Cilt: 8 Sayı: 1, 20.12.2022

Yıl: 2022

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç(3) kez Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Dergi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Dergide maliye, iktisat, iş ekonomisi ve ekonometri gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazara Rehberi'nde detaylı açıklama sunulmuştur).
  2. Yazı dosyası Microsoft Word doküman dosya biçimindedir.
  3. Yazı dosyası Microsoft Word doküman dosya biçimindedir.
  4. Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olrak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Çalışmanızın dergide yayınlanması için uygun olması gereken şablonu BURADAN indirebilirsiniz.

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ekonomi alanında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yılda dört sayı yayınlanan, çift taraflı kör hakemlik sistemini uygulayan, ücretsiz, Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayınlayan bilimsel bir dergidir. Çalışmaların öncelikle intihal taraması yapılmaktadır.

Yazarlar çalışmalarını, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi yayın etiğine ve dergi kapsamına uygun olarak, American Psychological Association (APA)(7.Edisyon) atıf sistemine çerçevesinde hazırlamalıdır. Benzerlik oranı %25’in üzerinde olan çalışmalar ön değerlendirme aşamasında reddedilmekte veya yazara iade edilerek çalışmayı tekrardan gözden geçirmesi talep edilmektedir. Telif Hakkı Formunu ıslak imzalı olarak ve Etik Kurul Beyan Formu gereken çalışmalar için ilgili formlar, ön değerlendirme öncesinde yazarlar tarafından dergi sistemine yüklenmelidir.

Bu derginin her türlü yayım ve telif hakkı Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi’ne aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre, fotokopi, dijital ve benzeri yöntemlerle herhangi bir bölümü veya tamamı Dergi Sahibinin veya Yayın Kurulu Başkanının izni olmadan basılamaz ve çoğaltılamaz. Bilimsel etik kurallarına uygun olmayan alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanan makalelerin fikri sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergimize gönderilen makalelerin yayınlanma sürecinde ve yayınlanmasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir.