Yıl 2019, Cilt 35 , Sayı 2, Sayfalar 85 - 92 2019-09-13

Nursing Care Plan Prepared According to Roy Adaptation Model for a Woman Who Had Stillbirth
PERİNATAL KAYIP YAŞAYAN KADINA YÖNELİK ROY UYUM MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN HEMŞİRELİK BAKIM PLANI

İlknur YEŞİLÇINAR [1] , Gamze ACAVUT [2] , Eda ŞAHİN [3]


Nursing profession is a health discipline based on theoretical framework where theoretical knowledge and practice are combined. The nursing care based on theories and models is a guide in the relationship between human and health. In addition, the use of the model is important for the systematization of nursing care. Roy Adaptation Model is frequently used in nursing care, which is effective in ensuring the adaptation of the individual and can be used easily. This model was used to evaluate the adaptation of a woman who experienced perinatal loss in the 23rd gestational weeks of her pregnancy to her new condition and to provide supportive care. Patient data evaluated in physiological field, self-concept field, role function area, interdependence and care plan has been prepared with NANDA-I diagnostic system.

Özet:Hemşirelik mesleği teorik bilgi ve uygulamanın birleştiği, kuramsal çerçeveye dayalı bir sağlık disiplinidir. Kuram ve modellere dayalı olarak sunulan hemşirelik bakımı insan-sağlık ilişkisinde yol göstericidir. Ayrıca model kullanımı hemşirelik bakımının sistematize edilmesi açısından önemlidir. “Roy Uyum Modeli” hemşirelik bakımında sık kullanılan, bireyin uyumunun sağlanmasında etkili olan ve kolay kullanılabilen bir modeldir. Gebeliğinin 23. haftasında perinatal kayıp yaşayan bir kadının, yeni durumuna uyumunun değerlendirilmesi ve destekleyici bakım verilmesi amacıyla bu model kullanılmıştır. Hastanın verileri; fizyolojik alan, benlik kavramı alanı, rol fonksiyon alanı, karşılıklı bağlılık alanı çerçevesinde ele alınmıştır ve NANDA-I tanılama sistemi ile bakım planı hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler:   Roy Uyum Modeli, NANDA-I, Ölü Doğum, Hemşirelik

Destekleyen kurumlar: Yok.

Kaynakça:Birol, L. (2004). Hemşirelik Süreci, İzmir: Bozkaya Matbacılık. 7. Baskı. Syf: 78–82.

Erol Ursavas, F., Karayurt, Ö., & Iseri, Ö. (2014). Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model in a Patient Undergoing Breast Conserving Surgery for Breast Cancer. The Journal of Breast Health, 10(3), 134–140. https://doi.org/10.5152/tjbh.2014.1910

Ilkaz, N., Taştan, S., & İyigün, E. (2018). İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın Roy’ Un Adaptasyon Modeli’ Ne Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34(3), 169–178. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/606519

İsbir, G., & Mete, S. (2009). Hemşirelik Bakımında Model Kullanımına Bir Örnek: Bulantı Kusma Sorunu Olan Bir Gebenin Roy Uyum Modeline Göre İncelenmesi Gözde. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(2), 75–86.

Masters, K. (2015). Nursing Theories: A Framework For Professional Practice. Chapter 10. Roy Adaptation Model: Sister Callista Roy. E-books.(https://books.google.com.tr/books?id=sd0-BAAAQBAJ&pg=PR6&dq=1.%09Nursing+Theories:+A+Framework+For+Professional+Practice&hl=tr&sa=X&ei=WXIiVZv_JMzsaP7hgtAB&ved=0CBwQ6wEwAA#v=onepage&q=1.%09Nursing%20Theories%3A%20A%20Framework%20For%20Professional%20Practice&f=false)

Munoz, F. M., McMillan, M., Dellicour, S., Tila, M., Woods, C., Harper, D. M., … Bhange, S. (2016). Stillbirth: Case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. Vaccine, 34(49), 6057–6068. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.03.044

Özkaraman, A., Özer, S., Alpaslan, GB. (2012). Romatoid Artritli Bir Vakanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modelinin Kullanımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(3):237-246.

Pektekin, Ç. (2013). Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul: Medikal Sağlık ve Yayıncılık. Syf: 111-118.

Sert, E., Erkal, YA., Tuna, NO. (2014) Ebelikte Roy Adaptasyon Modeli’nin Antenatal Değerlendirmede Kullanımı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1147-1160.

Queensland Clinical Guidelines. (2013). Maternity and Neonatal Clinical Guideline: Neonatal hypoglycaemia. Retrieved from www.health.qld.gov.au/qcg

The Investigation and Treatment of Couples with Recurrent First-trimester and Second-trimester Miscarriage Green-top Guideline No. 17. (2011). Retrieved from https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_17.pdf

Turan Kavradım, S., Canlı Özer, Z. (2016). Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction. Journal of Cardiovascular Nursing, 7(1), 24–35. https://doi.org/10.5543/khd.2016.003

Ursavas, EF., Karayurt, Ö., İşeri, Ö. (2014). Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model in a Patient Undergoing Breast Conserving Surgery for Breast Cancer. The Journal of Breast Health, 10(3), 134-140.

Van Den Akker, O. B. (2011). The psychological and social consequences of miscarriage. Expert Review of Obstetrics and Gynecology. https://doi.org/10.1586/eog.11.14

Vicdan, A. K., & Karabacak, B. G. (2014). Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli, 6–8.

