Amaç ve Kapsam

Türkiye’deki iletişim ortamlarının, sorunlarının ve uygulamalarının anlaşılmasına ve geliştirilmesine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sağlamak ve iletişim alanındaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmaktır. Bu gelişimin doğal bir sonucu olarak, ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranmak ve atıf almak da yine dergimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Dergimizin çalışma alanı olan konularda önemli bir boşluğu dolduracağı ve siz değerli araştırmacıların gerek görüş ve önerileri, gerekse makale katkıları sayesinde büyüyeceği inancındayız.

 Dergide iletişim alanındaki çalışmaların yanı sıra yönetim, siyaset bilimi, pazarlama, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi iletişimle ilişkili tüm sosyal bilim dallarındaki bilimsel, özgün ve nitelikli Türkçe ve İngilizce makalelere, kitap tanıtımlarına ve eleştirilerine, makale eleştirileri ile örnek olay çalışmalarına da yer verilecektir.


DERGİ HAKKINDA

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi 2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Kısa Adı E-KİAD olan Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi 2019 yılına kadar www.iletisimarastirmaları.com adlı web sitesi üzerinde faaliyetlerini yürütmüştür. 2019 yılından itibaren https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-kiad  üzerinden akademik faaliyetleri yürütmektedir.
Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Karadeniz teknik üniversitesinden ayrılmış ve yeni bir üniversite olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu süreçte E-Kiad dergisi, iletişim fakültesi ile birlikte Trabzon Üniversitesi bünyesinde devam etmektedir. Yayıncı kuruluş Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak ifade edilmekte, yapılan sözleşmeler ile derginin tüm hakları Trabzon Üniversitesi adına Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesindedir.


Dergi yöntem bilim açısından zenginlik ve çeşitlilik ilkelerine açık olup, yazılarda kullanılan yöntem  “çalışmanın amacına uygunluk” çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda, araştırmaya ve kurama dayalı makaleler ve iletişimle ilgili sosyal bilim dallarındaki çalışmaların her türlü kuram ve yöntem sorunlarına yer veren makaleler dergide yayınlanabilir.

 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir. Danışma ve Hakem Kurulu’nda Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden alanında uzman değerli öğretim üyeleri görev almaktadır. Derginin hakem kurulunda ayrıca yer almak isteyenlerin dergi adresindeki Danışma/Hakem Kuruluna Katılma İsteği Formunu eksiksiz biçimde doldurup imzaladıktan sonra dergimize posta ya da e-posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 Dergiye gönderilen makaleler içerik ve biçim açısından incelendikten sonra yazarın kimliğini bilmeyen hakemlerce değerlendirilir. Dergiye makale gönderilmesi ile hakem değerlendirme sürecinin tamamlanarak yazara geri dönülmesi en çok iki ay sürecektir. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Son Güncelleme Zamanı: 10.05.2024 16:00:08