Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 115 - 135 2019-06-30

Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması
The Role of Effective Communıcatıon in Vision Development: A Case Study

Öznur YAVAN TEMİZKAN [1] , Abdullah KARAKAYA [2] , Fatma SAĞLAM AĞCA [3]


Bu çalışma Karabük Üniversitesinde lisansüstü öğretim gören öğrencilerin üniversite vizyon geliştirme sürecine katılmalarında etkili iletişimin rolünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda konu ile ilgili kaynakların taranmasını içeren literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. İkinci kısımda ise Karabük Üniversitesine yönelik uygulamalı bir çalışma yapılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında yüz yüze anket yöntemi ile elde edilen veriler; sayı ve yüzde, Crombach’s Alpha, One Sample t Test ve Regresyon Testi istatistikleri ile analiz edilmiştir. Sonuçlar lisansüstü öğrencilerin enstitünün vizyon geliştirmesine katkı sağladıklarını, enstitü vizyon geliştirmesinde kendilerini etkin bulduklarını, enstitülerin ve üniversite yönetiminin vizyon geliştirmesini yeterli bulmadıklarını, enstitü iletişim sisteminin yetersiz olduğunu ve iletişim teknolojilerinin istenilen düzeyde kullanılmadığını göstermektedir. Enstitülerin vizyon geliştirme sürecinde, iletişim süreçlerini daha etkin kullanarak öğrenci odaklı, katılımcı ve güncel yönetim anlayışlarına uygun stratejiler izlemeleri yararlı olabilir. Gerek öğrenciler gerekse enstitü yöneticileri, karşılıklı olarak olumsuz önyargılardan arınarak, güven çerçevesinde, uyumlu biçimde çalışarak ortak başarıya ulaşabilirler.      

This study aims to measure the role of effective communication in the participation of postgraduate students in the university vision development process in Karabük University. The study consists of two parts. In the first part, a literature review including the screening of the related sources was carried out. In the second part, a practical study was conducted for Karabük University. In the application part of the study, the data obtained by face-to-face survey method was analyzed by Crombach's Alpha, One Sample t Test and Regression Test statistics. The results show that graduate students contribute to the development of the vision of the institute, that they found themselves effective in the vision development of the institute, that the institutes and university management did not find the vision sufficient, the institute communication system was insufficient and the communication technologies were not used at the desired level. In the process of vision development of the institutes, it may be useful to use strategies more effectively and follow strategies that are appropriate for student oriented, participatory and up-to-date management approaches. Both the students and the institute managers can achieve mutual success by working in harmony in the framework of trust, freeing them from negative prejudices.

 • Atak, M. (2005). Örgütlerde Resmi Olmayan İletişimin Yeri ve Önemi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Cilt:2 Sayı:2 ss. 60-62
 • Çetin, C. (1997). Vizyon Geliştirme, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, C.XII S.1-2 174
 • Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:19 No:2, ss. 567.
 • Çiftçioğlu Aydemir, B.A. (2010). İşletmelerde Hedef Belirleme Ve Etkili İletişimde Nlp. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi (8:1)99.
 • Güllüoğlu, Ö. (2011). Örgütsel İletişim (İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık). Eğitim Kitabevi. Ss: 43.
 • Karaçor, S. ve Şahin A. (2004). Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri Ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. ss. .100-101.
 • Ramazanoğlu, F. & Bahçeci, B.(2006). Örgütlerde Vizyon Ve Misyon Kavramı, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları. ss. 53-54.
 • Sancak, K. & Yılmaz, N. (2018). Vision Change and Foreign Supports in Turkey's Foreign Policy. The Journal of International Scientific Researches, 3(2), ss. 123-131.
 • Seçer, İ. (2017) SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi Analiz ve Raporlaştırma, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Şahin, S. ve Aral, N. (2012). Aile İçi İletişim, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3) sy.56.
 • Taşpınar, S. (2015). Belediyelerde Vizyon Yönetimi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss. 44-149.
 • Özer, M.A. (2009). Vizyondan Misyona Örgütsel Gelecek Tasarımı, Çerçeve Dergisi, Ss: 70.
 • Yüksel, İ. (2005). İletişimin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir İşletmede Yapılan Görgül Çalışma, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(2). Ss: 296.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2051-0417
Yazar: Öznur YAVAN TEMİZKAN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2051-0417
Yazar: Abdullah KARAKAYA
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2051-0417
Yazar: Fatma SAĞLAM AĞCA
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { econder577357, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {hayrettinkeskingoz@gmail.com}, publisher = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {115 - 135}, doi = {10.35342/econder.577357}, title = {Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması}, key = {cite}, author = {Yavan Temizkan, Öznur and Karakaya, Abdullah and Sağlam Ağca, Fatma} }
APA Yavan Temizkan, Ö , Karakaya, A , Sağlam Ağca, F . (2019). Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması . Econder International Academic Journal , 3 (1) , 115-135 . DOI: 10.35342/econder.577357
MLA Yavan Temizkan, Ö , Karakaya, A , Sağlam Ağca, F . "Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması" . Econder International Academic Journal 3 (2019 ): 115-135 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/econder/issue/44574/577357>
Chicago Yavan Temizkan, Ö , Karakaya, A , Sağlam Ağca, F . "Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması". Econder International Academic Journal 3 (2019 ): 115-135
RIS TY - JOUR T1 - Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması AU - Öznur Yavan Temizkan , Abdullah Karakaya , Fatma Sağlam Ağca Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35342/econder.577357 DO - 10.35342/econder.577357 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 135 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.577357 UR - https://doi.org/10.35342/econder.577357 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Econder Uluslararası Akademik Dergi Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması %A Öznur Yavan Temizkan , Abdullah Karakaya , Fatma Sağlam Ağca %T Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması %D 2019 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 3 %N 1 %R doi: 10.35342/econder.577357 %U 10.35342/econder.577357
ISNAD Yavan Temizkan, Öznur , Karakaya, Abdullah , Sağlam Ağca, Fatma . "Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması". Econder International Academic Journal 3 / 1 (Haziran 2019): 115-135 . https://doi.org/10.35342/econder.577357
AMA Yavan Temizkan Ö , Karakaya A , Sağlam Ağca F . Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması. Econder. 2019; 3(1): 115-135.
Vancouver Yavan Temizkan Ö , Karakaya A , Sağlam Ağca F . Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması. Econder International Academic Journal. 2019; 3(1): 115-135.
IEEE Ö. Yavan Temizkan , A. Karakaya ve F. Sağlam Ağca , "Vizyon Geliştirmede Etkili İletişimin Rolü: Bir Alan Çalışması", Econder International Academic Journal, c. 3, sayı. 1, ss. 115-135, Haz. 2019, doi:10.35342/econder.577357