Vicdan, A. K., & Karabacak, B. G. (2016). Effect of Treatment Education Based on the Roy Adaptation Model on Adjustment of Hemodialysis Patients. Clinical Nurse Specialist, 30(4), E1–E13. https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000215

Yamazaki, A. (2010). Living With Stillborn Babies as Family Members: Japanese Women Who Experienced Intrauterine Fetal Death After 28 Weeks Gestation. https://doi.org/10.1080/07399332.2010.503289.

 • Birol, L. (2004). Hemşirelik Süreci, İzmir: Bozkaya Matbacılık. 7. Baskı. Syf: 78–82.
 • Erol Ursavas, F., Karayurt, Ö., & Iseri, Ö. (2014). Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model in a Patient Undergoing Breast Conserving Surgery for Breast Cancer. The Journal of Breast Health, 10(3), 134–140. https://doi.org/10.5152/tjbh.2014.1910
 • Ilkaz, N., Taştan, S., & İyigün, E. (2018). İleus Ön Tanısıyla İzlenen ve Kolostomi Açılan Hastanın Roy’ Un Adaptasyon Modeli’ Ne Göre Hazırlanan Hemşirelik Bakımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34(3), 169–178. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/606519.
 • İsbir, G., & Mete, S. (2009). Hemşirelik Bakımında Model Kullanımına Bir Örnek: Bulantı Kusma Sorunu Olan Bir Gebenin Roy Uyum Modeline Göre İncelenmesi Gözde. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 2(2), 75–86.
 • Masters, K. (2015). Nursing Theories: A Framework For Professional Practice. Chapter 10. Roy Adaptation Model: Sister Callista Roy. E-books.(https://books.google.com.tr/books?id=sd0-BAAAQBAJ&pg=PR6&dq=1.%09Nursing+Theories:+A+Framework+For+Professional+Practice&hl=tr&sa=X&ei=WXIiVZv_JMzsaP7hgtAB&ved=0CBwQ6wEwAA#v=onepage&q=1.%09Nursing%20Theories%3A%20A%20Framework%20For%20Professional%20Practice&f=false).
 • Munoz, F. M., McMillan, M., Dellicour, S., Tila, M., Woods, C., Harper, D. M., … Bhange, S. (2016). Stillbirth: Case definition and guidelines for data collection, analysis, and presentation of maternal immunization safety data. Vaccine, 34(49), 6057–6068. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2016.03.044.
 • Özkaraman, A., Özer, S., Alpaslan, GB. (2012). Romatoid Artritli Bir Vakanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modelinin Kullanımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 1(3):237-246.
 • Pektekin, Ç. (2013). Hemşirelik Felsefesi Kuramlar-Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar. İstanbul: Medikal Sağlık ve Yayıncılık. Syf: 111-118. Sert, E., Erkal, YA., Tuna, NO. (2014) Ebelikte Roy Adaptasyon Modeli’nin Antenatal Değerlendirmede Kullanımı, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4), 1147-1160.
 • Queensland Clinical Guidelines. (2013). Maternity and Neonatal Clinical Guideline: Neonatal hypoglycaemia. Retrieved from www.health.qld.gov.au/qcgThe Investigation and Treatment of Couples with Recurrent First-trimester and Second-trimester Miscarriage Green-top Guideline No. 17. (2011). Retrieved from https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg_17.pdf
 • Turan Kavradım, S., Canlı Özer, Z. (2016). Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model After Myocardial Infarction. Journal of Cardiovascular Nursing, 7(1), 24–35. https://doi.org/10.5543/khd.2016.003.
 • Ursavas, EF., Karayurt, Ö., İşeri, Ö. (2014). Nursing Approach Based on Roy Adaptation Model in a Patient Undergoing Breast Conserving Surgery for Breast Cancer. The Journal of Breast Health, 10(3), 134-140.
 • Van Den Akker, O. B. (2011). The psychological and social consequences of miscarriage. Expert Review of Obstetrics and Gynecology. https://doi.org/10.1586/eog.11.14.
 • Vicdan, A. K., & Karabacak, B. G. (2014). Hemşirelik Modellerinden: Roy Adaptasyon Modeli, 6–8.
 • Vicdan, A. K., & Karabacak, B. G. (2016). Effect of Treatment Education Based on the Roy Adaptation Model on Adjustment of Hemodialysis Patients. Clinical Nurse Specialist, 30(4), E1–E13. https://doi.org/10.1097/NUR.0000000000000215.
 • Yamazaki, A. (2010). Living With Stillborn Babies as Family Members: Japanese Women Who Experienced Intrauterine Fetal Death After 28 Weeks Gestation. https://doi.org/10.1080/07399332.2010.503289.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm olgu sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2864-4935
Yazar: İlknur YEŞİLÇINAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5493-128X
Yazar: Gamze ACAVUT
Kurum: ANKARA T.C. SB. SBÜ. GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9421-7689
Yazar: Eda ŞAHİN
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Mart 2019
Kabul Tarihi : 13 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 13 Eylül 2019

APA YEŞİLÇINAR, İ , ACAVUT, G , ŞAHİN, E . (2019). PERİNATAL KAYIP YAŞAYAN KADINA YÖNELİK ROY UYUM MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN HEMŞİRELİK BAKIM PLANI. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 85-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egehemsire/issue/48721/544990