Olgu Sunumu
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tiroidde Nadiren İzlenen Bir Malignite: Böbreğin Berrak Renal Hücreli Karsinom Metastazı

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 2, 57 - 61, 01.10.2022

Öz

Amaç: Malignitelerde tiroid bezine metastaz nadir olup, tiroid nodülleri içinde sıklığı % 1’den azdır. Diğer kanserlerde olduğu gibi, böbreğin berrak renal hücreli karsinomu (BRHK) da tiroid bezine metastaz yapabilir. BRHK’nın tiroid bezine metastazı, genellikle BRHK tanısı konduktan yıllar sonra meydana gelebilir. Olgu: Altmışaltı yaşında erkek 2009 senesinde BRHK sol nefrektomi yapılmış. Takiplerinde 2011 yılında boyunda kitle saptanması nedeni ile total tiroidektomi yapılmış. Adjuvan tedavi olarak iki sene interferon (IFN) uygulanmış. Remisyona giren hastanın Nisan 2019 senesinde yapılan pozitron emisyon tomografide (PET) sol akciğer medio-bazalde standartlaştırılmış alım değeri (standardized uptake value-SUV) 2.05 olan 13 mm’lik nodül saptanmış ve wedge rezeksiyon ile kitle alınmış. Patolojik incelemede BBHK metastazı saptanmış. Sunitinib tedavisi başlanan hastada grade 3 ishal gelişmesi nedeniyle tedavi değişikliği yapılarak nivolumab tedavisine geçilmiş. Tam yanıt elde edilen hasta halen poliklinik takipleri altındadır. Sonuç: BRHK'nın tiroid bezine metastazı nadir karşılaşılan bir durum olup, sıklıkla nefrektomiden sonra ağrısız, hızlı büyüyen servikal kitle şeklinde karşımıza gelir. Günümüzde BRHK tedavisinde sunitinib, pazopanib, sorafenib gibi tirozin kinaz inhibitörleri, everolimus ve temsirolimus gibi M-TOR inhibitörleri ve ipilimumab, pembrolizumab ve benzeri immun check-point inhibitörleri kullanılmaktadır. Bizim vakamızda olduğu gibi, BBHK tanısı konduktan çok uzun zaman sonra da metastaz görülebileceği için bu hastaların düzenli takip edilmesi gerekmektedir.

Kaynakça

 • Arasaratnam, M., Gurney, H. (2018). Nivolumab in the treatment of advanced renal cell carcinoma. Future Oncology, 14(17), 1679-1689.
 • Atzpodien, J., Kirchner, H., & Poliwoda, H. (1996). Interleukin-2-haltige ambulante Therapie des metastasierenden Nierenzellkarzinoms [Interleukin 2 based ambulatory therapy of metastatic renal cell carcinoma]. Medizinische Klinik (Munich, Germany: 1983), 91 Suppl 3, 38–43.
 • Budczies, J., von Winterfeld, M., Klauschen, F., Bockmayr, M., Lennerz, J. K., Denkert, C, et. al. (2015). The landscape of metastatic progression patterns across major human cancers. Oncotarget. 6(1), 570-583.
 • Chung, A. Y., Tran, T. B., Brumund, K. T., Weisman, R. A., & Bouvet, M. (2012). Metastases to the thyroid: a review of the literature from the last decade. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association, 22(3), 258–268. https://doi.org/10.1089/thy.2010.0154
 • Escudier, B., Porta, C., Schmidinger, M., Rioux-Leclercq, N., Bex, A., Khoo, V., et al. (2019). Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology: Official Journal of the European Society for Medical Oncology, 30(5), 706-720.
 • HooKim, K., Gaitor, J., Lin, O., & Reid, M. D. (2015). Secondary tumors involving the thyroid gland: A multi-institutional analysis of 28 cases diagnosed on fine-needle aspiration. Diagnostic Cytopathology, 43(11), 904-911.
 • Kaliszewski, K., Szkudlarek, D., Kasperczak, M., & Nowak, Ł. (2019). Clear cell renal carcinoma metastasis mimicking primary thyroid tumor. Polish Archives of Internal Medicine, 129(3), 211-214.
 • Khaddour, K., Marernych, N., Ward, W. L., Liu, J., Pappa, T. (2019). Characteristics of clear cell renal cell carcinoma metastases to the thyroid gland: A systematic review. World Journal of Clinical Cases, 7(21), 3474-3485.
 • Lam, J. S., Leppert, J. T., Figlin, R. A., & Belldegrun, A. S. (2005). Surveillance following radical or partial nephrectomy for renal cell carcinoma. Current Urology Reports, 6(1), 7–18. https://doi.org/10.1007/s11934-005-0062-x

A Rare Malignancy in The Thyroid Gland: Metastasis of Clear Cell Renal Cell Carcinoma

Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 2, 57 - 61, 01.10.2022

Öz

Aim: Metastasis to the thyroid gland is rarely encountered clinical condition. The frequency is less than 1%. Clear cell renal cell carcinoma (CRCC) with breast, skin and stomach cancer are the tumors which metastasize to the thyroid. Case report: 66 years old patient has been diagnosed CRCC following left nephrectomy in year 2009. He has been total thyroidectomy following detection of mass in his thyroid in 2011. Pathology of the thyroid were RCCC. He has been treated with interferon for 2 years. His PET scan detected pulmonary nodule on the left lung mediobasal segment with standardized uptake value (SUV) 2.05 and 13 mm. Than wedge resection was performed. Pathology is also CRCC metastases. Sunitinib was started for recurrent tumour. Because of grade 3 diarrhea secondary to sunitinib nivolumab was started. He is disease free with nivolumab up to now. Result: Thyroid metastase of CRCC appears as painless rapidly growing neck mass following nephrectomy. Before targeted therapies interferon and interleukine were the biochemical agents used in chemotreatment of this tumor. But tyrosine kinase inhibitors like sunitinib, pazopanib, sorafenib and M-TOR inhibitors like everolimus, temsirolimus are used in the treatment of CRCC. Patients intolerant to these molecules check point inhibitors like nivolumab, ipilimumab and pembrolizumab are used. This case warns us that CRCC should be followed up regularly and that metastasis may be observed in very late period.

Kaynakça

 • Arasaratnam, M., Gurney, H. (2018). Nivolumab in the treatment of advanced renal cell carcinoma. Future Oncology, 14(17), 1679-1689.
 • Atzpodien, J., Kirchner, H., & Poliwoda, H. (1996). Interleukin-2-haltige ambulante Therapie des metastasierenden Nierenzellkarzinoms [Interleukin 2 based ambulatory therapy of metastatic renal cell carcinoma]. Medizinische Klinik (Munich, Germany: 1983), 91 Suppl 3, 38–43.
 • Budczies, J., von Winterfeld, M., Klauschen, F., Bockmayr, M., Lennerz, J. K., Denkert, C, et. al. (2015). The landscape of metastatic progression patterns across major human cancers. Oncotarget. 6(1), 570-583.
 • Chung, A. Y., Tran, T. B., Brumund, K. T., Weisman, R. A., & Bouvet, M. (2012). Metastases to the thyroid: a review of the literature from the last decade. Thyroid: Official Journal of the American Thyroid Association, 22(3), 258–268. https://doi.org/10.1089/thy.2010.0154
 • Escudier, B., Porta, C., Schmidinger, M., Rioux-Leclercq, N., Bex, A., Khoo, V., et al. (2019). Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology: Official Journal of the European Society for Medical Oncology, 30(5), 706-720.
 • HooKim, K., Gaitor, J., Lin, O., & Reid, M. D. (2015). Secondary tumors involving the thyroid gland: A multi-institutional analysis of 28 cases diagnosed on fine-needle aspiration. Diagnostic Cytopathology, 43(11), 904-911.
 • Kaliszewski, K., Szkudlarek, D., Kasperczak, M., & Nowak, Ł. (2019). Clear cell renal carcinoma metastasis mimicking primary thyroid tumor. Polish Archives of Internal Medicine, 129(3), 211-214.
 • Khaddour, K., Marernych, N., Ward, W. L., Liu, J., Pappa, T. (2019). Characteristics of clear cell renal cell carcinoma metastases to the thyroid gland: A systematic review. World Journal of Clinical Cases, 7(21), 3474-3485.
 • Lam, J. S., Leppert, J. T., Figlin, R. A., & Belldegrun, A. S. (2005). Surveillance following radical or partial nephrectomy for renal cell carcinoma. Current Urology Reports, 6(1), 7–18. https://doi.org/10.1007/s11934-005-0062-x

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Olgu Sunumu
Yazarlar

Oguz DİKBAS>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0001-9875-6065
Türkiye


Aslıhan ALPASLAN>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, PATOLOJİ ANABİLİM DALI
0000-0002-3629-0906
Türkiye


Neslihan ÖZYURT>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0002-1404-8983
Türkiye


Süleyman BAYLAN> (Sorumlu Yazar)
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
0000-0003-3605-883X
Türkiye


Gülname FINDIK GÜVENDİ>
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı
0000-0001-9370-4880
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Dikbas, O. , Alpaslan, A. , Özyurt, N. , Baylan, S. & Fındık Güvendi, G. (2022). Tiroidde Nadiren İzlenen Bir Malignite: Böbreğin Berrak Renal Hücreli Karsinom Metastazı . Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi , 1 (2) , 57-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ebshealth/issue/72764/1164366

Doğu Karadeniz Sağlık Bilimleri Dergisi - EBSHealth
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi © 2022

ebshealth@giresun.edu.tr

EBSHealth açık erişim politikasıyla yayın yapan bilimsel ve hakemli bir dergidir.