İntihal Engelleme

Dergimize gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce Ithenticate, Turnitin  ya da Urkund programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir. Benzerlik oranı olarak üst sınır %15'dir.

Benzerlik raporunun %15'den yüksek çıkması durumunda makale:

1- Editör tarafından düzenleme için yazara gönderilebilir.

2- Editör tarafından red işlemi gerçekleştirilebilir.

3- Değerlendirilmek üzere yayın kuruluna gönderilebilir.

Son Güncelleme Zamanı: 29.05.2021 12:29:21