Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Presence of Intestinal Parasites in Patients Applying to Derik State Hospital

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 8, 30.06.2022

Öz

This study was conducted to investigate the presence of intestinal parasites in patients applying to Mardin Derik State Hospital. The study was carried out at Derik State Hospital and Van Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine Parasitology Research Laboratory between 17.10.2020-30.11.2021. A total of 300 people, including 150 children (75 girls, 75 boys), 150 adults (75 women, 75 men) who applied to Derik State Hospital, were included in the study. Stool samples were evaluated by native-Lugol, formol-ethyl acetate concentration and modified acid-fast staining methods. Intestinal parasites were found in 19 (12.7%) of 150 girls/women and 18 (12%) of 150 men, 37 (12.3%) of a total of 300 patients included in this study. Blastocystis spp. (8.3%) was the parasite with the highest rate in our study. In addition, Giardia intestinalis (1.3%), Enterobius vermicularis (0.3%; in stool) and Hymenolepis nana (0.3%) were also detected. Considering the prevalence of parasites by age groups, intestinal parasites were found at a higher rate in adults (16.7%) than in children (8%), and there was a statistically significant difference (p= 0.021) between age groups in terms of parasite positivity. Parasite positivity was higher in boys (10.7%) than girls (5.3%) in the pediatric age group, and higher in women (20%) than men (13.3%) in the adult age group. As a result, the diversity of intestinal parasites was found to be low and the frequency was low in patients who applied to Derik State Hospital, representing Derik district of Mardin, since our study was conducted during the Covid-19 pandemic, when contact was reduced and hygiene rules were observed much more. Although the results of our study give an idea about the frequency of intestinal parasites in the district, more comprehensive studies are needed to fully reveal the prevalence of these parasites.

Kaynakça

 • Abd El Bagi, M. E., Sammak, B. M., Mohamed, A. E., Al Karawi, M. A., Al Shahed, M., & Al Thagafi, M. A. (2004). Gastrointestinal parasite infestation. Eur Radiol, 14, 116-131.
 • Altındiş, M., Aktepe, O., Çetinkaya, Z., Çiftçi, İ. H., Kıyıldı, N., & Akbıyık, E. (2004). Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde parazit saptanma oranları. Kocatepe Tıp Derg. 5(1), 29-32.
 • Alver, O., Özakın, C., & Töre, O. (2012). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2009-2010 yıllarında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg. 36, 17-22.
 • Alver, O. & Töre, O. (2006). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bağırsak parazit olgularının prevalansı ve dağılımı. Türkiye Parazitol Derg. 30, 296-301.
 • Arani, A. S., Alaghehbandan, R., Akhlaghi, L., Shahi, M., & Lari, A. R. (2008). Prevalence of intestinal parasites in a population in south of Tehran, Iran. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 50(3), 145-149.
 • Çetin, E. T., Anğ, Ö., & Töreci, K. (1995). Tıbbi Parazitoloji. İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi.
 • Çiçek, A. Ç., Direkel, Ş., Gündoğdu, D. U., Ertürk, A., & Sarı, A. (2013). Rize ilinde Üniversite ve Devlet Hastanelerine başvuran hastalarda görülen bağırsak parazitlerinin dağılımı. Int J Basic Clin Med, 1(2), 78-82.
 • Değerli, S., Özçelik, S., & Çeliksöz, A. (2005). Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 29(2), 116-119.
 • Korkmaz, M. & Ok, Ü. Z. (Ed.). (2011). Parazitolojide laboratuvar. İzmir: Meta Basım.
 • Kuzey, A. (2009). Yaşları 07-65 arasındaki kişilerin bağırsak parazitleri yönünden araştırılması. [Yüksek Lisans tezi]. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Özcel, M. A., Özbel, Y., & Ak, M. (2007). Özcel’in tıbbi parazit hastalıkları. İzmir: Meta Basım.
 • Öncel, K. (2018). Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 tarihleri arasında incelenen dışkı örneklerindeki parazit dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 42(1), 20-7.
 • Polat, E., Özdemir, S., & Sirekbasan, S. (2020). İstanbul’da bir üniversite hastanesine başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı: Yedi yıllık retrospektif analiz. Türkiye Parazitol Derg, 44(3), 139-142.
 • Satoskar, A. R., Simon, G., Hotez, P. J., & Tsuji, M. (2009). Medical parasitology. USA: Landes Bioscience.
 • Usluca, S., Yalçın, G., Över, L., Tuncay, S., Şahin, S., İnceboz, T., & Aksoy, Ü. (2006). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2003-2004 yılları arasında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 30(4), 308-312.
 • Yılmaz, H., Cesur, Y., Özkaya, E., Gödekmerdan, A., & Gül, A. (1997). Distribution of intestinal parasites 0-13 years old children admitted to Parasitology Laboratory of School of Medicine, Yüzüncü Yıl University. Turkiye Parositol Derg. 21, 387-390.
 • Yılmaz, H., Taş-Cengiz, Z., Ceylan, A., & Ekici A. (2012). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına 2009 yılında başvuran kişilerde bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 36, 105-108.
 • Yula, E., Deveci, Ö., İnci, M., & Tekin, A. (2011). Bir devlet hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu. Klin D Araş Derg, 2, 74-79.

