Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 287 - 305 2020-12-25

Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği

Emin GÜLEÇ [1]


Uluslararası ilişkiler; ülkelerin, sivil toplum kuruluşlarının, çok uluslu şirketlerin ve birçok aktörün birbirleriyle olan etkileşimini inceleyen bir disiplindir. Dış politika ise söz konusu bu disiplinin bir alt dalıdır. Dış politika, genel anlamda bir ülkenin diğer ülke veya ülke gruplarıyla olan ilişkilerini belirli bir zemine oturtmak için benimsediği ilke ve uygulamaların bütünüdür. Ülkeler, diğer ülkelere karşı egemenliklerini korumak ya da bu ülkeler üzerinde etki alanı oluşturabilmek için güç kullanmaktadırlar. Söz konusu bu güç olgusunun yumuşak (ülkenin kendine özgü kültürünün, siyasi değerlerinin ve politikalarının diğer ülkelere cezbedici gelmesi) sert olmak (ülkenin mevcut askeri ve ekonomik gücü) üzere iki farklı yüzü bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı yumuşak güç araçlarından biri olan turizmin, Türkiye’nin Özbekistan ile ilişkilerindeki mevcut düzeyini ve işlevselliğini ortaya çıkarmaktır. Özbekistan ile Türkiye’nin ilişkilerini dış politika, yumuşak güç ve turizm etkileşimi temelinde incelendiği bu araştırmada veriler, doküman inceleme tekniği ile elde edilmiştir.
Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Yumuşak Güç, Turizm, Özbekistan
 • Akbaş, Z., & Tuna, H. (2012). Bir Dış Politika Aracı Olarak Yumuşak Gücün Turizm Sektörüne Etkisi: Türkiye Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(571), 5-17. Akbaş, Z., & Tuna, H. (2016). Yumuşak Güç Olgusu ve Turizm İlişkisi: Medikal Turizm Kapsamında Ortadoğu’dan Gelen Turistler Üzerine Bir Değerlendirme. Birey ve Toplum, 6(12), 73-106.
 • Aydemir, B., & Bal, K. (2018). Bir Dış Politika Aracı Olarak Turizm: Gana Örneği. Türk Turizm Arastırmaları Dergisi, 2(1), 71-84.
 • Burchill, S., Linklater, A., Deveta, R., Donnelly, J., Paterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). Theories of International Relations. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
 • Camgöz, C., & Dinçer, F. İ. (2017). Günümüz Uluslararası İlişkilerinde Turizmin Türkiye’de Yumuşak Güç Olarak Kullanılmasına Yönelik Bir Değerlendirme. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(1), 283-293.
 • Çavuş, T. (2013). Dış Politikada Yumuşak Güç Kavramı ve Türkiye’nin Yumuşak Güç Kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 23-37.
 • Demir, V. (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Evcin, E. (2018). Özbekistan’da Türkiye’nin Turistik Tanıtım ve Propaganda Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 18(1), 113-142. Karagül, S. (2013). Türkiye’nin Balkanlardaki “Yumuşak Güç” Perspektifi: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı.Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1).
 • Nye, J. S. (2011). The Future of Power, New York: Public Affairs.
 • Özel, C. (2018). Yumuşak Güce Bütünsel Bakış. Güvenlik Bilimleri Dergisi,7(1), 1-27.
 • Özbekistan ile Türkiye Arasında İmzalanan Turizm Alnında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar. (1997), T.C. Resmi Gazete (23214, 28 Aralık 1997).
 • Sancak, K. (2016).Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Türkiye’nin Yumuşak Gücünde Kültür Faktörü. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi,02(04), 16-26.
 • TİKA. (2018). Özbekistan'da TİKA Projeleri. Ankara: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Yayınları.
 • Tokay Haber Ajansı. (2017). Özbekistan. Yatırım Finansman & Dış Ticaret Dergisi, s. 5-65.
 • UNWTO. (2015). Uzbekistan Tourism Insight – Findings from the Uzbekistan International Visitor Economy Survey 2014. Madrid: World Tourism Organization (UNWTO) .
 • Usta, Ö. (2014). Turizm, Genel ve Yapısal Yaklaşım, 4. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yegin, A. (2015). İran’ın Yumuşak Gücü, Seta (Siyaset, Ekonomi Ve Toplum Araştırmaları Vakfı), İstanbul: Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş.
 • Yıldırım, L. (2014). Türk gücü, Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Yılmaz, S. (2011). Yumuşak Güç ve Evrimi. TURAN-SAM Dergisi, 3(12), 31-36.
Birincil Dil tr
Konular Uluslararası İlişkiler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2215-9832
Yazar: Emin GÜLEÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 16 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { egetdid715124, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {287 - 305}, doi = {10.32449/egetdid.715124}, title = {Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği}, key = {cite}, author = {Güleç, Emin} }
APA Güleç, E . (2020). Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 20 (2) , 287-305 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/715124
MLA Güleç, E . "Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 287-305 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetdid/issue/58630/715124>
Chicago Güleç, E . "Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 (2020 ): 287-305
RIS TY - JOUR T1 - Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği AU - Emin Güleç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 287 EP - 305 VL - 20 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği %A Emin Güleç %T Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği %D 2020 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Güleç, Emin . "Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 20 / 2 (Aralık 2020): 287-305 .
AMA Güleç E . Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 287-305.
Vancouver Güleç E . Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2020; 20(2): 287-305.
IEEE E. Güleç , "Dış Politikada Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizm: Özbekistan Örneği", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 287-305, Ara. 2020, doi:10.32449/egetdid.715124