voepel-Lewis T, Cherara L, Weber M, Khouri C, Levine R, et al. Interactive anatomy-augmented virtual simulation training. Clinical Simulation in Nursing. 2018; 15(1): 34-41.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8243-1669
Yazar: Merdiye ŞENDİR
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0722-589X
Yazar: Hamiyet KIZIL (Sorumlu Yazar)
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mayıs 2019

Bibtex @derleme { duzcesbed442793, journal = {Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-443X}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {86 - 90}, doi = {10.33631/duzcesbed.442793}, title = {Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR}, key = {cite}, author = {ŞENDİR, Merdiye and KIZIL, Hamiyet} }
APA ŞENDİR, M , KIZIL, H . (2019). Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 86-90 . DOI: 10.33631/duzcesbed.442793
MLA ŞENDİR, M , KIZIL, H . "Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 86-90 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzcesbed/issue/44468/442793>
Chicago ŞENDİR, M , KIZIL, H . "Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2019 ): 86-90
RIS TY - JOUR T1 - Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR AU - Merdiye ŞENDİR , Hamiyet KIZIL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33631/duzcesbed.442793 DO - 10.33631/duzcesbed.442793 T2 - Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 86 EP - 90 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-443X M3 - doi: 10.33631/duzcesbed.442793 UR - https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR %A Merdiye ŞENDİR , Hamiyet KIZIL %T Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR %D 2019 %J Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2146-443X %V 9 %N 2 %R doi: 10.33631/duzcesbed.442793 %U 10.33631/duzcesbed.442793
ISNAD ŞENDİR, Merdiye , KIZIL, Hamiyet . "Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Mayıs 2019): 86-90 . https://doi.org/10.33631/duzcesbed.442793
AMA ŞENDİR M , KIZIL H . Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2019; 9(2): 86-90.
Vancouver ŞENDİR M , KIZIL H . Nazogastrik Tüp Uygulama Öğretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: NAZO-AR. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 9(2): 90-86.