Derik Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda İntestinal Parazitlerin Varlığının Araştırılması

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 8, 30.06.2022

Öz

Bu çalışma Mardin Derik Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalarda, intestinal parazitlerin varlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma 17.10.2020-30.11.2021 tarihleri arasında Derik Devlet Hastanesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvarı’nda yürütülmüştür. Çalışmaya Derik Devlet Hastanesi’ne başvuran 150’si çocuk (75’i kız, 75’i erkek), 150’si erişkin (75’i kadın, 75’i erkek) olmak üzere toplam 300 kişi dahil edilmiştir. Dışkı örnekleri nativ-Lugol, formol-etil asetat yoğunlaştırma ve modifiye asit-fast boyama yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Bu çalışmaya dahil edilen 150 kız/kadının 19’unda (%12,7), 150 erkeğin 18’inde (%12) olmak üzere, toplam 300 hastanın 37’sinde (%12,3) bağırsak parazitine rastlanmıştır. Çalışmamızda en yüksek oranda belirlenen parazit Blastocystis spp. (%8,3) olmuştur. Ayrıca Giardia intestinalis (%1,3), Enterobius vermicularis (%0,3; dışkıda) ve Hymenolepis nana (%0,3) da belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre parazit görülme sıklığı dikkate alındığında erişkinlerde (%16,7), çocuklara göre (%8) daha yüksek oranda intestinal parazitlere rastlanmış ve parazit pozitifliği bakımından yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark (p= 0,021) bulunmuştur. Parazit pozitifliği çocuk yaş grubunda erkeklerde (%10,7) kızlardan (%5,3), erişkin yaş grubunda ise kadınlarda (%20) erkeklerden (%13,3) daha yüksek oranda belirlenmiştir. Sonuç olarak, çalışmamızın temasın azaldığı, hijyen kurallarına çok daha fazla uyulduğu Covid-19 pandemi sürecinde yapılması nedeniyle Mardin’in Derik ilçesini temsilen Derik Devlet Hastanesine başvuran hastalarda intestinal parazit çeşitliliği az, sıklığı düşük oranda bulunmuştur. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar ilçedeki intestinal parazit sıklığı ile ilgili olarak bir fikir vermekle beraber bu parazitlerin prevalansının tam olarak ortaya konulması için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır.

