Yıl 2019, Cilt 19 , Sayı 1, Sayfalar 27 - 36 2019-06-30

Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite

Tuğba ERDEM [1]


Belirli bir topluluğun üyelerini, diğer topluluk üyelerinden farklı hissettiren aidiyet duygusunu karşılayan etnik kimlik kavramı, 1950’lerden itibaren göçmen grupları işaret etmek amacıyla sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Göçmen grupların, bilhassa kendi göç olayını yaşamamış ancak aile tarihinde göç hikayesi olan sonraki kuşakların,  asimilasyona ve kültürleşmeye maruz kalmadan etnik varlıklarını ve etnik kimliklerini nasıl devam ettirecekleri, etnisite çalışmalarında üzerinde durulan temel konulardan biri olmuştur. Bu konuda çalışan önemli isimlerden biri olan Herbert Gans, 1979 yılında orataya attığı “Sembolik Etnisite” kavramı ile , etnik kültürel uygulamaların ve etnik organizasyonlara katılımın azalmasına rağmen etnik kimliğin entisitenin temeli haline geldiğini savunmuştur Sembolik etnisite kavramı yaygın olarak kabul görmüş bir kavram olsa da, Gans’ın bir toplumda sembolik etnisitenin varlığının tespiti,  gerçek bir etnisiteye işaret etmez ve sonraki kuşaklarda etnik devamlılık sağlanamaz yönündeki düşüncesi güncel çalışmalarda önemli eleştirilere tabi tutulmaktadır.

Etnisite, Etnik Kimlik, Göçmen, Herbert Gans
  • BARTH Fredrik (2001). Etnik Gruplar Ve Sınırları: Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizayonu, Çev: Ayhan Kaya, Seda Gürkan, İstanbul: Bağlam Yayınları. BİLGİN Nuri(1999). Kollektif Kimlik,İstanbul: Sistem Yayıncılık. BİLGİN Nuri (2007). Kimlik İnşası, İstanbul: Aşina Yayınları. BOZ Erdoğan (2010). Çerkes Etnik Kimliğinin Yeniden İnşasında Akarabalık, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. ERHAN Selahattin (1997). “Göç ve Kimlik”, II.Ulusal Sosyoloji Kongresi : Toplum ve Göç, T.C Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara. ERİKSEN Thomas Hylannd (2004). Etnisite ve Milliyetçilik Antropolojik Bir Bakış, İstanbul:Avesta Yayınları. FENTON Steve (2001). Etnisite Irkçılık Sınıf Ve Kültür, Çev: Nihat Şad, Ankara:Phoenix Yayınevi. GANS Herbert J.(1979) . “Symblolic Ethnicity the Future of Ethnic Groups and Cultures İn Amerika”, Ethnic and Racial Studies 2(1), ss.1-20. GANS Herbert, J. (2014) Gans. “The Coming Darkness of late-generation European American Ethnicity”, Ethnic and Racial Studies, Volume:37, Issue:5,ss.757-765. GEERTZ Clifford (1973). The Interpretation of Cultures. London:Fontona. GİLBERSTON Amanda (2007). Symbolic Ethnicity and The Dilemmas of Difference Talking Indiannes with New Zealad-born Gujuratis, Victory University of Wellington, Master Thesis of Arts in Antropolog, New Zealand. HANSEN Alan D.(2005).”A Practical Task: Ethnicity As A Resource in Social İnteraction”, Research On Language and Social Interaction, Volume:38, Issue:1, ss.63-104. KARATAŞ Abdurrahman (2006). Almanya’daki Türkiyeli Göçmenler Özelinde Asimilasyon ve Entegrasyon, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. KEEFE Emley Susan(1992). “ Ethnic Identy: The Domain of Perceptions of and Attachment to Ethnic Groups and Culture”, Human Organization, Vol:51, No:1, 1992, ss.35-43. LEİTH Murray Steward Leith; SİM Duncon(2016). “Scattish Clan İdentities İn Amerika: Symbolic or Real?”, Ethnic and Racial Studies, Volume:39, Issue 14, ss. 2564-2582. NAGEL Joane (1994). “Constructing Ethnicity:Creating and Recreating Ethnic Identy and Culture”, Social Problems, No:41, 1994, ss.152-168. RAY Celeste (2001) Ray, Highland Heritage Scottish Americans in The American South, Chapel Hill:University of Nort Carolin. SARI Gökhan(2011) .Geçmişten Günümüze Süryaniler Ve Süryanilerin Türkiye’ye Etkileri:İdil Örneği, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara. SMİTH D. ANTHONY (2002). Ulusların Etnik Kökeni, Çev: Sonay Bayramoğlu-Hülya Kendir, Ankara: Dost Kitabevi. TABAKÇI Nurullah (2008). Kültürlerarası İletişim Sürecinde Alt Kültürde Kimliğin Oluşumu(Türkiye’deki Karaçay Topluluğu Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Araştırma Yöntemleri Bilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, Konya. TOK Nafiz (2003). Kültür, Kimlik ve Siyaset, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. WATERS Mary C.(2014) .“The Everyday Use Surname to Determine Ethnic Ancestry”, Qualitative Sociology, April 2014, Volume: 12, Issue:3, ss.303-324. YANG Philip Q.(2000), From Ethnic Studies: Issues and Approaches, State University of New York Press. YAYAK Aslı (2015). Göçmenlerin Ayrımcılık ve Kimlik Algılarının Nefret Suçları Kapsamında İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Tuğba ERDEM
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { egetdid338957, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {27 - 36}, doi = {10.32449/egetdid.338957}, title = {Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite}, key = {cite}, author = {ERDEM, Tuğba} }
APA ERDEM, T . (2019). Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 19 (1) , 27-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/46319/338957
MLA ERDEM, T . "Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19 (2019 ): 27-36 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/46319/338957>
Chicago ERDEM, T . "Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19 (2019 ): 27-36
RIS TY - JOUR T1 - Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite AU - Tuğba ERDEM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 36 VL - 19 IS - 1 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite %A Tuğba ERDEM %T Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite %D 2019 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD ERDEM, Tuğba . "Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 19 / 1 (Haziran 2019): 27-36 .
AMA ERDEM T . Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2019; 19(1): 27-36.
Vancouver ERDEM T . Üçüncü ve Dördüncü Kuşak Göçmenlerdeki Etnik Kimlik Algısı ve Sembolik Etnisite. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2019; 19(1): 36-27.