Kaynakça

 • Abd El Bagi, M. E., Sammak, B. M., Mohamed, A. E., Al Karawi, M. A., Al Shahed, M., & Al Thagafi, M. A. (2004). Gastrointestinal parasite infestation. Eur Radiol, 14, 116-131.
 • Altındiş, M., Aktepe, O., Çetinkaya, Z., Çiftçi, İ. H., Kıyıldı, N., & Akbıyık, E. (2004). Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde parazit saptanma oranları. Kocatepe Tıp Derg. 5(1), 29-32.
 • Alver, O., Özakın, C., & Töre, O. (2012). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2009-2010 yıllarında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg. 36, 17-22.
 • Alver, O. & Töre, O. (2006). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bağırsak parazit olgularının prevalansı ve dağılımı. Türkiye Parazitol Derg. 30, 296-301.
 • Arani, A. S., Alaghehbandan, R., Akhlaghi, L., Shahi, M., & Lari, A. R. (2008). Prevalence of intestinal parasites in a population in south of Tehran, Iran. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 50(3), 145-149.
 • Çetin, E. T., Anğ, Ö., & Töreci, K. (1995). Tıbbi Parazitoloji. İstanbul: İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi.
 • Çiçek, A. Ç., Direkel, Ş., Gündoğdu, D. U., Ertürk, A., & Sarı, A. (2013). Rize ilinde Üniversite ve Devlet Hastanelerine başvuran hastalarda görülen bağırsak parazitlerinin dağılımı. Int J Basic Clin Med, 1(2), 78-82.
 • Değerli, S., Özçelik, S., & Çeliksöz, A. (2005). Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 29(2), 116-119.
 • Korkmaz, M. & Ok, Ü. Z. (Ed.). (2011). Parazitolojide laboratuvar. İzmir: Meta Basım.
 • Kuzey, A. (2009). Yaşları 07-65 arasındaki kişilerin bağırsak parazitleri yönünden araştırılması. [Yüksek Lisans tezi]. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Özcel, M. A., Özbel, Y., & Ak, M. (2007). Özcel’in tıbbi parazit hastalıkları. İzmir: Meta Basım.
 • Öncel, K. (2018). Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 tarihleri arasında incelenen dışkı örneklerindeki parazit dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 42(1), 20-7.
 • Polat, E., Özdemir, S., & Sirekbasan, S. (2020). İstanbul’da bir üniversite hastanesine başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımı: Yedi yıllık retrospektif analiz. Türkiye Parazitol Derg, 44(3), 139-142.
 • Satoskar, A. R., Simon, G., Hotez, P. J., & Tsuji, M. (2009). Medical parasitology. USA: Landes Bioscience.
 • Usluca, S., Yalçın, G., Över, L., Tuncay, S., Şahin, S., İnceboz, T., & Aksoy, Ü. (2006). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 2003-2004 yılları arasında saptanan bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 30(4), 308-312.
 • Yılmaz, H., Cesur, Y., Özkaya, E., Gödekmerdan, A., & Gül, A. (1997). Distribution of intestinal parasites 0-13 years old children admitted to Parasitology Laboratory of School of Medicine, Yüzüncü Yıl University. Turkiye Parositol Derg. 21, 387-390.
 • Yılmaz, H., Taş-Cengiz, Z., Ceylan, A., & Ekici A. (2012). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına 2009 yılında başvuran kişilerde bağırsak parazitlerinin dağılımı. Türkiye Parazitol Derg, 36, 105-108.
 • Yula, E., Deveci, Ö., İnci, M., & Tekin, A. (2011). Bir devlet hastanesinde intestinal parazit dağılımı ve etiyolojik analiz raporu. Klin D Araş Derg, 2, 74-79.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sema ERGEZEN ALAS Bu kişi benim
MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ
0000-0002-1400-6978
Türkiye


Zeynep TAŞ CENGİZ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5247-5644
Türkiye


Hasan YILMAZ Bu kişi benim
MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ
0000-0001-6947-4499
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ergezen Alas, S. , Taş Cengiz, Z. & Yılmaz, H. (2022). Derik Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda İntestinal Parazitlerin Varlığının Araştırılması . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 1-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebshealth/issue/71022/1138284

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.